Tác động của Hội nhập quốc tế và CMCN 4.0 đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền

Ngày 17/11, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo chuyên đề khoa học “Tác động của Hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. (Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu kết luận Hội thảo ‘Tác động của Hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó quản trị Hội đồng lý luận TW ; những chiến sỹ Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Hội luật quốc tế và những chuyên viên số 1 trong những nghành nghề dịch vụ hội nhập, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ( CMCN 4.0 ) và kiến thiết xây dựng Nhà nước pháp quyền. Thực hiện quan điểm chỉ huy của quản trị nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “ Chiến lược kiến thiết xây dựng và hoàn thành xong Nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta đến năm 2030, xu thế năm 2045 ” tại Kế hoạch 02 – KH / BCĐ, Bộ Ngoại giao được giao trách nhiệm tiến hành chuyên đề “ Tác động của quy trình hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0 đến kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”. Phát biểu khai mạc Hội thảo, tiến sỹ Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, hội nhập quốc tế là một quy trình tất yếu mà những vương quốc muốn tăng trưởng phải theo đuổi và tăng cường sự liên kết với tiến trình tăng trưởng chung của quốc tế.

Vừa qua, Đại hội XIII đã tiếp tục khẳng định chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia – dân tộc, đồng thời gắn kết tiến trình hội nhập quốc tế với đổi mới hoàn thiện thể chế trong nước.

Bên cạnh đó, cuộc CMCN 4.0 tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, gắn với những công nghệ tiên tiến mới như 5G và hậu 5G, Trí tuệ tự tạo, mạng lưới vạn vật liên kết Internet ( IoT ), tự đồng nhất, số hóa, công nghệ sinh học. Vì vậy, tiến sỹ Phạm Lan Dung cho rằng, sự hội nhập sâu rộng, tổng lực của quốc gia và sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của CMCN 4.0 đặt ra nhiều yếu tố mới so với việc kiến thiết xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Hội thảo, những đại biểu tham gia hai phiên chính, tập trung chuyên sâu nhìn nhận tác động ảnh hưởng thuận và không thuận của hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0 đến quy trình kiến thiết xây dựng, triển khai xong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đề xuất kiến nghị những khuyến nghị chủ trương cho quy trình tiến độ tới. Cũng tại Hội thảo, những đại biểu đã dự báo triển vọng của hội nhập quốc tế và CMCN 4.0, qua đó nhìn nhận tác động ảnh hưởng thuận và không thuận tới tiến trình thiết kế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu cũng nghiên cứu và phân tích về những yếu tố đặt ra so với việc kiến thiết xây dựng và hoàn hiện thể chế kinh tế tài chính tương thích với xu thế hội nhập quốc tế của quốc tế và khu vực ; nâng cao tính đồng điệu về thực thi những cam kết quốc tế ở chính quyền sở tại những cấp, nâng cao năng lượng hội nhập của địa phương ; ngày càng tăng sự đồng điệu giữa hội nhập quốc tế ở bên ngoài và thay đổi ở bên trong, đồng thời nâng cao hiệu suất cao thực thi pháp lý.

Hội thảo cũng đưa ra khuyến nghị về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các định hướng giải pháp hội nhập quốc tế và tham gia CMCN 4.0 đối với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Phát biểu Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho rằng, qua luận bàn sôi sục, những đại biểu đã có nhiều quan điểm nhìn nhận tận tâm, thâm thúy, trí tuệ, góp thêm phần làm rõ những ảnh hưởng tác động của quy trình hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0 đến kiến thiết xây dựng, triển khai xong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh vấn đề, qua quan điểm tranh luận, hoàn toàn có thể thấy những nhu yếu từ tiến trình Hội nhập quốc tế và tham gia CMCN 4.0 yên cầu cần có một mạng lưới hệ thống thể chế, chủ trương, pháp lý tương thích, cung ứng được những nhu yếu của hội nhập quốc tế quá trình mới. Do đó, việc nhìn nhận tổng lực những ảnh hưởng tác động từ hội nhập quốc tế và CMCN 4.0 là một phần quan trọng trong tiến trình cụ thể hóa những chủ trương của Đại hội XIII. Đó là “ Xây dựng và hoàn thành xong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sáng, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao, vì nhân dân Giao hàng và vì sự tăng trưởng của quốc gia ” trong quá trình 2021 – 2030. Thứ trưởng nhìn nhận cao quan điểm những đại biểu về tác động ảnh hưởng của hội nhập quốc tế, tham gia CMCN 4.0 so với tiến trình thiết kế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; chứng minh và khẳng định những quan điểm sẽ là nguồn tìm hiểu thêm quý giá, giúp Học viện Ngoại giao, Ban soạn thảo có sự bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thành xong hơn nữa chuyên đề.

Nhiều kỳ vọng khi 'siêu hiệp định' RCEP có hiệu lực

Nhiều kỳ vọng khi ‘siêu hiệp định’ RCEP có hiệu lực Các doanh nghiệp xuất khẩu Nước Ta kỳ vọng Hiệp định Đối tác kinh tế tài chính tổng lực khu vực ( RCEP ) có hiệu lực thực thi hiện hành vào đầu …
Hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới Hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế là bộ phận quan trọng, xuyên thấu của công cuộc thay đổi và là một trong những chủ trương …