Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập 2022

Nộp thuế, lệ phí, phí là những nghĩa vụ tài chính cơ bản của doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động kinh doanh. Để giải đáp các thắc mắc của quý bạn đọc liên quan đến thuế môn bài, mời theo dõi bài viết Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập của công ty Luật Hoàng Phi.

Thuế môn bài là gì?

Theo những văn bản hiện hành, thuế môn bài có tên gọi đúng chuẩn là lệ phí môn bài. Hiện nay, Luật Phí và Lệ phí năm ngoái chưa có lao lý đơn cử định nghĩa thuật ngữ lệ phí môn bài là gì. Tuy nhiên địa thế căn cứ theo lao lý của Luật Phí và Lệ Phí năm ngoái và những văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn toàn có thể khái niệm Lệ phí môn bài như sau :
Lệ phí môn bài là loại lệ phí được thu dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh / vốn góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ( so với tổ chức triển khai ) hoặc lệch giá của năm ( so với hộ kinh doanh ) .

Vậy, đối tượng nào phải nộp thuế môn bài, mức thu thuế môn bài, thời hạn nộp thuế môn bài. Để giải đáp những thắc mắc đó, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Đối tượng nộp thuế môn bài?

Theo lao lý tại Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm năm nay pháp luật về lệ phí môn bài và Nghị định 22/2020 / NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của nghị định số 139 / năm nay / NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm năm nay của cơ quan chính phủ lao lý về lệ phí môn bài. Các tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh donah sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí môn bài, trừ những trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài dưới đây :
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh có lệch giá hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống .
– Cá nhân nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh không tiếp tục ; không có địa điểm cố định và thắt chặt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình sản xuất muối .
– Tổ chức, cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình nuôi trồng, đánh bắt cá thủy, món ăn hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề cá .
– Điểm bưu điện văn hoá xã ; cơ quan báo chí truyền thông ( báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử ) .
– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( gồm có cả Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh ) hoạt động giải trí trong nghành nông nghiệp theo lao lý của pháp lý về hợp tác xã nông nghiệp .
– Quỹ tín dụng nhân dân ; Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa phận miền núi. Địa bàn miền núi được xác lập theo pháp luật của Ủy ban Dân tộc .
– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu xây dựng hoặc ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh ( từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 ) so với :
+ Tổ chức xây dựng mới ( được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới ) .
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể, nhóm cá thể lần đầu ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh .
+ Trong thời hạn miễn lệ phí môn bài, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, nhóm cá thể xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh thì Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, nhóm cá thể được miễn lệ phí môn bài .
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh ( theo lao lý tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp lần đầu .
– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập .

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập?

Theo pháp luật tại khoản 8, khoản 9 Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP, thời hạn miễn nộp lệ phí môn bài với doanh nghiệp sau khi xây dựng doanh nghiệp như sau :
Thời gian nộp thuế môn bài so với doanh nghiệp mới xây dựng là chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng khởi đầu hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh hoặc ngày cấp giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư và ĐK thuế .

Lưu ý:

Xem thêm: Gợi mở 5 định hướng phát triển doanh nghiệp Việt

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu xây dựng hoặc ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh ( từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 ) so với tổ chức triển khai xây dựng mới ( được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới ) ;
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh ( theo pháp luật tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp lần đầu .
Mặt khác, theo lao lý tại khoản 1 và khoản 4 điều 5 nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP, thời hạn thuế môn bài so với doanh nghiệp mới xây dựng đơn cử như sau :
– Doanh nghiệp mới xây dựng ; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh triển khai khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh hoặc mới xây dựng .
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh ( gồm có cả Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh ) kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài ( năm thứ tư kể từ năm xây dựng doanh nghiệp ) nộp lệ phí môn bài như sau :
+ Trường hợp kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời hạn miễn .
+ Trường hợp kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời hạn miễn .

Mức nộp thuế môn bài

Theo quy định tại  Nghị định 139/2016/NĐ-CPThông tư 302/2016/TT-BTC, mức nộp thuế môn bài như sau:

TT

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài phải nộp

1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 03 triệu đồng / năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 02 triệu đồng / năm
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác 01 triệu đồng / năm

Lưu ý: Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (Thành lập từ ngày 1/7 đến 31/12 trong năm) thì năm đầu tiên (năm thành lập) nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh ?

Thời hạn nộp thuế môn bài địa điểm kinh doanh mới chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm, nếu địa điểm kinh doanh mới xây dựng, hoạt động giải trí thì thì nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài ( tức là trước ngày 30/1 của năm sau năm mới ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh hoặc mới xây dựng ) .

Như vậy, qua bài viết thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập, quý bạn đọc đã hiểu được khái quát về lệ phí môn bài, đối tượng phải nộp lệ phí môn bài, thời hạn nộp lệ phí môn bài. Chúng tôi mong rằng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích.

>> >> >> > Tìm hiểu thêm : Thành lập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn