Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Nêu gương là bản chất của cán bộ, đảng viên
Thanh An
Một trong những nội dung quan trọng các cấp ủy Đảng, chính quyền đã và đang quan tâm triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc thực hiện Quy định số 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
Nêu gương gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc thực hiện quy chế nêu gương thời gian qua đã được các cấp ủy chú trọng triển khai. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2014, toàn tỉnh có 17/17 cấp ủy trực thuộc đã thực hiện đăng ký nêu gương, trong đó tỷ lệ đăng ký trung bình trong đảng viên và cán bộ chủ chốt đạt 97%. Việc làm này đã có tác động lớn đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công tác, ý thức chấp hành kỷ luật của Đảng, của cơ quan, đơn vị trong cán bộ, đảng viên; góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

DSC_0105.JPG
Sâu sát với người lao động, một nội dung nêu gương của cán bộ Công đoàn

Cùng với việc đăng ký nêu gương, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư và Quyết định 272 của Tỉnh ủy được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tùy tình hình, điều kiện của từng đơn vị, các hình thức kiểm tra được các cấp ủy tiến hành một cách linh động, phù hợp với từng thời điểm, bao gồm kiểm tra chuyên đề, kiểm tra lồng ghép thường xuyên gắn với việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng hoặc kiểm tra đột xuất, định kỳ tại các tổ chức cơ sở. Qua đó kịp thời động viên tập thể, cán bộ, đảng viên phát huy những mặt tích cực trong thực hiện quy chế nêu gương để làm gương cho nhân viên, quần chúng noi theo; đồng thời kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với những tập thể, cá nhân chưa làm tốt những nội dung trong quy chế nêu gương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định 101 và Quyết định 272, các cấp ủy đã cụ thể hóa các nội dung đăng ký rèn luyện, lồng ghép vào các nội dung chuyên đề hằng năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Để việc đăng ký nêu gương đi vào thực chất, tránh hình thức, nhiều đơn vị đã gắn các nội dung nêu gương với từng nhiệm vụ công tác chuyên môn cụ thể của cán bộ, đảng viên như ở Đảng bộ huyện Xuân Lộc, Nhơn Trạch… Từ thực tiễn công việc, cán bộ, đảng viên đã sáng tạo nhiều hình thức đăng ký nêu gương mang lại hiệu quả cao như: xây dựng sổ tay đăng ký rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sổ tay ghi chép việc nêu gương học tập, làm theo Bác, hằng tháng ghi chép những nội dung đăng ký cụ thể để thực hiện, điển hình như ở Huyện ủy Nhơn Trạch, Tân Phú, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy…

Vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa tự giác nêu gương

Bên cạnh những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, trong cuộc họp mới đây của Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận, do đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện quy chế nêu gương nên trong quá trình triển khai ở cơ sở có nơi vẫn còn lúng túng, nhất là việc tổ chức đăng ký, giám sát và cách đánh giá, phân loại mức độ thực hiện trách nhiệm nêu gương. Cùng với đó, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa thực sự được phát huy cao; vẫn còn có cán bộ, đảng viên chưa ý thức về trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương.

Những hạn chế trên đây dẫn đến việc vẫn còn một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn đến mức phải kiểm điểm xử lý kỷ luật. Trong 9 tháng năm 2014, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 263 đảng viên (có 72 cấp ủy viên), chiếm tỷ lệ 0,42% trong tổng số đảng viên toàn tỉnh. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai trừ khỏi Đảng đối với 1 huyện ủy viên (nguyên chánh văn phòng huyện ủy); cấp ủy huyện và cơ sở thi hành kỷ luật 197 đảng viên; ủy ban kiểm tra thi hành kỷ luật 65 đảng viên. Trong tổng số đảng viên bị kỷ luật có 29 trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng; 8 trường hợp bị cách chức. Nội dung vi phạm dẫn đến xử lý kỷ luật chủ yếu về: chính sách kế hoạch hóa gia đình, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm những điều đảng viên không được làm, về phẩm chất đạo đức, lối sống và hành vi cố ý làm trái. Bên cạnh đó, cấp ủy huyện và đảng ủy cơ sở cũng đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng (tăng 4 tổ chức so với cùng kỳ năm 2013) về các nội dung buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý cán bộ, đảng viên; vi phạm chế độ tài chính, quy chế dân chủ cơ sở.

Nói về việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhấn mạnh, việc nêu gương vốn là bản chất của cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ 7 nội dung nêu gương thì chất lượng cán bộ, đảng viên sẽ tốt. Nơi nào cán bộ, đảng viên tốt thì dân nghe, dân tin; kể cả cán bộ, đảng viên nếu có hạn chế, khuyết điểm mà biết nhận lỗi và sửa chữa thì dân vẫn tin yêu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát tập thể và cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014; trên cơ sở đó sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh năm 2014 để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong thời gian tới.

Nằm trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng những tháng còn lại của năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đảm bảo 100% đảng viên đều đăng ký và được kiểm tra, đánh giá công nhận kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng; xác định nêu gương là tiêu chuẩn để cơ cấu vào nhân sự cấp ủy khóa mới. Cùng với đó, tỉnh sẽ triển khai xây dựng đề án nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, chống tư tưởng bảo thủ, nể nang, né tránh trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW và Quyết định 272-QĐ/TU.
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)