Cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế

Việc kê khai và nộp thuế là do doanh nghiệp xác định nhưng cơ quan thuế lại là nơi kiểm tra và phát hiện sai sót, loại bỏ bớt chi phí (không đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ). Hoặc bỏ bớt số thuế GTGT được khấu trừ làm tăng tiền thuế GTGT phải nộp. Như vậy doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế.

Cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế

Khi Doanh Nghiệp bị truy thu tiền thuế phải nộp, và phải nộp phạt tiền thuế. Thì những khoản này sẽ được hạch toán vào đâu, hạch toán những khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế như thế nào. Rất nhiều quan điểm xoay quanh việc cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế này như thế nào. Có bạn kế toán cho là : những khoản truy thu thuế, hay phạt thuế, nên hạch toán vào TK 811. Cuối năm khi xác lập thuế TNDN thì loại trừ khoản này trước khi tính thuế. Vậy, theo bạn hạch toán vào TK 4211 hay TK 811 ? Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ giúp những bạn xử lý những vướng mắc này .

Những khoản truy thu thuế được tính vào nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Và những khoản nộp phạt tiền thuế không được tính vào chi phí được trừ.

1. Văn bản lao lý về cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế

Theo Điều 6, khoản 2, điểm 2.36 Thông tư 78/2014 / TT-BTC lao lý :

Cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế

Hầu hết những quyết định hành động truy thu thuế, phạt thuế đều là những sai sót trọng điểm, tương quan tới những kỳ trước. Theo lao lý tại chuẩn mực kế toán số 29. tại đoạn 23, 25 lao lý :

cach-hach-toan-tien-nop-phat-thue-truy-thu-thue-4

cach-hach-toan-tien-nop-phat-thue-truy-thu-thue-5

Theo chuẩn mực kế toán, những khoản truy thu, phạt thuế, được kiểm soát và điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của gia tài và những khoản nợ phải trả. Và những khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của năm hiện tại ( năm triển khai việc kiểm tra ). Như vậy, số dư đầu kỳ của năm hiện tại. Sẽ là số đúng sau khi đã kiểm soát và điều chỉnh những số liệu bị truy thu hay phạt thuế của những năm trước .

2. Cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế

2.1. Khi doanh nghiệp phải nộp phải tiền thuế, phải hạch toán theo bút toán :

– Doanh Nghiệp nhận được thông tin nộp phạt
Nợ TK 811 : Ngân sách chi tiêu khác
Có TK 3339 : Phí, lệ phí và những khoản phải nộp
– Nộp tiền phạt
Nợ TK 3339 : phí, lệ phí và những khoản phải nộp
Có TK 111 / 112
– Cuối kỳ kết chuyển :
Nợ TK 911
Có TK 811
Về thực chất, hạch toán vào TK 811, hay 4211 đều làm giảm doanh thu kế toán của doanh nghiệp. Nếu hạch toán vào TK 4211 là giảm lãi của năm trước. Hạch toán vào TK 811 là giảm lãi của năm nay. Cụ thể trong từng trường hợp như sau

2.2. Hạch toán vào TK 4211

cach-hach-toan-tien-nop-phat-thue-truy-thu-thue-1

2.2.1. Hạch toán số thuế phải truy thu thêm

– Thuế GTGT truy thu thêm :
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
– Thuế TNDN truy thu thêm :
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

2.2.2. Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm:

– Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp
– Trường hợp do công ty phải trả
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp
– Khi nộp tiền thuế truy thu thêm :
Nợ TK 3331, 3334, 3335
Có TK 111, 112
– Điều chỉnh số trích KH TSCĐ
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước .
Lưu ý : Các TH kiểm soát và điều chỉnh nêu trên Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán. Cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của những kỳ trước .

2.3. Hạch toán vào TK 811

cach-hach-toan-tien-nop-phat-thue-truy-thu-thue-2

2.3.1. Hạch toán số thuế phải truy thu thêm

Trường hợp Công ty bị truy thu thuế GTGT, thuế TNDN thì tại thời gian nhận được quyết định hành động giải quyết và xử lý truy thu, Doanh Nghiệp hạch toán
– Hạch toán tiền Thuế GTGT truy thu :
Nợ TK 811 – giá thành khác .

