Nội dung cơ bản của pháp luật phá sản

Ngày nay, cùng với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật. Nền kinh tế tài chính những vương quốc cùng từ đây mà ngày càng tăng trưởng. Các công ty, doanh nghiệp được xây dựng ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng. Vì vậy hàng năm vẫn có một số lượng khá lớn những công ty, doanh nghiệp phá sản. Vì vậy hãy cũng Luật sư X khám phá về nội dung cơ bản của pháp lý phá sản nhé !

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Bài viết sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến nội dung cơ bản của pháp luật phá sản. Như việc đưa ra các khái niệm, đối tượng áp dụng, lý do phá sản. Hay các cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu phá sản. Cũng như thủ tục để giải quyết vấn đề này.

Khái niệm pháp luật phá sản

Pháp luật phá sản hoàn toàn có thể hiểu là tổng thể và toàn diện những quy phạm pháp luật. Do Nhà nước phát hành, kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình xử lý nhu yếu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã .
Pháp luật phá sản là một chế định đặc trưng trong luật thương mại. Tính đặc trưng biểu lộ ở chỗ trong chế định này vừa chứa dựng những quy phạm của pháp lý nội dung. Vừa tiềm ẩn những quy phạm của pháp luật hình thức .
Là pháp lý nội dung, pháp lý phá sản kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ gia tài giữa chủ nợ và con nợ. Là pháp luật hình thức, pháp lý phá sản kiểm soát và điều chỉnh quan hệ tố tụng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với chủ nợ, con nợ và những người có tương quan. Quy định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể. Hay trình tự, thủ tục xử lý nhu yếu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã .
Như vậy, pháp lý phá sản kiểm soát và điều chỉnh hai nhóm quan hệ. Thứ nhất là là quan hệ gia tài giữa chủ nợ – con nợ. Thứ hai là quan hệ tố tụng giữa những đương sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ

Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ có bản chất là quan hệ gia tài. Được hình thành trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Và chỉ được coi là quan hệ pháp lý phá sản kể từ khi con nợ mất năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ. Theo đó thời hạn thanh toán giao dịch là 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán giao dịch. Có nghĩa là kể từ thời gian đó pháp lý phá sản mới kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ đó .
Chủ thể tham gia những quan hệ gia tài này là chủ nợ và con nợ. Chủ nợ là những tổ chức triển khai, cá thể có khoản nợ chưa được doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ giao dịch thanh toán. Chủ nợ được chia ra làm ba loại : chủ nợ có bảo vệ, chủ nợ không có bảo vệ Và chủ nợ có bảo vệ một phần ( khoản 4, 5, 6 Điều 4 Luật Phá sản năm năm trước ). Con nợ chính là doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán. Hay không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khoản nợ .
Khách thể của quan hệ giữa chủ nợ và con nợ là gia tài của con nợ. Nội dung của quan hệ gia tài giữa con nợ và chủ nợ chính là những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của những chủ thể đó .

Quan hệ tố tụng giữa các đương sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Khác với quan hệ gia tài giữa chủ nợ và con nợ. Quan hệ tố tăng giữa những đương sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và quan hệ này có tín hiệu riêng như :
Về chủ thể : một bên là những đương sự gồm chủ nợ, con nợ và những người có tương quan như người lao động cổ đông CTCP … Một bên là những cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Toà án nhân dân. Hay Viện kiểm sát nhân dân, quản tài viên, doanh nghiệp quản lí, thanh lí gia tài, …
Khách thể của quan hệ tố tụng giữa những đương sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính là quy trình xử lý nhu yếu phá sán doanh nghiệp, hợp tác xã. Nội dung của quan hệ này là những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của những đương sự trước Nhà nước. Hoặc là những hành vi tố tụng của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Nội dung của pháp luật phá sản

Nội dung của pháp lý phá sản bị chi phối bởi nhiều yếu tố, ca khách quan và chủ quan, như chính sách quản lí kinh tế tài chính, trinh độ tăng trưởng của thị trường, phong tục, tập quán, trình độ, năng lượng lập pháp v.v. .
Phụ thuộc vào điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, xã hội đơn cử của những vương quốc trong từng thời kì mà nội dung của pháp lý phá sản được kiến thiết xây dựng một cách tương thích. Nội dung của pháp lý phá sản hiện hành ở Nước Ta được ghi nhận trong Luật Phá sản năm năm trước và những văn bản hướng dẫn thi hành .
Tương tự như nội dung pháp lý phá sản của nhiều nước trên quốc tế. Pháp luật phá sản Nước Ta có nội dung cơ bản như : đối tượng người dùng vận dụng của do phá sản ; cơ quan có thẩm quyền xử lý nhu yếu phá sản .

Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản

Tại Điều 2 Luật Phá sản năm năm trước lao lý đối tượng người tiêu dùng vận dụng của Luật Phá sản. Theo đó doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xây dựng. Cũng như hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý. Như vậy, Luật Phá sản năm năm trước chỉ vận dụng so với những đối tượng người tiêu dùng như. Doanh nghiệp xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật Doanh nghiệp năm năm trước. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật Hợp tác xã năm 2012 .

