Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác trang 35, 36

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơnCâu 1

Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b : hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu, hữu dụng.

a ) Hữu có nghĩa là ” bè bạn ”
M : hữu nghị, …………
b ) Hữu có nghĩa là có :
M : có ích, ………….

Phương pháp giải:

Em làm theo nhu yếu của đề bài .

Lời giải chi tiết:

a) Hữu có nghĩa là “bạn bè” : hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, bằng hữu, bạn hữu, hữu hảo

b) Hữu có nghĩa là “có”: hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng.

Câu 2

Xếp các từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b : hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp.

a ) Hợp có nghĩa là ” gộp lại ” ( thành lớn hơn )
M : hợp tác, …………………
b ) Hợp có nghĩa là ” đúng với nhu yếu, yên cầu, …. nào đó .
M : thích hợp, ……………….

Phương pháp giải:

Em làm theo nhu yếu của đề bài .

Lời giải chi tiết:

a) Hợp có nghĩa là “gộp lại” (thành lớn hơn): hợp tác, hợp nhất, hợp lực

b) Hợp có nghĩa là “ đúng với yêu cầu, đòi hỏi, …. nào đó”: thích hợp, hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp lí, hợp pháp.

Câu 3

Đặt một câu với một từ ở bài tập 1 và một câu với một từ ở bài tập 2

Phương pháp giải:

Em làm theo nhu yếu của đề bài .

Lời giải chi tiết:

– Đặt câu với từ ở bài tập 1 :
Nhóm 1 :
+ Nước Nước Ta ta luôn giữ mối quan hệ độc lập, hợp tác và hữu nghị với những nước láng giềng .
+ Ba của bạn Tâm là chiến hữu của ba bạn Lan .
+ Lâu lắm mới về thăm quê nên ba em rất nóng lòng được đi thăm bè bạn thân hữu .
+ Quan hệ giữa nước ta và nước Lào rất hữu hảo .
+ Tình bè bạn của Sinh và Lâm thật bền chặt .

+ Đã là bạn hữu thì phải kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhóm 2 :
+ Trồng cây gây rừng là việc làm rất hữu dụng .
+ Cây gừng trị ho rất hữu hiệu .
+ Phong cảnh ở đây thật hữu tình .
+ Phải tâm lý làm thế nào để sử dụng số tiền ấy thật hữu dụng .

– Đặt câu với từ ở bài tập 2 :
Nhóm 1 :
+ Trong việc làm cần phải hợp tác với nhau để đạt tác dụng tốt nhất .
+ Ba tổ chức triển khai riêng không liên quan gì đến nhau giờ đã hợp nhất .
+ Cả lớp hợp ý, hợp lưc với nhau để cho ra tờ báo tường .
Nhóm 2 :
+ Ông ấy xử lý việc làm hợp tình, phải chăng .
+ Ba nói chị Lan có nhiều tư chất tương thích để trở thành giáo viên .
+ Anh ta có tâm lý rất hợp thời .
+ Lá phiếu này hợp lệ .
+ Kinh doanh cần phải hợp pháp .
+ Khí hậu ở Đà Lạt rất thoáng mát, tương thích với sức khỏe thể chất của má Liên.

Câu 4

Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây :

a) Bốn biển một nhà

b ) Kề vai sát cánh
c ) Chung lưng đấu sức

Phương pháp giải:

– Bốn biển một nhà : Người ở khắp mọi nơi đoàn kết như người trong cùng một mái ấm gia đình, thống nhất về một mối .
– Kề vai sát cánh : cùng bên nhau, cùng chung sức làm một việc gì đó, góp thêm phần vì mục tiêu chung .
– Chung lưng đấu sức : cùng nhau góp công góp phần vì việc làm chung .

Lời giải chi tiết:

a ) Bốn biển một nhà .

–     Trong trại hè năm ấy, chúng tôi mỗi đứa một nơi, hội tụ về đây anh em bốn biển môt nhà.

b ) Kề vai sát cánh .

–    Chúng tôi luôn kề vai sát cánh bên nhau trong công việc.

c)    Chung lưng đấu sức.

–      Để có được thành quả như ngày hôm nay, toàn thể mọi người đã phải chung lưng đấu sức với nhau, cùng vượt qua khó khăn, thử thách.

Loigiaihay.com