Nộp thuế đất ở đâu và giá tính thuế đất như thế nào ?

Nộp thuế đất ở đâu và giá tính thuế đất như thế nào ?

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế trên. Vậy nộp thuế đất ở đâu, cách khai tính nộp thuế và giá tính thuế đất như nào ?

Nộp thuế đất ở đâu và giá tính thuế đất như thế nào ?

Theo lao lý của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 : Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế .

Nộp thuế đất ở đâu

Đăng ký, khai, tính và nộp thuế

  1. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  2. Người nộp thuế ĐK, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất .

Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kèm theo đi lại khó khăn vất vả, người nộp thuế hoàn toàn có thể triển khai việc ĐK, khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan thuế tạo điều kiện kèm theo để người nộp thuế triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Xem thêm : Thông tin các dự án tại Vân Đồn Quảng Ninh

Nộp thuế đất ở đâu ?

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích quy hoạnh tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh những thửa đất ở tính thuế trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW. Việc ĐK, khai, tính và nộp thuế được lao lý như sau :a ) Người nộp thuế ĐK, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất ;

b) Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức thì người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt hạn mức của các thửa đất.

Giá tính thuế đất

Giá tính thuế được áp dụng theo giá đất của từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại nơi có thửa đất.
Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp theo mẫu quy định để xác định tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác định hạn mức đất ở để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của Luật này và số thuế đã nộp.

Xem thêm : Phí quy đổi đất vườn sang đất ởXem thêm : Các loại đất ở Nước Ta