Chủ đề dư luận
Công đoàn
Hoạt động
Sáng nay 11-7: Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023
11-7-2018
Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc vào sáng nay 11-7 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Đại hội triệu tập 398 đại biểu chính thức đại diện cho trên 663.200 đoàn viên thuộc 2.082 Công đoàn cơ sở toàn tỉnh. Trước khi diễn ra phiên khai mạc, các đại biểu dự Đại hội đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm vì quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh”, Đại hội X Công đoàn tỉnh Đồng Nai là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Đồng Nai; thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, CNVCLĐ cùng ra sức thi đua lao động sản xuất, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7, tập trung tổng kết, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đoàn đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động Đồng Nai tham dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp lãnh đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, tinh thần nhiệt tình, hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động của đội ngũ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội IX Công đoàn Đồng Nai. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tiếp tục phát triển toàn diện, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, của giai cấp công nhân và người lao động. Hoạt động của các cấp Công đoàn từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở gắn với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động. Đặc biệt, các phong trào hành động cách mạng do Công đoàn phát động đã gắn liền với lợi ích thiết thân của công nhân, viên chức, người lao động đã tạo thêm động lực cho đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hơn trong lao động, học tập, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năng động sáng tạo, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp, nhà nước và bản thân người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là việc thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới phát huy quyền làm chủ của người lao động tại các loại hình doanh nghiệp được chú trọng và mang lại kết quả đáng ghi nhận. Vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn các cấp ngày càng được chú trọng, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Các chương trình hành động trọng tâm của tổ chức Công đoàn đã được thực hiện hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực đối với đoàn viên, người lao động. Tất cả đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng.

P.V
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)