Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các hợp tác xã tại Trà Vinh

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các hợp tác xã tại Trà Vinh

Giới thiệu

Kinh tế tập thể hay hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh nói riêng. Theo số liệu thống kê năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh, toàn Tỉnh có 163 HTX đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, tín dụng…(Liên minh HTX Việt Nam, 2020).

Hoạt động của các HTX có những chuyển biến tích cực theo quy mô HTX kiểu mới, có khunh hướng tăng trưởng đa ngành, đa nghề, kinh doanh thương mại tổng hợp, nhằm mục đích ship hàng tốt hơn nhu yếu của các thành viên, góp thêm phần xử lý việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội địa phương cũng như công tác làm việc thiết kế xây dựng nông thôn mới trên địa phận tỉnh. Tuy nhiên, HTX vẫn còn thể hiện nhiều hạn chế như : quy mô hoạt động giải trí nhỏ ; dịch vụ, cơ sở vật chất thiếu thốn ; thiếu vốn lan rộng ra sản xuất kinh doanh thương mại …
Thời gian qua, các chủ trương tín dụng thanh toán so với khu vực kinh tế tài chính tập thể ( nhất là HTX ) đã được Nhà nước chăm sóc lan rộng ra nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện hơn cho mô hình này tiếp cận vốn ngân hàng để tăng trưởng, thay đổi và nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí. Theo đó, ngành Ngân hàng trên địa phận tỉnh Trà Vinh đã tích cực phối hợp với sở, ngành tiến hành những chính sách, chủ trương, giải pháp để tăng trưởng tín dụng thanh toán so với HTX, tương hỗ HTX tiếp cận nguồn vốn vay theo chủ trương, chủ trương của nhà nước .
Mặc dù vậy, đến nay phần nhiều các HTX vẫn gặp khó khăn vất vả trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng, dư nợ so với đối tượng người tiêu dùng HTX còn hạn chế, số HTX tiếp cận được vốn ngân hàng năm 2020 chiếm tỷ suất khá thấp trên tổng số HTX đang hoạt động giải trí trên địa phận ( chiếm khoảng chừng 2,45 % ) ( Ngân hàng Nhà nước, Trụ sở tỉnh Trà Vinh, 2021 ). Chính thế cho nên, việc tăng cường năng lực tiếp cận vốn ngân hàng so với HTX ship hàng cho hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại đang là yếu tố cấp thiết .

Lược khảo tài liệu

Nguyễn Thị Phương Nga ( 2018 ) nghiên cứu và điều tra tình hình, giải pháp tiếp cận tín dụng thanh toán chính thống của các HTX nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, sử dụng chiêu thức thống kê miêu tả và chiêu thức so sánh để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu và điều tra cho rằng, HTX nông nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng do các nguyên do, trong đó từ phía HTX nông nghiệp là do gia tài thế chấp ngân hàng ; thiếu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp sản xuất kinh doanh thương mại có hiệu suất cao, ngoài những còn có nguyên do từ phía TCTD, cơ quan Nhà nước .
Ông Chí Tâm ( 2020 ) điều tra và nghiên cứu năng lực vay vốn và lượng vốn vay được từ ngân hàng của các HTX nông nghiệp trên địa phận tỉnh Trà Vinh, yêu cầu một số ít giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận vốn tín dụng thanh toán ngân hàng của các HTX nông nghiệp trên địa phận tỉnh Trà Vinh ; sử dụng chiêu thức chọn mẫu ngẫu nhiên, khảo sát 35 HTX nông nghiệp, sử dụng chiêu thức thống kê diễn đạt để phân tích số liệu. Kết quả điều tra và nghiên cứu cho thấy, không có gia tài bảo vệ thế chấp ngân hàng khi vay vốn là nguyên do ảnh hưởng tác động đến năng lực tiếp cận vốn tín dụng thanh toán ngân hàng của các HTX nông nghiệp .
Phan Đình Khôi ( 2013 ) nghiên cứu và điều tra các tác nhân tác động ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng thanh toán chính thức và phi chính thức của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát các hộ mái ấm gia đình trong mẫu được chọn từ 15 ấp thuộc 13 xã của 13 tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng quy mô Tobit để ước đạt. Kết quả cho thấy, chiếm hữu đất đai, lãi suất vay chính thức, và thời hạn cho vay phi chính thức là những yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng đến khoản vay phi chính thức. Các yếu tố tác động ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận tín dụng thanh toán vi mô gồm có thao tác cho chính quyền sở tại địa phương, thành viên tổ vay vốn, sổ hộ nghèo, trình độ học vấn, lao động có kinh nghiệm tay nghề và đường giao thông vận tải liên xã tương thích với điều tra và nghiên cứu của Trần Ái Kết và Huỳnh Trung Thời ( 2013 ) .
Nguyễn Hồng Hà ( 2017 ), điều tra và nghiên cứu các yếu tố tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng vững chắc của HTX nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng hồi quy đa biến để tìm các tác nhân tác động ảnh hưởng đến hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của HTX trải qua khảo sát 80 HTX nông nghiệp tại 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy, số lượng lao động, vốn kinh doanh thương mại, link với doanh nghiệp nguồn vào, bao tiêu mẫu sản phẩm có ảnh hưởng tác động đến hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của HTX nông nghiệp .
Qua các tác dụng điều tra và nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cho thấy, tùy vào điều kiện kèm theo trong thực tiễn, tiềm năng điều tra và nghiên cứu mà các tác giả tiếp cận tới các tác nhân tác động ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng thanh toán. Tổng hợp chung cho thấy, có 3 nhóm tác nhân tác động ảnh hưởng chính đến năng lực tiếp cận tín dụng thanh toán : ( i ) Liên quan đến yếu tố con người, các tác giả cho rằng trình độ học vấn, tuổi, giới tính có tác động ảnh hưởng mạnh đến năng lực tiếp cận tín dụng thanh toán ; ( ii ) Yếu tố nguồn lực kinh tế tài chính như giá trị gia tài, diện tích quy hoạnh đất, mức thu nhập, cấu trúc gia tài được các tác giả nghiên cứu và phân tích là có ảnh hưởng tác động mạnh hơn các yếu tố khác ; ( iii ) Yếu tố nghề nghiệp, thực trạng kinh tế tài chính, mối quan hệ xã hội cũng ảnh hưởng tác động đến việc vay vốn .

Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở thừa kế tác dụng nghiên cứu và điều tra của các điều tra và nghiên cứu thực nghiệm tương quan đã được ra mắt và tham vấn quan điểm của các chuyên viên, kiểm soát và điều chỉnh tương thích với trong thực tiễn tại địa phương, các biến được đề xuất kiến nghị và đưa vào quy mô như sau :

Y= β0 + β1X1 + …++εi βiXi (3.11)

Trong đó :
Y là năng lực tiếp cận vốn vay ngân hàng của HTX được thống kê giám sát bằng hai giá trị 0 và 1 ( 1 là có tiếp cận được và 0 là không có tiếp cận được ) .
Các biến X là các biến độc lập ( biến lý giải ). Các biến này được định nghĩa và diễn giải chi tiết cụ thể trong Bảng 1 .
Căn cứ list các HTX trên địa phận do Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh cung ứng, tác giả thực thi phỏng vấn trực tiếp 134 HTX có thời hạn hoạt động giải trí từ 01 năm trở lên với bảng câu hỏi khảo sát chính thức đã phong cách thiết kế sẵn. Mục đích của việc sử dụng quy mô hồi quy Binary Logistic là nhằm mục đích nhận diện và nhìn nhận mức độ tác động ảnh hưởng của từng tác nhân tác động ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận vốn ngân hàng của HTX. Các thông tin tích lũy được từ tác dụng tìm hiểu khảo sát trong thực tiễn sẽ được nghiên cứu và phân tích bằng ứng dụng SPSS 20 .

Kết quả nghiên cứu

Thực hiện hồi quy Binary Logistic trên ứng dụng SPSS 20 với biến phụ thuộc vào là năng lực tiếp cận vốn ngân hàng của HTX và 12 biến độc lập gồm : tuổi, giới tính, trình độ học vấn, số lượng thành viên, số năm hoạt động giải trí, nghành hoạt động giải trí, tăng trưởng lệch giá, vốn điều lệ, gia tài thế chấp ngân hàng, doanh thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quan hệ xã hội, có được hiệu quả như Bảng 2 .
Kết quả hồi quy Binary Logistic xác lập những tác nhân tác động ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận vốn của HTX trong mẫu khảo sát gồm 07 biến độc lập có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5 %, gồm : trình độ học vấn, vốn điều lệ, tăng trưởng lệch giá, gia tài thế chấp ngân hàng, doanh thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quan hệ xã hội, trong đó biến gia tài thế chấp ngân hàng có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 1 %, có 02 biến gồm số năm hoạt động giải trí và nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 10 % .

Hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của hợp tác xã thời gian tới

Với các kết quả nghiên cứu đạt được, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của HTX thời gian tới gồm:

Đối với tác nhân số năm hoạt động giải trí : Kết quả nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng, số năm hoạt động giải trí hay thời hạn hoạt động giải trí của HTX có ảnh hưởng tác động đến năng lực tiếp cận vốn của HTX. Các số liệu thống kê cho thấy, các HTX trên địa phận đa số là HTX trẻ ( mới hoạt động giải trí từ 1 đến 5 năm ) chiếm 67,9 %. Thời gian hoạt động giải trí của HTX đối sánh tương quan thuận với năng lực tiếp cận vốn vay ngân hàng, nên các HTX trẻ cần phải tạo dựng uy tín trên thị trường để được ngân hàng nhìn nhận cao mà xem xét cho vay bình đẳng với các HTX lâu năm. HTX mới xây dựng bản thân cần nỗ lực nhiều hơn, không hoạt động giải trí trông chờ hay ỷ lại vào chủ trương tương hỗ của Nhà nước .
Trong hoạt động giải trí nên tìm các đối tác chiến lược có uy tín, có quan hệ tín dụng thanh toán lâu năm với các ngân hàng để thanh toán giao dịch, trải qua đó HTX sẽ tạo dựng được mối quan hệ với ngân hàng. HTX có được mối quan hệ nhiệm vụ, quan hệ cá thể với ngân hàng thì ngân hàng thuận tiện tiếp cận thông tin về HTX, từ đó góp thêm phần tăng năng lực tiếp cận vốn .
Đối với tác nhân nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí : Tất cả HTX dù là mô hình nào thì cũng cần phải nỗ lực hoạt động giải trí có hiệu suất cao, tạo uy tín và lòng tin so với ngân hàng, có như vậy mới tăng năng lực tiếp cận vốn ngân hàng. Do đó, các HTX cần xác lập đúng tiềm năng kinh doanh thương mại của mình và thiết kế xây dựng giải pháp kinh doanh thương mại khả thi nhất tương thích với quy mô vốn của HTX. Mỗi ngành nghề là khác nhau và sẽ có mức độ rủi ro đáng tiếc khác nhau vì vậy nó sẽ ảnh hưởng tác động đến năng lực tiếp cận vốn vay ngân hàng của các HTX khác, từng HTX theo từng nghành kinh doanh thương mại cần linh động và nhạy bén trong hoạch định tăng trưởng của HTX mình để tận dụng tốt nhất những chủ trương tặng thêm, tương hỗ từ Nhà nước. Riêng so với HTX nghành nghề dịch vụ thương mại và dịch vụ dù ít rủi ro đáng tiếc do thiên tai, dịch bệnh nhưng lại ít có gia tài thế chấp ngân hàng khi vay vốn ngân hàng hơn các nghành khác, do vậy trong hoạt động giải trí các HTX nghành này không nên trông chờ vào sự tương hỗ vốn từ Nhà nước, chỉ xem vốn Nhà nước là vốn “ mồi ” cho hoạt động giải trí, cần nỗ lực hoạt động giải trí hơn, chú trọng đến việc tự kêu gọi vốn thành viên, nâng cao hiệu suất cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tiếp thị về HTX, khi tạo được nổi tiếng trên thị trường thì thuận tiện tiếp cận vốn ngân hàng hơn để lan rộng ra hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .
Về vốn điều lệ : Kết quả nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng vốn điều lệ của HTX có tác động ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận vốn của HTX. Trong khi hiệu quả thống kê cho thấy vốn điều lệ của HTX còn thấp, vốn điều lệ đến 01 tỷ đồng chiếm đến 79,1 %. Để tăng năng lực tiếp cận vốn ngân hàng để góp vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh thương mại, các HTX cần xem xét đến việc tăng vốn điều lệ. Có nhiều phương pháp để tăng vốn điều lệ của hợp tác xã, trước hết bản thân các HTX phải tạo được nguồn lực từ việc góp phần vốn của các thành viên, vì qua khảo sát có một số ít thành viên chưa tham gia góp vốn như đã thỏa thuận hợp tác khởi đầu với HTX. Các HTX hoàn toàn có thể kêu gọi thêm vốn từ số thành viên sẵn có qua việc tăng mức góp vốn tối thiểu của thành viên hoặc kêu gọi thêm vốn góp của thành viên có nguồn kinh tế tài chính mạnh nhưng bảo vệ vốn góp của mỗi thành viên không vượt mức vốn góp tối đa theo pháp luật ( không quá 20 % / vốn điều lệ của HTX ). Ngoài việc kêu gọi vốn từ thành viên, HTX hoàn toàn có thể kết nạp thêm thành viên mới để tăng vốn điều lệ đồng thời quy mô hoạt động giải trí của HTX cũng được tăng lên nhờ sự ngày càng tăng số lượng thành viên. Để lôi cuốn được nhiều thành viên mới tham gia HTX thì HTX phải cho họ thấy được nhiều quyền lợi khi tham gia vào HTX hơn là hoạt động giải trí đơn lẻ. Ngoài ra để tăng vốn điều lệ, với các HTX có quy mô hoạt động giải trí nhỏ khó hoàn toàn có thể kêu gọi vốn từ thành viên hoặc không kết nạp được thành viên mới thì HTX hoàn toàn có thể sáp nhập với HTX khác hoạt động giải trí cùng nghành ngành nghề để xây dựng 01 HTX mới với quy mô lớn hơn nhưng bảo vệ quyền và quyền lợi của thành viên .
Về vận tốc tăng trưởng lệch giá : Để tăng trưởng lệch giá, các HTX phải có kế hoạch, khuynh hướng kinh doanh thương mại với lộ trình tăng trưởng đơn cử. Việc tổ chức triển khai sản xuất và đáp ứng dịch vụ nguồn vào, đầu ra loại sản phẩm phải không thay đổi, vững chãi theo xu thế thị trường. Chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí, giải pháp sản xuất kinh doanh thương mại đem lại quyền lợi thiết thực cho thành viên HTX ; phong phú các hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của HTX nhằm mục đích cung ứng tốt nhu yếu của thành viên HTX, từ đó thành viên sẽ nhiệt huyết tham gia hoạt động giải trí và góp thêm phần tăng lệch giá của HTX. Bên cạnh đó, các HTX cần trau dồi kinh nghiệm tay nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mục đích nâng cao hiệu suất, tăng nhanh hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Có như vậy, HTX mới tạo được sự mê hoặc lôi cuốn các nguồn vốn góp vốn đầu tư bên ngoài, trong đó có vốn vay ngân hàng .
Tài sản thế chấp ngân hàng : Để tăng gia tài thế chấp ngân hàng, HTX nên góp vốn đầu tư ngân sách để quy đổi quyền sở hữu tài sản từ cá thể sang quyền sở hữu của HTX để thuận tiện khi dùng làm gia tài bảo vệ cho HTX vay vốn ngân hàng. Khi góp vốn đầu tư vào gia tài cố định và thắt chặt, HTX chú trọng những gia tài có tính thanh khoản cao. Tốt nhất, HTX nên lựa chọn các gia tài ít có rủi ro đáng tiếc lỗi thời về công nghệ tiên tiến, không có thị trường tiêu thụ khi thanh lý. Ngoài ra, HTX hoàn toàn có thể tìm kiếm các khoản vay thế chấp ngân hàng bằng sản phẩm & hàng hóa, khoản phải thu, khoản vay bảo vệ bằng gia tài hình thành trong tương lai. Những khoản vay này thì điều kiện kèm theo vay cũng như việc quản trị, giám sát của ngân hàng sẽ ngặt nghèo hơn, nếu HTX phân phối được, thời cơ tiếp cận vốn sẽ được nâng lên vì gia tài bảo vệ nhiều mẫu mã hơn và giá trị gia tài bảo vệ cũng nhiều hơn .
Đối với tác nhân doanh thu : Muốn tăng doanh thu thì HTX cần thiết kế xây dựng kế hoạch và kế hoạch kinh doanh thương mại đúng đắn và hài hòa và hợp lý, tương thích với tình hình trong thực tiễn của HTX cũng như tương thích với nhu yếu thị trường. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại đúng đắn được cho phép HTX định hình được hướng đi mà HTX đạt đến trong tương lai, nó sẽ chỉ ra các tiềm năng mà HTX cần phải thực thi để đạt được các tiềm năng đề ra của HTX. Khi có kế hoạch và kế hoạch kinh doanh thương mại tương thích được cho phép HTX tận dụng tối đa các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh thương mại, như vậy sẽ làm tăng hiệu suất cao hoạt động giải trí của HTX, góp thêm phần làm tăng doanh thu, mà việc tăng doanh thu sẽ đồng nghĩa tương quan với việc tiếp cận vốn vay ngân hàng sẽ cao hơn, thuận tiện hơn .
Đối với tác nhân ứng dụng khoa học kỹ thuật : Các HTX cần mạnh dạn góp vốn đầu tư tăng cấp nhà xưởng, trang bị máy móc, thiết bị, tăng trưởng vỏ hộp, đóng gói … hướng tới quy mô sản xuất theo chuỗi giá trị loại sản phẩm từ sản xuất nguyên vật liệu nguồn vào, đến chế biến, đóng gói và tiêu thụ mẫu sản phẩm, phân phối cao nhu yếu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, cần bổ trợ vốn lưu động góp vốn đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất tân tiến, tăng cường sản xuất kinh doanh thương mại, ĐK tên thương hiệu, mẫu sản phẩm để ngân hàng nhìn nhận cao hoạt động giải trí của HTX, từ đó sẽ mạnh dạn góp vốn đầu tư, HTX sẽ tiếp cận vốn thuận tiện hơn .
Đối với tác nhân quan hệ xã hội : Qua các mối quan hệ xã hội, các HTX thuận tiện việc tìm hiểu và khám phá chính sách, chủ trương và pháp lý của Nhà nước so với nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình, thông tin thị trường cũng như thông tin về tín dụng thanh toán thuận tiện hơn. Một HTX nắm vững pháp luật sẽ có năng lực hoạt động giải trí hiệu suất cao hơn, và sẽ tránh được vi phạm pháp lý, nâng cao hình ảnh, uy tín so với ngân hàng, từ đó, thuận tiện tiếp cận vốn ngân hàng hơn .

