Mức phạt cá nhân chậm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập ở mức phải nộp thuế thu nhập cá thể mà không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thì không những bị xử phạt vì nộp quyết toán thuế thu nhập cá thể muộn, mà còn bị xử phạt nếu chậm nộp tiền thuế thu nhập cá thể .

Cách tính mức phạt chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

✔ Căn cứ theo điều 9 Thông tư 166 / 2013 / TT-BTC pháp luật về mức xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá thời hạn :

– Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo;

– Từ 01 ngày đến 10 ngày : Phạt tiền từ 400.000 đồng đến một triệu đồng ;
– Từ trên 10 ngày đến 20 ngày : Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng ;
– Từ trên 20 ngày đến 30 ngày : Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng ;
– Từ trên 30 ngày đến 40 ngày : Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng ;
– Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp : Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng .
✔ Trên đây là mức phạt tiền được vận dụng so với tổ chức triển khai, theo nguyên tắc mức phạt tiền vận dụng so với cá thể bằng ½ mức phạt so với tổ chức triển khai. Trường hợp người nộp thuế là hộ mái ấm gia đình thì vận dụng mức phạt tiền như so với cá thể .
✔ Lưu ý : Thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là vào ngày 31/03 và quá thời hạn này người nộp thuế vẫn chưa thực thi khai báo quyết toán thuế thì bị xử phạt theo lao lý của pháp lý .
✔ Với trường hợp những người nộp thừa ( số tiền tạm khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp ), cá thể nếu không có nhu yếu hoàn thuế hoặc bù trừ cho kỳ kê khai thuế tiếp theo thì không phải quyết toán. Ngược lại, nếu có nhu yếu thì không nhất thiết phải quyết toán trước 31/3 hằng năm, mà bất kể khi nào cá thể cũng hoàn toàn có thể đi quyết toán, quyết toán khi nào được hoàn thuế lúc đó và không bị phạt do kê khai quyết toán muộn. Vì vậy, so với cá thể nộp thừa, không nên đi quyết toán vào thời kỳ cao điểm để tránh ùn tắc, mất thời hạn chờ đón .
Tham khảo thêm bài viết :

Hướng dẫn đăng ký thương hiệu trên shopee mới nhất 2021

Tư vấn luật thuế TNCN qua điện thoại 19006196

Cách tính mức phạt chậm nộp tiền thuế TNCN

✔ Theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 34 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư số 130 / năm nay / TT-BTC, cách xác lập tiền chậm nộp tiền thuế TNCN đơn cử như sau :
– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 cho đến nay thì tiền chậm nộp được tính như sau :
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03 % x Số ngày chậm nộp
– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính theo những trường hợp sau :
✔ Trường hợp 1 : Trước ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau :
+ Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác lập bằng :

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05 % x Số ngày chậm nộp

+ Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác lập như sau :

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07 % x Số ngày chậm nộp – 90 ngày

✔ Trường hợp 2 : Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 thì số tiền phạt được xác lập bằng :

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05 % x Số ngày chậm nộp

+ Ngày nghỉ cũng được tính vào số ngày chậm nộp thuế

+ Cũng theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 34 Thông tư trên, số ngày chậm nộp tiền thuế gồm có cả dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ được tính từ ngày liền kề sau ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông tin hoặc quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về thuế …
Như vậy, cần quan tâm không chỉ ngày thao tác mà ngày nghỉ, ngày lễ hội theo lao lý cũng được tính vào số ngày chậm nộp thuế .

Chi phí đăng ký bản quyền phần mềm là bao nhiêu?