Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
ĐHCĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Người lao động gửi gắm niềm tin, kỳ vọng
11-7-2018
Những ngày này, đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh đang quan tâm hướng về Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Không chỉ bày tỏ niềm tin vào sự lớn mạnh của tổ chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động (NLĐ) ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tổ chức Công đoàn tỉnh tiếp tục phối hợp tốt cùng các cấp chính quyền, chuyên môn có những chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ.
Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ

t67_110718_1.jpg

Vừa qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ðể đáp ứng yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi cán bộ công chức, viên chức, NLÐ cần phải nỗ lực hơn nữa, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, thái độ phục vụ nhân dân. Ðiều này đòi hỏi tổ chức Công đoàn cũng cần tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, NLÐ, khơi dậy tinh thần tận tụy với công việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, ý thức phục vụ, công bộc của nhân dân; để nắm chắc tình hình, đồng thuận cao với yêu cầu tinh gọn bộ máy; thực hiện tốt hơn nội quy quy chế, lề lối, giờ giấc làm việc. Từ đó, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được nét thay đổi tích cực trong việc cải cách nền hành chính, công vụ của tỉnh nhà. 

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức, NLÐ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hiện nay của tổ chức Công đoàn. Do vậy, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng, trình độ và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức NLÐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chủ tịch CÐCS Công ty TNHH Hwasueng Vina (huyện Nhơn Trạch) Hồ Tăng Anh Tuấn: Mong muốn Công đoàn có thêm nhiều chương trình, phong trào vì NLĐ

t67_110718_2.jpg

Là cán bộ CÐCS đang sinh sống và làm việc tại Ðồng Nai, tôi kỳ vọng rất nhiều vào Ðại hội lần này. Bên cạnh phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi NLÐ, hướng về cơ sở với những phong trào, hoạt động thiết thực, tổ chức Công đoàn các cấp cần quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho CÐCS. Bởi cán bộ CÐCS khu vực ngoài quốc doanh là người làm công ăn lương và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện vai trò đại diện nhằm hóa giải những mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Do vậy, nếu được sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn cấp trên thông qua hoạt động tương tác, chẳng hạn như phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách với NLÐ và giám sát thực hiện Luật Công đoàn của người sử dụng lao động và có những tác động kịp thời để chủ sử dụng lao động phải đảm bảo quyền lợi tối thiểu cho NLÐ thì CÐCS sẽ thuận lợi hơn trong đàm phán, thương lượng với doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công đoàn tỉnh cũng nên nghiên cứu, bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách tại các doanh nghiệp có đông lao động để họ đồng hành cùng công nhân trong cuộc sống và công việc, kịp thời hỗ trợ, đề xuất những chính sách, chế độ tốt hơn cho công nhân. Tôi mong muốn Công đoàn tỉnh xem xét tăng số lượng “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ NLÐ khó khăn. Tôi cũng hy vọng trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn sẽ có nhiều chương trình, phong trào vì NLÐ. Ðặc biệt tham mưu cho lãnh đạo các cấp và tác động doanh nghiệp tiếp tục triển khai các chương trình như: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa cho công nhân. Xin được chúc Ðại hội thành công tốt đẹp.

Nhạc sĩ Trần Thị Lệ Hằng: Quan tâm hơn đến đoàn viên văn nghệ sĩ

t67_110718_3.jpg

Là đoàn viên CÐCS Hội Văn học - nghệ thuật (VH-NT), tôi kỳ vọng Ðại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, tâm huyết với Công đoàn, thực hiện các chủ trương, chăm lo thiết thực hơn nữa đời sống của đoàn viên và NLÐ.

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ tỉnh nhà, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ bám sát hiện thực cuộc sống để sáng tạo. Qua đó, phản ánh chân thực cuộc sống, gửi gắm những tình cảm và tiếng nói nhân nghĩa, tri ân, động viên, cổ vũ con người tự hào và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, cùng nhau hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp. Ở đại hội lần này, tôi mong những vấn đề của văn nghệ sĩ như: cơ sở vật chất, hỗ trợ nhà ở, chính sách dành cho hoạt động VH-NT, chính sách cho văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn… sẽ được thực hiện có chiều sâu. Ðặc biệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho văn nghệ sĩ sẽ được tổ chức thường xuyên hơn.