Tài liệu tham khảo:

1. Liên minh HTX Nước Ta ( 2021 ), “ Báo cáo tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính tập thể, hợp tác xã và hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống Liên minh Hợp tác xã Nước Ta năm 2020, trách nhiệm trọng tâm năm 2021 ”, tr. 10-11 ;
2. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn và Hà Thị Thu Hà ( 2018 ), “ Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu suất cao hoạt động giải trí hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh An Giang ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ( 4 ), tr. 212 – 219 ;
3. Huỳnh Bích Như ( 2017 ), Các tác nhân ảnh hưởng tác động đến năng lực tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa phận tỉnh Trà Vinh, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ;
4. Lê Khương Ninh và Phạm Văn Dương ( 2011 ), “ Các yếu tố quyết định lượng vốn vay tín dụng thanh toán chính thức của nông hộ ở Hậu Giang ”, Tạp chí ngân hàng, ( 09 ), tr. 42-48 ;
5. Nguyễn Hồng Hà, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền và Đỗ Công Bình ( 2013 ), “ Phân tích các tác nhân tác động ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận nguồn vốn tín dụng thanh toán của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa phận Trà Vinh ”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ( 57 ), tr. 7-10 ;
6. Nguyễn Quốc Nghi ( 2010 ), “ Nhân tố tác động ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận nguồn vốn tín dụng thanh toán tương hỗ của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP Cần Thơ ”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, ( 09 ), tr. 37-45 ;
7. Nguyễn Thị Phương Nga ( 2018 ), Thực trạng, giải pháp tiếp cận tín dụng thanh toán chính thống của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm .
8. Nguyễn Văn Vũ An, Phạm Phi Hùng và Bùi Hoàng Nam ( năm nay ), “ Đánh giá năng lực tiếp cận tín dụng thanh toán chính thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ”, Tạp chí Kinh tế – Văn hóa – Giáo dục đào tạo, ( 22 ), tr. 28-38 ;
9. Ông Chí Tâm ( 2020 ), Giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận vốn tín dụng thanh toán ngân hàng của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa phận tỉnh Trà Vinh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Trà Vinh ;

10. Phan Đình Khôi (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và phi chính thức của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (28), tr.38-53.

(*) PGS.,TS. Nguyễn Hồng Hà, Phó trưởng Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Trà Vinh.

Ngô Thị Hồng Gấm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

(**) Bài đăng Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 12/2021