Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế mới nhất năm 2021

Các mức phạt nộp chậm tờ khai là giải pháp chế tài của cơ quan thuế được vận dụng nhằm mục đích giúp những doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đúng hạn. Từ đó, cơ quan thuế trực tiếp quản trị doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình hoạt động giải trí thực tiễn của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể triển khai thu thuế nếu doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế. Với xu thế đơn giản hóa thủ tục hành chính, từ năm 2007, cơ quan thuế đã trao quyền tự báo cáo cho doanh nghiệp với chính sách tự khai, tự nộp, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng nhiều lúc vì một số ít việc khách quan lẫn cả chủ quan, việc nộp chậm tờ khai thuế dẫn đến việc bị xử phạt hành chính nộp chậm tờ khai thuế vẫn thường xảy ra tại doanh nghiệp .Xử phạt hành chính nộp chậm tờ khai thuế xảy ra khi doanh nghiệp triển khai việc kê khai thuế chậm so với thời hạn nộp tờ khai thuế được pháp luật tại khoản 3, điều 10, chương II, văn bản hợp nhất số 18 / VBHN-BTC phát hành ngày 19 tháng 06 năm năm ngoái. Thời hạn nộp tờ khai đơn cử như sau :

Căn cứ vào thời hạn nộp tờ khai tại bảng bên trên, nếu doanh nghiệp chậm nộp tờ khai so với quy định sẽ dẫn đến việc xử phạt hành chính nộp chậm tờ khai thuế. Vậy, mức xử phạt nộp chậm tờ khai thuế có giống nhau giữa tất cả các loại tờ khai được liệt kê bên trên hay không? Mời các bạn tiếp tục tham khảo.

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế mới nhất năm 2020

I. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế mới nhất năm 2021

Đối với một doanh nghiệp hoạt động giải trí trong những ngành nghề kinh doanh thương mại thường thì, mức phạt nộp chậm tờ khai thuế sẽ chia ra làm 2 loại :

A. Chậm nộp các loại tờ khai thuế như: thuế GTGT, thuế TNCN, lệ phí môn bài, các loại báo cáo năm

Căn cứ vào điều 9, Thông tư 166 / 2013 / TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm trước, thì : “ Điều 9. Xử phạt so với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn lao lý 1. Phạt cảnh cáo so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn pháp luật từ 01 ngày đến 05 ngày mà có diễn biến giảm nhẹ. 2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có diễn biến giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có diễn biến tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá một triệu đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn pháp luật từ 01 ngày đến 10 ngày ( trừ trường hợp lao lý tại Khoản 1 Điều này ). 3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có diễn biến giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có diễn biến tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn pháp luật từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế mới nhất năm 2020

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có diễn biến giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có diễn biến tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn pháp luật từ trên 20 ngày đến 30 ngày. 5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có diễn biến giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có diễn biến tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn pháp luật từ trên 30 ngày đến 40 ngày. 6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có diễn biến giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có diễn biến tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này. 
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Long An https://laodongdongnai.vn/thanh-lap-cong-ty-tai-long-an/

B. Mức xử phạt khi chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nhằm ngăn ngừa việc mua và bán hóa đơn phạm pháp, nên mức xử phạt báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn so với hành vi chậm nộp sẽ nặng hơn so với mức phạt chậm nộp tờ khai thuế gtgt hay mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN. Cụ thể, tại tiết 2, 3, khoản 7, Điều 1 Thông tư số 176 / năm nay / TT-BTC sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 10/2014 / TT-BTC, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm năm nay, thì :

 • “2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:
  • a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
  • b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 • 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”

C. Thông tin thêm về việc chậm nộp tờ khai 1 ngày ở thời điểm hiện tại

Tại khoản 1, 2 điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC đã viện dẫn bên trên thì “Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định 

 •  Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
 •  Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

Tại khoản 1, 2 điều 9 Thông tư 166 / 2013 / TT-BTC đã viện dẫn bên trên thì “ Điều 9. Xử phạt so với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn pháp luật

Nếu trong quá khứ, doanh nghiệp của bạn không vi phạm bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến luật quản lý thuế, thì mức phạt của việc nộp chậm tờ khai từ 1 – 5 ngày sẽ là CẢNH CÁO Ngược lại, nếu doanh nghiệp bạn đã từng bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế, thì mức phạt chậm nộp tờ khai 1 ngày sẽ áp dụng khoản 2, điều 9, tức bị phạt 700.000 đồng.

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế mới nhất năm 2020

D. Xử phạt chậm nộp nhiều tờ khai thuế được xem là có tình tiết tăng nặng

Theo tiết b, khoản 1, điều 10 Luật xử phạt hành chính số 15/2012 / QH13 thì việc “ vi phạm hành chính nhiều lần ; tái phạm ” sẽ được xem là có diễn biến tăng nặng. Đối với những công ty bị xử phạt chậm nộp nhiều tờ khai thuế sẽ địa thế căn cứ vào mức phạt chậm nộp tờ khai đã được liệt kê tại điều 9 Thông tư 166 / 2013 / TT-BTC và CỘNG THÊM 20 % ( * ) số tiền phạt trong khung đã được liệt kê. ( * ) : Đây là kinh nghiệm tay nghề riêng của khi thực thi dịch vụ quét dọn sổ sách kế toán cho những doanh nghiệp, đây không phải là luật )

Trên đây là toàn bộ các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế, bên cạnh đó, Công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp những dịch vụ sau: dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kê toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp. Chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực giúp hàng ngàn khách hàng thực hiện ước mơ khởi nghiệp và khiến chúng trở nên dễ dàng hơn với dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý khách hàng có như cầu về những dịch vụ trên hãy liên hệ với chúng tôi.