Chủ đề dư luận
Xã hội
Y tế
Tinh gọn bộ máy ngành Y tế
4-12-2017
Bộ Y tế sẽ tinh giản được 20% biên chế và tiết kiệm được gần 13 tỷ đồng tiền lương mỗi tháng sau khi các tỉnh sáp nhập các trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành một đơn vị.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có 38 địa phương hoàn thiện việc sáp nhập mô hình Trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Quá trình tinh gọn bộ máy này đã giúp giảm 315 đầu mối, với 1260 lãnh đạo cấp trưởng, phó trên cả nước. Chỉ riêng cán bộ làm công tác hành chính như lái xe, bảo vệ, kế toán, văn thư… trong quá trình sáp nhập đã giảm gần 2.200 cán bộ, tiết kiệm 13 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước mỗi tháng.

Tại Đồng Nai, ngành Y tế đã tiến hành sáp nhập các bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến huyện thành Trung tâm y tế. Sắp tới, Đồng Nai cũng sẽ thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế chuyên khoa tuyến tỉnh theo mô hình trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ. Việc sáp nhập này sẽ giúp tinh giản biên chế và tăng cường năng lực cho y tế dự phòng. Sở Y tế đề xuất 2 phương án. Cụ thể, phương án 1 sẽ hoàn thiện trong năm 2017, thành lập trung tâm  kiểm soát bệnh tật dựa trên sáp nhập 7 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh là: y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, kiểm dịch y tế quốc tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, răng - hàm - mặt, bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường, truyền thông - giáo dục sức khỏe. Phương án 2 đề nghị hoàn thiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo lộ trình đến năm 2020 và trên cơ sở hợp nhất 6 trung tâm y tế chuyên khoa, đề nghị giữ lại Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai.

Chiêu Ly
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)