Tôi đề xuất tổ chức Công đoàn, thông qua diễn dàn trao đổi, đối thoại trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ; Công đoàn các ngành có sự phối hợp với Hội VH-NT tỉnh, phát hiện các gương mặt trẻ có năng khiếu nghệ thuật, giới thiệu cho Hội VH-NT để bồi dưỡng và bổ sung vào bức tranh chung của VH-NT Ðồng Nai, góp phần làm phong phú, rạng rỡ nền VH-NT tỉnh nhà trong thời gian tới.

Chủ tịch CÐCS Công ty Mabuchi Motor Việt Nam (KCN Biên Hòa) Phạm Thị Phương: Mong sớm xây dựng thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân lao động

t67_110718_4.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, với nỗ lực và quyết tâm cao, Công đoàn tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn khiến đội ngũ cán bộ Công đoàn, trong đó có tôi luôn trăn trở. Thứ nhất, hiện nay, nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí… dành cho công nhân lao động (CNLÐ) trên địa bàn tỉnh là vô cùng bức thiết, nhất là ở những địa bàn tập trung đông CNLÐ. Bên cạnh đó, tiền lương của CNLÐ vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu sống cơ bản của họ; nhìn chung, đời sống của CNLÐ còn gặp nhiều khó khăn. Tôi rất muốn trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn tỉnh thì các cấp có thẩm quyền cần có thêm các chính sách, tạo điều kiện bố trí kinh phí, nguồn quỹ đất… để xây dựng các thiết chế phục vụ, chăm lo tốt hơn đời sống NLÐ.

Thứ hai, tôi cũng thấy rằng, đội ngũ cán bộ CÐCS, nhất là ở khối doanh nghiệp thường xuyên biến động và còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Ðể kịp thời động viên họ tiếp tục gắn bó và cống hiến cho tổ chức Công đoàn, cần có thêm nhiều chế độ chính sách chăm lo và bảo vệ họ. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng định kỳ… để không ngừng nâng trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CÐCS. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Ðồng Nai: Phát huy vai trò giám sát của Công đoàn

t67_110718_5.jpg

Tôi đã làm việc tại bệnh viện và là đoàn viên Công đoàn được 10 năm. Thời gian đầu, tôi rất mơ hồ về tổ chức Công đoàn. Nhưng qua những hoạt động giúp đỡ NLÐ, tôi đã hiểu rõ về hoạt động, chức năng của tổ chức. Bất cứ đoàn viên Công đoàn nào của bệnh viện bị ốm đau hay gia đình gặp chuyện buồn… tổ chức Công đoàn của bệnh viện đều quan tâm, hỏi thăm và chia sẻ. Hằng năm, Công đoàn còn tổ chức các chuyến tham quan, du lịch để nhân viên gắn kết với nhau hơn. Các dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn đều có quà tặng đoàn viên.

Ðiều quan trọng hơn, tổ chức Công đoàn còn tư vấn bảo vệ quyền lợi của NLÐ, giám sát và kiến nghị xử lý các sai phạm ảnh hưởng tới đoàn viên Công đoàn. Tuy nhiên, mặt này, hoạt động Công đoàn của bệnh viện cũng còn hạn chế. Tôi mong muốn, thời gian tới, tổ chức CÐCS chủ động hơn trong việc bảo vệ đoàn viên khi có kiện tụng, tranh chấp xảy ra…

Giáo viên Nguyễn Thị Hồng, Trường THCS Ngô Quyền (huyện Cẩm Mỹ): Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ

t67_110718_6.jpg

Trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã luôn quan tâm đến đời sống Công đoàn viên. Tuy vậy, bản thân tôi có một số kiến nghị và rất mong tổ chức Công đoàn có thể làm được để nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho NLÐ.

Thứ nhất, trong công tác thi đua - khen thưởng, hiện nay tỷ lệ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được giới hạn trong khoảng 15% là tương đối thấp. Vì khống chế tỷ lệ này mà rất nhiều giáo viên trường tôi dù rất nỗ lực và đạt được thành tích cao trong chuyên môn nhưng vẫn không đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ở trường chúng tôi đã khắc phục bằng cách đề xuất những người không đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được nhận khen thưởng của chính quyền, ngành Giáo dục. Tuy nhiên, với nhiều người, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vẫn là mục tiêu phấn đấu. Nếu có thể nâng tỷ lệ này lên ở mức phù hợp hơn thì sẽ tạo thuận lợi cho công tác thi đua - khen thưởng. Ðây cũng là biện pháp động viên tinh thần cho NLÐ một cách hiệu quả.

Thứ hai, hiện nay, áp lực của xã hội đối với nghề giáo rất lớn. Vì thế, để giáo viên yên tâm giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức Công đoàn cần có biện pháp động viên tinh thần kịp thời cho giáo viên. Ðối với những trường hợp giáo viên gặp vấn đề về tâm lý do áp lực nghề nghiệp, Công đoàn cần quan tâm sâu hơn, có thể tổ chức tọa đàm hoặc mời chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục đến nói chuyện để giúp giáo viên “gỡ rối”.

Ðối với hoạt động tham quan, du lịch, dã ngoại được Công đoàn phối hợp với cơ quan tổ chức hằng năm, tôi mong muốn Công đoàn có thể hỗ trợ cho người thân (vợ chồng, con) của NLÐ cùng tham gia hoạt động này (miễn phí hoàn toàn hoặc hỗ trợ một phần kinh phí).

Chủ tịch CÐCS Công ty Pousung Việt Nam Lê Nhật Trường: Đổi mới hoạt động để chăm lo tốt cho đoàn viên

t67_110718_7.jpg

Ðại hội Công đoàn tỉnh Ðồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) là sự kiện chính trị rất quan trọng của đoàn viên, CNVCLÐ toàn tỉnh. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến, tôi mong hoạt động Công đoàn tỉnh cũng đổi mới về nội dung, hình thức để phù hợp với tình hình mới, thu hút CNVCLÐ tham gia nhiệt tình các hoạt động Công đoàn. Cùng với đó, các cấp Công đoàn cần tăng cường vai trò của mình trong việc tác động đến doanh nghiệp chú trọng đào tạo nghề cho công nhân để đáp ứng yêu cầu công việc. Công đoàn tỉnh nên xây dựng một nguồn quỹ để hỗ trợ đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được học nghề để duy trì công việc, tăng thu nhập và ổn định đời sống. Thay mặt cho hơn 24.000 đoàn viên Công đoàn tại công ty, tôi tin tưởng Ðại hội bầu ra Ban chấp hành đủ năng lực, trình độ và bản lĩnh để lãnh đạo hoạt động Công đoàn trong 5 năm tới đi vào chiều sâu và chất lượng cao hơn, xứng đáng là nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLÐ, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ CNVCLÐ.

Chị Nguyễn Thị Phương (quê Ninh Bình), đoàn viên CÐCS Công ty TNHH Caryyan Wooden Việt Nam (chi nhánh Nhơn Trạch): Ước mong có nhà ở giá rẻ để thuê

t67_110718_8.jpg

Hiện công ty tôi có hỗ trợ tiền nhà ở, đi lại và nuôi con nhỏ với tổng số tiền gần 400.000 đồng/tháng. Ngoài việc làm, thu nhập ổn định, mong ước của tôi là có nơi an cư để gắn bó lâu dài với quê hương thứ hai Ðồng Nai. Hiện tại tôi đang thuê trọ tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, chỗ ở rất xa công ty. Khi chuyển xuống chi nhánh Nhơn Trạch tôi tìm nhà trọ quanh KCN thì giá khá cao, từ 1,2 triệu đồng/tháng trở lên, cộng điện nước khoảng 1,6 triệu/tháng. Nếu công ty có thể xây nhà trọ cho công nhân thuê với giá rẻ, đảm bảo an ninh, an toàn, tôi không còn lo lắng gì nữa. Ðại hội X Công đoàn tỉnh đang diễn ra, tôi kỳ vọng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ cùng với các ban, ngành của tỉnh có chính sách hỗ trợ chỗ ở cho công nhân nhập cư.

Chị Kiều Thị Ngọc Tuyết, công nhân Công ty TNHH Minh Thành (huyện Vĩnh Cửu): Công đoàn quan tâm nhiều hơn đến nhà trẻ cho con công nhân

t67_110718_9.jpg

Việc có nơi để gửi con nhỏ đang là vấn đề lo lắng của tôi cùng nhiều công nhân khác bởi thời gian qua nhiều cơ sở trông trẻ tư nhân môi trường chăm sóc trẻ không đảm bảo, lại xa nơi chúng tôi làm việc nên rất khó khăn trong việc đưa đón trẻ, đặc biệt là khi tăng ca về trễ. Trong khi đó, các trường công lập chưa đủ để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân. Tôi mong muốn các cấp Công đoàn tỉnh tăng cường các chuyến đi thực tế cơ sở, tìm hiểu nhiều hơn đời sống công nhân để kịp thời nắm bắt và kiến nghị những chính sách hỗ trợ. Ðồng thời, tác động để có thêm nhiều doanh nghiệp xây dựng trường mầm non, nhà trẻ dành cho con công nhân, để chúng tôi yên tâm hơn về nơi gửi trẻ, toàn tâm làm việc và gắn bó vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Chị Hồ Thị Linh, đoàn viên CÐCS xã Phước Tân, TP. Biên Hòa: Tổ chức Công đoàn phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình

