Top 8 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong đấu thầu mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong đấu thầu hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Trường hợp không có nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng thì phải xử lý ra sao?

Tác giả: baochinhphu.vn

Ngày đăng: 10/27/2019 02:09 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 72662 đánh giá)

Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp như thế nào theo quy định của pháp luật? Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có phải chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ không? Trường hợp không có nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng thì phải xử lý ra sao?

Khớp với kết quả tìm kiếm: (Chinhphu.vn) – Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và ……. read more

Trường hợp không có nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng thì phải xử lý ra sao?

2. Thế nào là nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp?

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 05/11/2020 02:33 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 88283 đánh giá)

Tóm tắt: Rất nhiều gói thầu ghi là “Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu”, vậy thế nào là nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ? Quy định doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được ghi ở đâu?… mời các bạn xem bài viết này.

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm ……. read more

Thế nào là nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp?

3. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ “chật vật” với gói thầu xây lắp giá trị nhỏ | DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT

Tác giả: dauthau.asia

Ngày đăng: 08/24/2021 05:18 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 81562 đánh giá)

Tóm tắt: Pháp luật quy định đối với các gói thầu xây lắp có tổng nguồn vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham dự nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số ……. read more

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ “chật vật” với gói thầu xây lắp giá trị nhỏ | DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT

4. Gói thầu dưới 5 tỷ có cho phép doanh nghiệp ngoài nhỏ siêu nhỏ tham gia

Tác giả: diendandoanhnghiep.vn

Ngày đăng: 09/20/2020 03:47 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 65058 đánh giá)

Tóm tắt: Theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật quy định đối với các gói thầu xây lắp có tổng nguồn vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham dự ……. read more

Gói thầu dưới 5 tỷ có cho phép doanh nghiệp ngoài nhỏ siêu nhỏ tham gia

5. Doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ không đáp ứng yêu cầu thì có cho phép các doanh nghiệp khác tham gia không? – Tình Huống Đấu Thầu

Tác giả: luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 08/23/2020 10:53 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 38073 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Quy định của luật đấu thầu về việc tham gia gói đấu thầu đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trả lời: Chào bạn, ……. read more

Doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ không đáp ứng yêu cầu thì có cho phép các doanh nghiệp khác tham gia không? – Tình Huống Đấu Thầu

6. Có thể xem xét chỉ định thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Tình Huống Đấu Thầu

Tác giả: luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 09/28/2020 12:51 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 29035 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo ……. read more

Có thể xem xét chỉ định thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Tình Huống Đấu Thầu

7. Xác định cấp DN nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

Tác giả: moj.gov.vn

Ngày đăng: 08/27/2020 10:08 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 60428 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa là … và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu….. read more

Xác định cấp DN nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

8. Tiêu chí vượt quá năng lực của nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ

Tác giả: kenhdauthau.com

Ngày đăng: 11/03/2020 03:04 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 44149 đánh giá)

Tóm tắt: (BĐT) – Trong quá trình tham dự một số gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp (DN) cấp nhỏ và siêu nhỏ (các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ đồng), một số hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra tiêu chí không phù hợp khiến các DN nhỏ và siêu nhỏ khó đáp ứng hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi xin hỏi, đối với gói thầu trên các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không đáp ứng được năng lực hoạt động xây dựng thì có được phép tham gia gói ……. read more

Tiêu chí vượt quá năng lực của nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