Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế – Luật Long Phan PMT

Mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao nhiêu khi người nộp thuế có hành vi vi phạm? Luật sư doanh nghiệp sẽ hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh, khai báo thuế đúng quy định như thế nào? Bài viết dưới đây giúp các cá nhân, tổ chức hiểu rõ hơn về vấn đề này.

muc xu phat vi pham hanh chinh thueXử phạt vi phạm hành chính

Các trường hợp vi phạm hành chính về thuế thường gặp

Căn cứ vào Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mục 1 Chương II của Nghị định 125/2020 NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế thì sau đây là những hành vi vi phạm thường gặp:

 • Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn;
 • Hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế;
 • Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;
 • Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;
 • Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
 • Hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
 • Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;
 • Hành vi trốn thuế.

>> Tham khảo thêm: Trốn thuế bao nhiêu thì bị khởi tố hình sự

Doanh nghiệp thường sẽ phải chịu những loại thuế nào ?

quy dinh thue doanh nghiepCác loại thuế phải chịu

Doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phải nộp những loại thuế sau đây:

Lệ phí môn bài

Theo Điều 4 Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP, mức nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp sẽ địa thế căn cứ vào mức vốn điều lệ ghi trong Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
Đối với hộ kinh doanh thương mại quy đổi thành doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm đầu theo pháp luật của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 6 Điều 1 của Luật số 32/2013 / QH13 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20 % .
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp so với hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Nước Ta từ 32 % đến 50 % tương thích với từng dự án Bất Động Sản, từng cơ sở kinh doanh thương mại

Thuế giá trị ngày càng tăng

Luật Thuế Giá trị ngày càng tăng 2008, sửa đổi, bổ trợ năm năm nay pháp luật : Thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) được tính theo giải pháp khấu trừ và giải pháp trực tiếp. Riêng doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí sẽ nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ ..

Thuế xuất nhập khẩu

Luật Thuế Giá trị ngày càng tăng 2008, sửa đổi, bổ trợ năm năm nay lao lý : Thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) được tính theo chiêu thức khấu trừ và giải pháp trực tiếp. Riêng doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí sẽ nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ .

Thuế tài nguyên

Doanh nghiệp triển khai những hoạt động giải trí khai thác tài nguyên theo Điều 2 Luật Thuế tài nguyên năm 2009 ( như khai thác tài nguyên sắt kẽm kim loại, không sắt kẽm kim loại, dầu thô … ) phải nộp thuế tài nguyên .

Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải đóng loại thuế này theo lao lý của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng 2008, sửa đổi, bổ trợ năm năm nay như : thuốc lá, rượu, bia, xe xe hơi dưới 24 chỗ …

>> Tham khảo thêm: Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Vi phạm hành chính về thuế sẽ bị phạt như thế nào ?

xu phat hanh chinh ve thueHành vi vi phạm hành chính về thuế

Theo thông tư 166/2013/TT-btc quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

1. Phạt cảnh cáo

Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo. Hình thức xử phạt cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

2. Phạt tiền

 • Đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mức phạt tối thiểu là 500 nghìn đồng và mức tối đa là 25 triệu đồng, mức phạt tiền sẽ tăng mạnh đối nhóm hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thời hạn thông báo ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước hạn với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế mức phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 7 triệu đồng.
 • Đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 8 triệu đồng.
 • Đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, mức phạt tiền tối thiểu là 2 triệu đồng, mức tối đa là 25 triệu đồng. Trong đó, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 1 đến 30 ngày sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
 • Hành vi chậm nộp từ trên 30 ngày mức xử phạt nặng hơn từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thuộc hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra hoặc trước khi lập biên bản thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt với mức tiền phạt từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng để tương ứng với mức độ, tính chất của hành vi này.
 • Đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng; hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 10 triệu đồng; phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.
 • Đối với hành vi trốn thuế theo tiêu chí tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và phù hợp với nguyên tắc của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể: phạt 1 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có từ 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên; phạt 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng. Đối với các trường hợp trốn thuế có tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt từ 2 đến 3 lần…

Vai trò luật sư tương hỗ người mua khai báo thuế đúng lao lý

Khi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cần khai báo thuế những cá thể, doanh nghiệp sẽ được Luật sư tương hỗ những việc làm như sau :

 • Đối với cá nhân:

Tư vấn lao lý pháp lý về đối tượng người dùng nộp thuế, thu nhập được miễn thuế, thu nhập chịu thuế, thủ tục ĐK mã số thuế, phương pháp khai thuế theo lao lý của pháp lý hiện hành … ;
Tư vấn những thủ tục theo lao lý của pháp lý để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho những cá thể đã ĐK mã số thuế .

 • Đối với Doanh nghiệp:

Tư vấn về chính sách thuế: Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế,….

Tư vấn việc thiết lập hồ sơ thuế: tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế, sổ sách kế toán.

Tư vấn báo cáo thuế hàng tháng: báo cáo hoá đơn chứng từ việc kinh doanh của doanh nghiệp

Cuối cùng là xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp về thuế bất kể thời gian nào doanh nghiệp có nhu yếu .

Trên đây là một số tư vấn cơ bản về các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan về lĩnh vực hành chính quý khách có thể truy cập Luật sư hành chính để tham khảo một cách chi tiết và kịp thời nhất, đồng thời bạn đọc vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn luật hành chính và hỗ trợ. Xin cảm ơn!

* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người tiêu dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.5 (34 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !