Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp – Công Ty Cổ Phần Phát Triển Open End

Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp là một loạt các mục tiêu có mối quan hệ logic với nhau, là những tuyên bố, khẳng định liên quan đến những thành tựu mà doanh nghiệp muốn đạt được tại một thời điểm trong tương lai. Hệ thống mục tiêu sẽ bao gồm mục tiêu chung của toàn bộ doanh nghiệp, mục tiêu riêng của mỗi phòng ban và chi tiết hơn nữa là mục tiêu dành cho mỗi nhân viên trong công ty.

Một mạng lưới hệ thống mục tiêu lý tưởng nhất là khi những mục tiêu hoạt động giải trí riêng của từng phòng ban và của từng nhân viên cấp dưới góp thêm phần giúp hàng loạt tổ chức triển khai đạt được mục tiêu tổng thể và toàn diện đã đề ra .

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG MỤC TIÊU

Một hệ thống mục tiêu được xây dựng có thể thống, rõ ràng và logic sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các thành tựu dài hạn như:

  • Phát triển quy mô hoạt động giải trí kinh doanh thương mại
  • Mở rộng thị trường
  • Gia tăng doanh thu
  • Cải thiện hiệu suất lao động

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG MỤC TIÊU

Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể có nhiều mục tiêu khác nhau. Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp được phân loại theo những địa thế căn cứ như sau :

– Vị trí thứ bậc mục tiêu: theo cách này có thể chia thành mục tiêu hàng đầu và mục tiêu thứ cấp. Mong muốn của doanh nghiệp là vô hạn; nguồn lực của doanh nghiệp là hữu hạn. Vì vậy, việc xác định thứ tự ưu tiên của các mục tiêu là rất cần thiết. 

Mục tiêu số 1 của doanh nghiệp hoàn toàn có thể là tối đa hóa doanh thu, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu người mua .
Trong khi đó, mục tiêu thứ cấp hoàn toàn có thể là : thị trường, hiệu suất, nâng cấp cải tiến công nghệ tiên tiến, nguồn lực kinh tế tài chính và cơ sở vật chất, hiệu suất cao quản lí và năng lực phát triển, thành tích và thái độ thao tác của nhân viên cấp dưới, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp .

– Thời gian: theo cách phân loại này có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Cân đối được vấn đề ngắn hạn và dài hạn là rất quan trọng đối vớI doanh nghiệp. 

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp bền vững nhờ giải pháp Marketing tổng thể

Thực tiễn chứng tỏ rằng nếu doanh nghiệp quá tôn vinh thời gian ngắn sẽ thiên về việc cắt giảm những ngân sách được coi là chưa cấp bách tại thờI điểm đó, ví dụ điển hình những ngân sách về nghiên cứu và điều tra và phát triển, ngân sách Marketing và những ngân sách cho góp vốn đầu tư mới .

Tất nhiên, nhờ cắt giảm góp vốn đầu tư sẽ làm tăng nhanh chỉ số hoàn vốn góp vốn đầu tư thời gian ngắn. Nhưng hệ quả tất yếu là thiếu góp vốn đầu tư, thiếu thay đổi và thiếu hiểu biết thị trường và những điều đó tác động ảnh hưởng đến chỉ số hoàn vốn góp vốn đầu tư dài hạn .
Các nhà quản trị biết rõ điều này nhưng nhiều người vẫn đưa ra quyết định hành động như vậy bởi mối đe dọa của khuynh hướng thời gian ngắn này chưa biểu lộ rõ tại thời gian ấy và hoàn toàn có thể vài ba năm sau những cổ đông mới nhận ra được. Đến lúc đó, thì ban quản trị cũ, những người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính hoàn toàn có thể đã không còn quản lý và điều hành .

– Các bộ phận, nhóm khác nhau trong doanh nghiệp: theo cách phân loại này chúng ta có thể phân thành mục tiêu của các cổ đông, mục tiêu của Ban giám đốc, mục tiêu người lao động, hay mục tiêu của tổ chức công đoàn.

– Theo các loại chiến lược tương ứng: theo cách phân loại này trong doanh nghiệp thường có 3 loại mục tiêu là mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp, mục tiêu của đơn vị kinh doanh SBU và mục tiêu của các phòng ban chức năng.

Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

SĐT : 0938 838 493
E-Mail : [email protected]
Website : OpenEnd. vn