Chưa đến 10% HTX được vay vốn tín dụng, làm gì để mở rộng nguồn vốn cho HTX ?

2021 – 12-07 T20 : 56 : 49-05 : 00

https://laodongdongnai.vn/kinh-te-xa-hoi/chua-den-10-htx-duoc-vay-von-tin-dung-lam-gi-de-mo-rong-nguon-von-cho-htx-224.htmlhttps://laodongdongnai.vn/uploads/news/2021_12/pho-thong-doc-jpg-7955-1638882269_1200x0.jpg

https://laodongdongnai.vn/assets/images/logo.png

Hoàn thiện chính sách về chủ trương tín dụng thanh toán sẽ tạo điều kiện kèm theo về vốn cho các HTX nói chung và HTX phi nông nghiệp nói riêng liên tục góp vốn đầu tư tăng trưởng và thích ứng với thời kỳ công nghiệp 4.0 .Tuy đạt được những thành công xuất sắc trong việc trồng dược liệu, tăng trưởng du lịch tại Tỉnh Lào Cai nhưng san sẻ tại Hội nghị toàn nước về tổng kết 20 năm thực thi Nghị quyết số 13 – NQ / TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX 2012 trong nghành phi nông nghiệp ngày 7/12, đại diện thay mặt HTX Dao đỏ ( Tỉnh Lào Cai ) cho biết, HTX rất cần các bộ ngành chăm sóc sắp xếp nguồn lực về vốn nhằm mục đích tương hỗ HTX. Bởi từ khi xây dựng đến nay, HTX chưa tiếp cận được với nguồn tương hỗ của ngân hàng. Trong đó, vốn mà HTX đang có hầu hết là do các thành viên được vay từ chương trình giảm nghèo .

Dư nợ tín dụng cho HTX còn khiêm tốn

Có thể thấy, vốn chính là một trong những khó khăn vất vả của các HTX nói chung và HTX phi nông nghiệp nói riêng. Chia sẻ về yếu tố này, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, cho biết thực tiễn khám phá của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến nay chưa đầy 10 % số HTX ( 2.500 HTX ) được tiếp cận nguồn vốn tín dụng thanh toán, trong khi số HTX cả nước là khoảng chừng 26.800 HTX, riêng nghành nghề dịch vụ phi nông nghiệp là 9.316 HTX .

Pho-Thong-Doc-JPG_1638880717.jpg

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hành Nhà nước Việt Nam cho biết số lượng HTX được tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn còn quá nhỏ.

“ Con số này là rất nhỏ và dư nợ tín dụng thanh toán chung của các HTX đến thời gian này là khoảng chừng 5.600 tỷ đồng cũng là quá nhã nhặn so với nhu yếu cầu thực của các HTX ”, ông Tú chứng minh và khẳng định .Việc các HTX, đặc biệt quan trọng là các HTX phi nông nghiệp chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng thanh toán là do có nhiều HTX thiếu công khai minh bạch minh bạch triển khai chưa đúng các pháp luật về quản lý tài chính, kế toán, không tuân thủ được nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, do vậy thiếu cơ sở pháp lý để vay vốn Giao hàng sản xuất kinh doanh thương mại. Chia sẻ của đại diện thay mặt HTX Dao đỏ cho thấy, việc HTX chưa tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng thanh toán là bởi các thành viên tuy có diện tích quy hoạnh đất lớn nhưng chưa được địa phương cấp ghi nhận quyền sử dụng đất nên không đủ điều kiện kèm theo hồ sơ vay vốn .Bên cạnh đó, hiệu suất cao hoạt động giải trí của các HTX còn thấp, chưa gắn sản xuất với tiêu thụ loại sản phẩm cũng như chưa link ngặt nghèo theo chuỗi giá trị nên chưa kiến thiết xây dựng được giải pháp sản xuất kinh doanh thương mại khả thi để tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .Hiện, vẫn có nhiều hộ dân tự vay vốn tại các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thay vì trải qua HTX. Có thực trạng này là do quan hệ giữa HTX và thành viên còn thiếu sự kết nối, chưa tạo động lực cho người dân tham gia sử dụng các dịch vụ của HTX .Ngoài nguyên do chủ quan từ phía các HTX vẫn còn đó những nguyên do khách quan từ chính sách chủ trương. Cụ thể, 1 số ít lao lý tại Luật HTX năm 2012 đã gây khó khăn vất vả do đặc trưng hoạt động giải trí của các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoạt động giải trí theo quy mô HTX. Cụ thể như hầu hết các HTX, trong đó có mạng lưới hệ thống quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ nhỏ. Việc đổi khác vốn điều lệ dưới 10 % phần nhiều không làm biến hóa quy mô HTX. Tuy nhiên, hằng năm khi các HTX này có đổi khác nhỏ về vốn điều lệ cũng phải thực thi ĐK kinh doanh thương mại. Điều này gây tiêu tốn lãng phí về thời hạn, tài lộc đồng thời tạo áp lực đè nén lên mạng lưới hệ thống hành chính công .Bên cạnh đó còn có sự chồng chéo, lúng túng trong việc vận dụng một số ít lao lý tại Luật các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán 2010 và Luật HTX năm 2012 so với các quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng HTX .

Cần cái nhìn từ hai phía

Để xử lý yếu tố về tín dụng thanh toán cho các HTX, ông Đào Minh Tú cho rằng cần có cái nhìn từ hai phía. Trước tiên là các địa phương cần phải hiểu vì sao nguồn vốn tín dụng thanh toán không tăng và không cung ứng được nhu yếu của các HTX. Đặc biệt chủ trương, khuynh hướng tăng trưởng HTX ở các địa phương phần nhiều là tăng và tăng trưởng qua các năm .Nhìn ở góc nhìn ngân hàng, yếu tố của các HTX lúc bấy giờ là cần phải làm rõ hơn về tư cách pháp nhân của tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, mà đơn cử là một quy mô HTX. Và đặc biệt quan trọng trong đó là phải làm rõ được nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn về mặt pháp lý, kinh tế tài chính cũng như gia tài chung của các HTX. Trên cơ sở đó mới cho thấy sự tăng trưởng không thay đổi của quy mô HTX, từ đó tạo tính minh bạch và là điều kiện kèm theo cơ bản nhất, tốt nhất cho HTX tiếp cận các nguồn vốn tín dụng thanh toán .Về phía các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, cần mạnh dạn thao tác theo cách hướng đến chính sách, chủ trương riêng cho HTX, vì đây là quy mô sản xuất có những điểm độc lạ với quy mô doanh nghiệp như vốn chung, gia tài chung, và bị chi phối bởi nhiều chủ trương của địa phương …

Theo ông Đào Minh Tú, khi có sự kết hợp của hai phía thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng nguồn vốn tín dụng cho các HTX. Thực tế cho thấy, nếu HTX thành lập và thiếu nguồn vốn hoạt động thì không thể trông chờ vào nguồn vốn đóng góp của các thành viên hay nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia hay nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

“ Các nguồn vốn này không hề phân phối được hết nhu yếu để tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại của các HTX, nhất là các HTX phi nông nghiệp vốn cần nhiều nguồn lực để góp vốn đầu tư ”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh vấn đề .Để làm được điều này, Phó Thống đốc yêu cầu các cơ quan nhà nước, các bộ ngành, Liên minh HTX Nước Ta trong thời hạn tới cần nghiên cứu và điều tra, thiết kế xây dựng chính sách chủ trương làm thế nào tương thích cho cả hai bên nhằm mục đích xử lý được nguồn tín dụng thanh toán tương hỗ các HTX. Lúc này, các HTX mới có điều kiện kèm theo, nguồn lực tăng trưởng .Đặc biệt, lúc bấy giờ, các HTX phi nông nghiệp và các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có vai trò quan trọng trong đáp ứng vốn cho các thành viên. Cụ thể, số lượng HTX phi nông nghiệp đang chiếm đến 12,9 % số lượng HTX trên cả nước. Để tạo điều kiện kèm theo cho các HTX phi nông nghiệp tăng trưởng, đại diện thay mặt Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu cần có chính sách chủ trương cho các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là các HTX tạo sự liên kết, link với các HTX khác của các mô hình khác trong hoạt động giải trí. Nếu như ở cùng một địa phận mà có hai HTX thì một thành viên hoàn toàn có thể tham gia 2 HTX. Điều này sẽ tạo sự kết nối giữa quy mô HTX sản xuất kinh doanh thương mại và quỹ tín dụng trong HTX khác .