          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Hạch toán tiền Thuế TNDN truy thu :
Nợ TK 821 – Chi tiêu thuế TNDN
Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp .
– Khi nộp tiền thuế :
Nợ 3331, 3334
Có 111,112

2.3.2. Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế

– Khi nhận quyết định hành động giải quyết và xử lý :
Nợ TK 811 : Ngân sách chi tiêu khác
Có TK 3339 : Phí lệ phí và những khoản phải nộp
– Khi nộp tiền phạt :
Nợ TK 3339 : Phí lệ phí và những khoản phải nộp
Có TK 111 / 112 .
Các trường hợp kiểm soát và điều chỉnh bên trên đơn vị chức năng không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như không phải lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của những kỳ trước. Cuối năm kinh tế tài chính khi quyết toán thuế TNDN DN tự loại phần ngân sách không được tính vào phần ngân sách hài hòa và hợp lý được khấu trừ thuế TNDN trên tờ khai quyết toán theo lao lý của luật thuế TNDN
Ví dụ : Sau khi kiểm tra quyết toán, doanh nghiệp A bị truy thu số thuế GTGT là 100 tr, thuế TNCN là 35 tr, thuế TNDN là 20 tr. Tiền phạt là 45 tr. Trong đó ngân sách bị loại có 12 tr là khấu hao TSCĐ vượt định mức. Giả sử, doanh nghiệp không truy thu được thuế TNCN, và không muốn có chênh lệch trong thời điểm tạm thời về khấu hao TSCĐ .

cach-hach-toan-tien-nop-phat-thue-truy-thu-thue-4

2.4. Khi nhận được quyết định hành động truy thu và phạt, hạch toán :

Nợ TK 4211, hoặc TK 811 / Có TK 3331 : 100 tr
Nợ TK 4211, hoặc TK 811 / Có TK 3334 : 20 tr
Nợ TK 4211, hoặc TK 811 / Có TK 3335 : 35 tr
Nợ TK 4211, hoặc TK 811 / Có TK 214 : 12 tr

2.5. Khi nộp tiền truy thu và nộp phạt, hạch toán :

Nợ TK 3331 / Có TK 111,112 : 100 tr
Nợ TK 3334 / Có TK 111,112 : 20 tr
Nợ TK 3335 / Có TK 111,112 : 35 tr
Nợ TK 421, hoặc TK 811 / Có TK 111, 112 : 45 tr
Nếu hạch toán vào TK 811, cuối kỳ, khi quyết toán thuế TNDN, bạn đưa vào chỉ tiêu B4 : Các khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế tại Tờ khai quyết toán thuế TNDN Mẫu 03 / TNDN số tiền là 212 tr .
Vậy bạn hãy lựa cho mình cách làm tương thích nhất, và nhớ là những khoản thuế truy thu phải hạch toán qua TK 333 .

cach hach toan tien nop phat thue truy thu thue

Lưu ý:

– Đối với số liệu sổ sách, tờ khai quyết toán thuế, BCTC của những năm bị sai sót truy thu :
– Quyết toán thuế TNDN chỉ khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh khi người nộp thuế tự phát hiện ra sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định hành động thanh tra, kiểm tra .
– Trường hợp của đơn vị chức năng đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra thuế thì không được khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh quyết toán thuế .
– Đơn vị không kiểm soát và điều chỉnh lại sổ sách kế toán của những năm đã được truy thuế kiểm toán .
Để tránh trường hợp phải nộp phạt tiền chậm nộp tiền thuế. Kế toán cần phải chú ý quan tâm nộp đúng thời hạn những loại tờ khai và tiền thuế phải nộp .
Trên đây kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn những bạn cách hạch toán tiền nộp phạt thuế, truy thu thuế. Nếu những bạn muốn tham gia những khóa học quyết toán thuế hãy tìm hiểu thêm những khóa học tổng hợp trong thực tiễn tại Kế toán Việt Hưng. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

0
0
Bình chọn

Bình chọn