Lý do phá sản

Tương đồng với pháp lý phá sản của nhiều nước trên quốc tế. Pháp luật phá sản của Nước Ta xác lập nguyên do duy nhất dẫn đến phá săn doanh nghiệp, hợp tác xã, đó là doanh nghiệp, hợp tác xã không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khoản nợ. Và thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm này là 03 tháng kể từ đến hạn thanh toán giao dịch .

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu phá sản

Theo thông lệ chung, cơ quan có thẩm quyền xử lý công bố phá sản doanh nghiệp là Toà án. Tuy nhiên, do tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống Tòa án và cơ quan tài phán ở mỗi nước khác nhau. Vì vậy việc giao cho Toà án nào xử lý nhu yếu phả sản không giống nhau .
Ở Nước Ta, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 và Luật Công ty năm 1990 ghi nhận thẩm quyền xử lý nhu yếu phá sản thuộc Trọng tài kinh tế tài chính nhà nước. Theo Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993, quyền xử lý phá sản được lao lý thuộc về Toà ăn. Nhưng chỉ có Tòa kinh tế tài chính cấp tỉnh mới có thẩm quyền xử lý phá sản .
Hiện nay, theo Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm năm trước cũng như Luật Phá sản năm năm trước. Thẩm quyền xử lý nhu yếu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc về Toà án nhân dân địa phương. Dựa trên những nguyên tắc theo trụ sở chính, theo nơi đăng kí kinh doanh thương mại. Và theo đặc thù phức tạp của vấn đề phủ sản .

Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản

Pháp luật phá sản một số nước trên thế giới như Pháp, Nga Nhật Bản, Trung Quốc đều quy định thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản gồm: thủ tục thanh lý và thủ tục tổ chức lại. Thủ tục này rất đa dạng và mềm dẻo. Trong quá trình thực hiện không cứng nhắc trong một thủ tục mà có thể chuyển từ thủ tục này sang thủ tục khác một cách linh hoạt.

Thủ tục phá sản lao lý trong Luật Phá sản năm năm trước gồm có hai thủ tục chính là thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và thù tục công bố phá sản. Thanh lí gia tài được triển khai sau khi có quyết định hành động công bố doanh nghiệp phá sản chứ không còn là một thủ tục riêng không liên quan gì đến nhau được thực thi trước khi ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp phá sản như Luật Phả sản năm 2004. Đại với doanh nghiệp mất năng lực thanh toán giao dịch nợ, không nhất thiết phải thực thi lần lượt hai thủ tục này để được phả sản .
Việc thực thi thủ tục xử lý nhu yếu phá sản về cơ bản sẽ gồm có hai thủ tục chính đã nêu trên. Tuy nhiên trên thực thế việc thực thi thủ tục phá sản của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn. Hay thủ tục phá sản của công ty CP vẫn có một dố điểm độc lạ .

Xem thêm bài viết có liên quan

Khi nào công ty bị công bố phá sản theo lao lý pháp lý hiện hành
Thủ tục phá sản của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn
Hồ sơ phá sản công ty CP mới nhất lúc bấy giờ

Thông tin liên hệ Luật sư

Trên đây là những nghiên cứu và phân tích về yếu tố về nội dung cơ bản của pháp lý phá sản. Từ đó xác lập được khái nhiệm pháp lý phá sản. Và những nội dung tương quan đến yếu tố như : đối tượng người tiêu dùng vận dụng, nguyên do phá sản, cơ quan có thẩm quyền xử lý nhu yếu phá sản và thủ tục xử lý nhu yếu phá sản .

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư X. Hãy liên hệ qua số điện thoại: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Pháp luật phá sản là gì?

Pháp luật phá sản có thể hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Pháp luật phá sản là một chế định đặc thù trong luật thương mại. Tính đặc thù thể hiện ở chỗ trong chế định này vừa chứa dựng các quy phạm của pháp luật nội dung, vừa chứa đựng các quy phạm của pháp luật hình thức.

Quan hệ tố tụng giữa các đương sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong pháp luật phá sản?

Khác với quan hệ tài sản giữa chủ nợ và con nợ, quan hệ tố tăng giữa các đương sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có rằng dấu hiệu riêng của nó.
Nội dung của quan hệ này là những quyền và nghĩa vụ tố tụng của các đương sự trước Nhà nước hoặc là các hành vi tố tụng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục phá sản quy định trong Luật Phá sản theo pháp luật Việt Nam là gì?

Thủ tục phá sản quy định trong Luật Phá sản năm 2014 bao gồm hai thủ tục chính. Đó là thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh và thù tục tuyên bố phá sản.
Thanh lí tài sản được thực hiện sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Đại với doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ, không nhất thiết phải thực hiện lần lượt hai thủ tục này để được phả sản.

5/5 – ( 1 bầu chọn )