t67_110718_10.jpg

Theo tôi, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn đã luôn nỗ lực để làm tốt vai trò đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLÐ. Ở nơi tôi công tác, CÐCS đã tổ chức nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực và ý nghĩa như hỗ trợ, thăm nom lúc đoàn viên gặp khó khăn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong toàn đơn vị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặt bằng chung đời sống CNVCLÐ vẫn còn nhiều khó khăn. Ðối với đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường như tôi, công việc khá nhiều song đồng lương còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được đủ nhu cầu sống cơ bản. Nhiều anh em đồng nghiệp phải làm thêm các công việc khác để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Vì vậy, tôi rất mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò đại diện chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLÐ. Trong đó, cần tích cực tham gia đề xuất, kiến nghị với các cấp chính quyền và cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách, chế độ mới có lợi hơn cho đoàn viên, NLÐ.

Chị Trần Thị Mỹ Linh, Biên tập viên Ðài PT-TH Ðồng Nai: Tạo thêm nhiều sân chơi cho đoàn viên trẻ

t67_110718_11.jpg

Những năm qua tôi thấy hoạt động Công đoàn cơ quan đã có những đổi mới. Là lao động nữ, làm việc trong môi trường công việc nhiều nhiều áp lực, thời gian để chăm lo cho gia đình hạn chế nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn, Công đoàn viên nữ cơ quan đã có thêm động lực, điều kiện làm việc tốt hơn. Công đoàn đã tham mưu Ban giám đốc quyết định cho lao động nữ trong thời gian mang bầu được quan tâm sắp xếp, phân công công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khoẻ. Công đoàn cũng tích cực đóng góp ý kiến, giám sát việc thực hiện chế độ thai sản đối với lao động nữ, tổ chức thăm, tặng quà động viên lao động nữ khi sinh nở. Ðặc biệt, Công đoàn kịp thời giám sát việc nâng bậc lương, chi trả lương, thưởng, phụ cấp nhằm đảm bảo đời sống NLÐ; tổ chức tiệc, tặng quà sinh nhật động viên NLÐ; tổ chức cho Công đoàn viên đi tham quan, du lịch...

Tôi mong muốn thời gian tới các cấp Công đoàn quan tâm tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, vui tươi cho Công đoàn viên trẻ tuổi; tạo điều kiện để lao động trẻ có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sáng tạo và đóng góp xây dựng cơ quan; quan tâm đến các chính sách phúc lợi cho lao động trẻ như nhà ở xã hội, nhất là với các gia đình trẻ bởi nhu cầu nhà ở hiện rất lớn. Tin tưởng rằng Ðại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm bầu ra Ban Chấp hành khoá mới có đủ năng lực, bản lĩnh đưa hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLÐ vững mạnh ngay từ cơ sở.

Chị Lê Hồng Duyên, công nhân Công ty Fujitsu (KCN Biên Hòa 2): Công đoàn góp sức nâng cao đời sống NLĐ

t67_110718_12.jpg

Tôi vào làm việc tại công ty được 10 năm nay. Thời gian qua, Công đoàn các cấp và lãnh đạo công ty đã có luôn quan tâm đến chế độ, chính sách cho công nhân lao động. Chẳng hạn, mức lương thâm niên được tăng theo quy định; chất lượng bữa ăn ngày một nâng lên; chế độ thai sản được giải quyết kịp thời. Ngoài ra, mỗi năm CÐCS phối hợp với công ty tổ chức cho công nhân lao động đi tham quan du lịch; giải quyết kịp thời thưởng tiền vào dịp Tết Nguyên đán và tiền phép năm (nếu không nghỉ)… Nhờ đó, đời sống của công nhân lao động ngày càng ổn định.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn Công đoàn các cấp và lãnh đạo công ty cần quan tâm nhiều hơn nữa đến NLÐ; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động để từ đó có những giải pháp giải quyết vấn đề một cách phù hợp, thỏa đáng. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Công đoàn và chính quyền địa phương có chính sách thiết thực và căn cơ hơn để hỗ trợ, tạo điều kiện cho NLÐ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sản xuất...

Nhóm P.V
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)