Chủ đề dư luận
Văn hóa
Hoạt động
100% ấp, khu phố giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa
19-7-2019
Từ đầu năm đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Ðồng Nai tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận. Các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đều đảm bảo các tiêu chí đề ra, trong đó, tập trung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các quy ước, hương ước bám sát chuyển động của đời sống xã hội.
Mỗi địa phương đều có một cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế nhằm từng bước đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa… được duy trì; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, liên tục. Qua phong trào, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, các phong trào nhân đạo từ thiện, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được nhân rộng...

Theo báo cáo kết quả hoạt động của phong trào trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 962/962 ấp, khu phố đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, đạt 100%; có 643.946/643.946 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 1.612/ 1.612 cơ quan, đơn vị đăng ký “Ðạt chuẩn văn hóa”, đạt 100%; 1.230/1.356 doanh nghiệp đăng ký “Ðạt chuẩn văn hóa”, đạt 90,71%.

Kết quả này có được, ngoài việc phát huy nề nếp, thế mạnh trong những năm qua, còn có sự đổi mới trong công tác triển khai, trong đó mọi hoạt động đều bám sát đời sống thực tế của người dân, định hướng phát triển của tỉnh và địa phương.

M. Ny
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)