Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Cập nhật lần cuối vào 18/02/2021

đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến những đơn vị chức năng, cá thể ĐK tham gia dự tuyển chủ trì thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 ( Quyết định và Tải về Danh mục kèm theo ) .

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: 

– Đơn ĐK chủ trì triển khai trách nhiệm khoa học và công nghệ cấp tỉnh ( mẫu B1-1-DON ) ;
– Bản sao Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí KH&CN của tổ chức triển khai ĐK chủ trì trách nhiệm khoa học và công nghệ ( nếu có ) ;
– Thuyết minh trách nhiệm KH&CN cấp tỉnh theo mẫu lao lý : nghành Khoa học kỹ thuật và Công nghệ ; nghành nghề dịch vụ Khoa học Nông nghiệp : mẫu B1-2a-TMĐTCN ( đề tài ) ; mẫu B1-2c-TMDA ( dự án Bất Động Sản )
( Dự toán kinh phí đầu tư đề tài thực thi theo Quyết định số 13/2016 / QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ) ;
– Lý lịch hoạt động giải trí KH&CN của tổ chức triển khai chủ trì : mẫu B1-3-LLTC ;
– Lý lịch khoa học của cá thể ĐK chủ nhiệm và ĐK tham gia triển khai chính trách nhiệm : mẫu B1-4-LLCN ;
– Giấy xác nhận của những tổ chức triển khai tham gia phối hợp nghiên cứu và điều tra : mẫu B1-5-PHNC .

Chi tiết các biểu mẫu liên quan xin truy cập trên website: http://sokhcn.tayninh.gov.vn – mụcĐề tài dự án.

2.  Cách thức nộp hồ sơ:

– Hồ sơ tham gia tuyển chọn:gồm13 bộ(trong đó có 01 bộ gốc và 12 bộ sao) được niêm phong, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh

Số 211, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3825849;     Email: [email protected]

– Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2021; Tên đề tài; Tên, địa chỉ đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài; Họ và tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện; Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày20/4/2021, theo dấu công văn đến của Văn thư Sở KH&CN hoặc dấu bưu điện. Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn.

tin tức cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học để được hướng dẫn đơn cử. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị chức năng. / .

Toàn văn bản:  Tải về 

TB-tuyenchon-GTT NVKHCN-2021_Signed.pdf

Quyết định kèm theo : Tải về QĐ. 304 – PheduyetDMNV2021. pdf

Biểu mẫu kèm theo:  Tải về Mau.rar

Phòng Quản lý Khoa học.