Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua

Giải câu hỏi khởi đầu trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức : Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là số thóc rải trên 64 ô của bàn cờ vuaChủ đề : [ Giải toán 6 sách liên kết tri thức với đời sống ] – Bài 6 : Lũy thừa với số mũ tự nhiênDưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý vấn đáp Câu khởi đầu trang 22 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với đời sống :

Bạn đang đọc: Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua

Giải câu hỏi mở đầu trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là số thóc rải trên 64 ô của bàn cờ vua như sau: ô thứ nhất để 1 hạt thóc, ô thứ hai để 2 hạt, ô thứ ba để 4 hạt, ô thứ tư để 8 hạt, …Cứ như thế, số hạt ở ô sau gấp đôi số hạt ở ô trước. Liệu nhà vua có đủ thóc để thưởng cho nhà phát minh đó hay không?

Giải câu hỏi mở đầu trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức: Bàn cờ vua

Giải

Một bàn cờ vua có 64 ô. Sau bài học kinh nghiệm về lũy thừa này, ta có :Số thóc rải trên 64 ô bàn cờ là :+ Ô cờ vua thứ nhất : 1 hạt thóc hay 20 hạt thóc+ Ô cờ vua thứ hai : 2 hạt thóc hay 21 hạt thóc

+ Ô cờ vua thứ ba: 4 hạt thóc hay 4 = 2. 2 = 22 hạt thóc

+ Ô cờ vua thứ tư : 8 hạt thóc hay 8 = 2. 2. 2 = 23 hạt thóc+ Tương tự đến ô cờ vua thứ 5 : 24 hạt thóc… .+ Ô cờ vua thứ 64 là : 263 hạt thóc=> Tổng số hạt thóc trên 64 ô bàn cờ là :S = 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + …. + 263 ( = 9,223,372,036,854,775,808 )Người ta đã tính được S = 264 – 1 ( hạt thóc ) ( cách tính này những em sẽ học được ở lớp trên ) và hàng loạt khối lượng thóc này nặng tới 369 tỉ tấn. Một số lượng khổng lồ .

Vậy nhà vua chắc như đinh không đủ thóc để thưởng cho nhà phát minh đó .- / -Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn những em hoàn thành xong phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức : Câu mở màn trang 22 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc những em học tốt .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Phát Minh