Chủ đề dư luận
Thời Sự
Tin tức
Đại hội Công đoàn đồng nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Nhiệm kỳ mới hứa hẹn thành công mới
13-7-2018
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hôm qua 12-7.
Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường; Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, các sở, ngành, địa phương, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công đoàn tỉnh và 398 đại biểu đại diện cho hơn 1,2 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong toàn tỉnh.

Đổi mới tổ chức, nâng cao hoạt động Công đoàn

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao trước đoàn viên, NLĐ, hoàn thành các nội dung theo chương trình nghị sự đạt kết quả tốt đẹp. Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm vì quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, NLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh”; trên cơ sở tổng kết, đánh giá đúng mức về kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, Đại hội đã thống nhất quyết nghị mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong suốt nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm phát huy, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn tỉnh trong quá trình chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, NLĐ tỉnh nhà phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Đồng Nai, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường; nắm bắt thời cơ và phát huy năng lực, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao quyết tâm chung sức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

4.JPG
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bức trướng và biểu trưng đầu tư dự án xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân Đồng Nai

4a.jpg
Bí thư Nguyễn Phú Cường trao tặng bức trướng cho Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua và trong bối cảnh của giai đoạn mới, Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Công đoàn Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn. Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ yêu nước, bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm xã hội, có tay nghề giỏi, đời sống ổn định. Phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hợp tác ổn định quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Một số chỉ tiêu cơ bản Công đoàn tỉnh phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023: Cả nhiệm kỳ phát triển ít nhất 120.000 đoàn viên; tỷ lệ tập hợp NLĐ vào tổ chức đạt 95% so với tổng số lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp vốn Nhà nước đạt 45%, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 15%. Thành lập ít nhất 300 CĐCS; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có đủ điều kiện) thành lập tổ chức Công đoàn. Hàng năm ít nhất 75% Công đoàn các cấp đạt vững mạnh. 100% CĐCS trong các doanh nghiệp nhà nước và 80% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); 80% các bản TƯLĐTT đảm bảo nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật. 100% cán bộ CĐCS và 90% đoàn viên được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, Công đoàn...

Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 45 ủy viên (khuyết 4 ủy viên sẽ bầu bổ sung sau đại hội); bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 14 ủy viên (khuyết 1 ủy viên sẽ bầu bổ sung sau đại hội). Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; các đồng chí Tăng Quốc Lập, Hồ Thanh Hồng, Nông Văn Dũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh gồm 6 ủy viên (khuyết 1 sẽ bầu sau bổ sung sau đại hội), đồng chí Nguyễn Việt Hoài được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh. UBKT ngay sau đó đã họp và bầu đồng chí Vũ Ngọc Hà làm Phó chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 21 tập thể, 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm với đoàn viên, NLĐ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các cấp Công đoàn Đồng Nai cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm đối với đoàn viên, NLĐ, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các cấp Công đoàn Đồng Nai; đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế các cấp Công đoàn Đồng Nai cần quan tâm khắc phục. Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Đồng Nai cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, chăm lo cả về lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật lao động; chú trọng vấn đề thương lượng, ký kết TƯLĐTT để có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của luật; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tay nghề cho NLĐ đáp ứng yêu cầu mới; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Thực hiện tốt chương trình ưu đãi cho đoàn viên; tạo sự khác biệt về ưu đãi giữa NLĐ là đoàn viên và NLĐ chưa phải là đoàn viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên. Phải chú trọng để tạo ra sự đột phá về chăm lo lợi ích cho đoàn viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững mạnh đủ sức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề, địa phương.

"Để hoạt động của tổ chức Công đoàn thật sự hiệu quả, các cấp Công đoàn cần nghiên cứu tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược: Một là, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu phải ngang tầm nhiệm vụ. Ba là, tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ, gắn với công tác truyền thông để NLĐ thấy được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Ba đột phá này phải được cụ thể hóa bằng đề án, chương trình để có giải pháp khả thi trong triển khai thực hiện", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Dịp này, thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã tặng Đại hội bức trướng nội dung "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ, vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai và đất nước"; Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính trao biểu trưng đầu tư dự án thiết chế Công đoàn tại Đồng Nai với tổng kinh phí 550 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội X Công đoàn tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp Công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng như địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cần tập trung chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho NLĐ; nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã trao tặng Đại hội bức trướng nội dung: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Trong phần thảo luận tổ, hầu hết các đại biểu nhất trí cao với các nội dung dự thảo văn kiện, đề án cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X cũng như đề án bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung vào nội dung chi tiết của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

H. Lộc
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
 • 21/02/2019 9:17:21 CH
  Sáng qua 21-2, cùng với thanh niên cả nước, 2.700 thanh niên Đồng Nai đã lên đường nhập ngũ tại 17 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Đồng Na...
 • 21/02/2019 10:51:48 CH
  Chiều qua 21-2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 31 sau một ngày làm việc tích ...
 • 21/02/2019 10:52:24 CH
  Thời gian tới, có nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản cũng như vùng Kansai sẽ đầu tư vào Đồng Nai. Do đó, đề nghị tỉnh sớm phê duyệt thành lập mạng lưới điều phối viên.
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)