Top 3 báo cáo mttq tham gia xây dựng nông thôn mới mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề báo cáo mttq tham gia xây dựng nông thôn mới hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Tác giả: ubmttqvnhuyencujut.daknong.gov.vn

Ngày đăng: 06/10/2019 03:44 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 22996 đánh giá)

Tóm tắt: Mường Giàng là xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Giàng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Báo cáo Tổng kết 10 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020) ; Số kí hiệu, 86/2019/BC- ……. read more

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

2. news – Ủy ban MTTQ tỉnh – Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Tác giả: mttq.bentre.gov.vn

Ngày đăng: 02/02/2019 06:55 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 18115 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, ……. read more

news - Ủy ban MTTQ tỉnh - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

3. Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Tác giả: ubmttqvn.binhthuan.dcs.vn

Ngày đăng: 03/27/2020 09:54 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 73367 đánh giá)

Tóm tắt:

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, từ đó chủ động tham gia các phần việc cụ thể, thiết thực. Theo đó, MTTQ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai xây dựng NTM nâng cao…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính từ năm 2008 đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấc đã tổ chức quán triệt các nội dung MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới cho 5.066 lượt cán bộ Mặt trận ……. read more

Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu