Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch chính xác nhất hiện nay

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được pháp luật tại Thông tư 15/2015 / TT-BTP, tuy nhiên, nội dung đã bị sửa đổi bởi Công văn 1288 / HTQTCT-HT ngày 15/9/2016 .

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch chuẩn

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/20/to-khai-cai-chinh-ho-tich_2005142531.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi : ( 1 )
Họ, chữ đệm, tên người nhu yếu :
Nơi cư trú : ( 2 )
Giấy tờ tùy thân : ( 3 )
Quan hệ với người ý kiến đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch :
Đề nghị cơ quan đăng ký việc ( 4 ) ………………………………………………………
cho người có tên dưới đây
Họ, chữ đệm, tên : Giới tính : …………………
Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………..
Dân tộc : ……………………………………………….. Quốc tịch : ………………
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) ………………………………………………………………
Nơi cư trú : ( 2 ) ……………………………………………………………………….
Đã đăng ký ( 5 ) ……………… ngày ……… tháng ……… năm ……. tại số : …. Quyển số : …………. của ………………….
Nội dung : ( 6 )
……………………………………………………………………………………………… ……………………….. ……………………………………………………………………
Lý do : ………………………………… ………………………………… ………………
Tôi cam kết những nội dung khai trên đây là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về cam kết ràng buộc của mình .

Làm tại ……………, ngày …… tháng ……năm ……

Người yêu cầu

Chú thích :
( 1 ) Ghi rõ tên cơ quan ý kiến đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc .
( 2 ) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú ; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú ; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống .
( 3 ) Ghi rõ thông tin về sách vở tùy thân ( số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng tỏ nhân dân hoặc sách vở hợp lệ thay thế sửa chữa )
Ví dụ : Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an Thành phố Thành Phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004
( 4 ) Ghi rõ nội dung loại việc ý kiến đề nghị đăng ký
Ví dụ : thay đổi họ, tên / cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ / xác định lại dân tộc / bổ sung phần khai về quốc tịch
( 5 ) Ghi rõ loại việc, sách vở hộ tịch đã đăng ký trước kia có tương quan .
Ví dụ : Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm năm ngoái tại số 10, quyển số 01/2015 của Ủy Ban Nhân Dân xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố TP. Hà Nội
Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm năm ngoái tại số 155, quyển số 02/2015 của Ủy Ban Nhân Dân Q. Hoàn Kiếm, Thành phố TP.HN
Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm năm ngoái tại số 55, quyển số 01/2015 của Ủy Ban Nhân Dân phường Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Thành phố TP. Hà Nội
( 6 ) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc .
Ví dụ : Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lanh
Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ : Lê Thị Lan, sinh năm 1977, thành : Lê Thúy Lan, sinh năm 1979
Được xác định lại dân tộc từ : dân tộc Kinh, thành : dân tộc Tày
Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành : quốc tịch Nước Ta .
Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch chính xác nhất hiện nay
Mẫu Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch chính xác nhất hiện nay (Ảnh minh họa)

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch lúc bấy giờ được lao lý tại Điều 28 Luật Hộ tịch 201 4 .
Người nhu yếu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu lao lý và sách vở tương quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch .
Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ sách vở, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, tương thích với lao lý của pháp luật dân sự và pháp lý có tương quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người nhu yếu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người nhu yếu .

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác định thì thời hạn được lê dài thêm không quá 03 ngày thao tác .
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá thể có thẩm quyền xử lý việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi ; bổ sung hộ tịch cho công dân Nước Ta cư trú ở trong nước .

>> Ngày sinh trên Giấy khai sinh là ngày âm có hợp lệ không?