Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực
Nguyệt Hà
Ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổng kết 8 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.
Theo đó, các chương trình gồm: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Chương trình bảo vệ môi trường; Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành Công nghiệp; Chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn; Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực và Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, Chương trình tổng thể đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm qua được đánh giá tạo bước đột phá với những mô hình hiệu quả.

Liên kết dạy nghề hiệu quả

Đến nay, Trường cao đẳng nghề Liama II là trường đầu tiên trong hệ thống các trường dạy nghề áp dụng nhiều mô hình dạy nghề tiên tiến, sản phẩm sau đào tạo của trường được nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu tiếp nhận. Hiệu trưởng nhà trường, Nhà giáo ưu tú Lê Văn Hiền cho biết: “Để trở thành thành viên của Hội đồng nghề châu Âu (City & Guide), nhà trường đã nỗ lực rất nhiều trong công tác đào tạo. Một trong những nỗ lực chính là liên kết với nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức có uy tín để sản phẩm sau đào tạo của nhà trường có chất lượng, được doanh nghiệp tiếp nhận. Đến nay, đã có trên 200 doanh nghiệp liên kết giảng dạy với nhà trường, đặc biệt là mô hình dạy nghề chất lượng cao giữa nhà trường và Công ty Bosch Việt Nam với gần 80 học viên tham gia học nghề. Ở mô hình này, người học vừa được tiếp nhận công nghệ mới, vừa có thu nhập trong quá trình học tập, khi các em chưa ra trường các doanh nghiệp đã có nhu cầu “đặt hàng” tiếp nhận”.

IMG_2462.jpg
Nhiều nghề chất lượng cao đang được đào tạo tại các trường nghề


Trường cao đẳng nghề Long Thành - Nhơn Trạch cũng là một mô hình liên kết có hiệu quả với doanh nghiệp trong quá trình dạy nghề. Đến nay, đã có 130 doanh nghiệp có mối liên hệ hoặc bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường trong hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực sau tốt nghiệp. Hiệu trưởng nhà trường Lê Anh Đức cho hay, qua việc liên kết với doanh nghiệp giúp nhà trường thuận lợi trong khâu chuẩn bị giáo trình, modul đào tạo cũng như những điểm nhấn mà doanh nghiệp đang cần. Do đó, trên 85% học viên tốt nghiệp có việc làm ngay. Số còn lại học lên cao và tìm được việc ngay sau đó. Đây cũng chính là điều kiện để suốt 5 năm qua, nhà trường đều đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào trong quá trình đào tạo.

Một chương trình đạt kết quả và ghi dấu ấn trong 5 năm qua là Chương trình 4 (Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho hệ thống chính trị (HTCT) do Sở Nội vụ làm chủ nhiệm). Chương trình đã đào tạo nguồn nhân lực khá lớn, bổ sung cho HTCT từ tỉnh đến cơ sở. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đém, Chủ nhiệm Chương trình 4 cho biết: “Từ chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho HTCT, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh chuyển biến rõ nét so với giai đoạn 2006 - 2010, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nguồn lực lao động có tay nghề kỹ thuật tăng lên đáng kể, bình quân tăng 5%/năm, đáp ứng đáng kể nhu cầu sử dụng lao động cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành ở những lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh có nhu cầu tuy còn hạn chế nhưng về số lượng đã vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng nguồn nhân lực trong HTCT có chuyển biến rõ nét so với giai đoạn trước, nhất là việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tăng lên đáng kể. Đây cũng là điều kiện để giai đoạn 2015 - 2020, Chương trình tổng thể đào tạo nguồn nhân lực vẫn được xác định là khâu đột phá trong quá trình phát triển của tỉnh”.

Các chương trình đào tạo sau đại học, đào tạo năng khiếu thuộc chương trình tổng thể đạt kết quả thiết thực. Trong đó, Chương trình 2 (đào tạo sau đại học) do Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) chủ nhiệm đạt kết quả thiết thực. Toàn tỉnh đã chọn cử 1.604 ứng viên tham gia chương trình đào tạo trình độ sau đại học và tạo nguồn, đạt 308,46% so với chỉ tiêu chương trình phát triển nguồn nhân lực và đạt 174,35% so với kế hoạch thực hiện chương trình cả giai đoạn…

Tiếp tục là bước đột phá

Đánh giá toàn bộ Chương trình tổng thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh, chương trình thực sự đi đúng quỹ đạo, tạo nguồn nhân lực mọi mặt có chất lượng, bổ sung cho HTCT, từng bước đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Từ những kết quả của chương trình, trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ khóa X tới đây vẫn tiếp tục xác định đào tạo phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá cho quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đém, để tiếp tục nâng chất nguồn nhân lực, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung rà soát những điểm còn hạn chế, xem xét quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề theo hướng có chất lượng, đáp ứng năng lực và đào tạo đủ chuẩn để phục vụ phát triển; quy hoạch số cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo theo đúng chức danh, nguồn quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các tài năng để bồi dưỡng năng khiếu tham gia các chương trình và đào tạo sau đại học theo hướng đào tạo đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và tạo nguồn tại nước ngoài, giỏi về trình độ chuyên môn và hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành ở các lĩnh vực mũi nhọn mà nhu cầu của tỉnh còn thiếu như: công nghệ sinh học, tin học, viễn thông, y tế, vật liệu mới. Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cán bộ công chức trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn trình độ chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho rằng, cả 8 chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2015 đều cơ bản đạt mục tiêu đề ra; trong đó Chương trình tổng thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã tạo được những đột phá mới, nâng chất nguồn nhân lực mọi mặt, phục vụ tích cực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua và tạo nguồn cho giai đoạn tới.

Theo đánh giá, kết quả đào tạo nguồn nhân lực của cả 4 chương trình nhánh trong Chương trình tổng thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đều đảm bảo mục tiêu đề ra. Trong đó Chương trình 1 (đào tạo lao động kỹ thuật) và Chương trình 4 (bổ sung nguồn lực cho HTCT) nổi bật hơn cả. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 42,66% năm 2010 lên 48,19% cuối năm 2014 và phấn đấu cuối năm 2015 là 50%. 1.405 CBCCVC được chọn cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị các chuyên ngành; cử 9.403 CBCCVC đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng để cấp giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị, đạt 297,56% kế hoạch. Đã cử 22.735 lượt cán bộ công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ đạt 90,94% so với chỉ tiêu giai đoạn. Trong đó, cán bộ nữ được quan tâm trong việc hỗ trợ chế độ, chính sách khi cử đi học cũng như ưu tiên trong chọn cử đi đào tạo, bồi dưỡng với tỷ lệ đào tạo bồi dưỡng đạt 35,40% trên tổng số cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (chỉ tiêu: 30%)...

BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)