Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thuộc ngành nào

Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng c…

Câu hỏi :

Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thuộc ngành nào?

Nội dung chính

 • Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng c…
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32 (có đáp án): Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu
 • Mục lục
 • Điều kiện ra đờiSửa đổi
 • Nguyên nhânSửa đổi
 • Những phong trào tri thức tại Châu ÂuSửa đổi
 • Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15–16Sửa đổi
 • Tác dụng của những cuộc phát kiến địa lýSửa đổi
 • Thắng lợi của phong trào cách mạng tư sản (thế kỷ 16–18)Sửa đổi
 • Dấu mốc và thành tựu nổi bậtSửa đổi
 • Video liên quan

A. Công nghiệp nặngB. DệtC. Công nghiệp nhẹD. Thương mại Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 3 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 3 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên khoanh vùng phạm vi quốc tế

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32 (có đáp án): Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32 ( có đáp án ) : Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

 • Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 32 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 32 : Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 .
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh

Quảng cáo

A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thương mại trong nước
B. Đầu tư tăng trưởng sản xuất ở thuộc địa
C. Buôn bán nô lệ da đen
D. Cải tiến kĩ thuật
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 2. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?

A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản
B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và nâng cấp cải tiến kĩ thuật
C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề thiết yếu cho cuộc cách mạng trong sản xuất
D. Có mạng lưới hệ thống thuộc địa to lớn
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

A. Từ đầu thế kỉ XVII
B. Từ giữa thế kỉ XVII
C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII
D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 4. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp dệt
C. Chế tạo máy móc
D. Luyện kim
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5. Máy Gienni do ai sáng chế?

A. Giêm Hagrivơ
B. Áccraitơ
C. Giêm Oát
D. Étmơn Cácrai
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

A. Nhiều nhà máy sản xuất dệt được kiến thiết xây dựng ven sôn nước chảy xiết
B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay
C. Lao động bằng tay từ từ sửa chữa thay thế bằng máy móc
D. Khởi đầu quy trình công nghiệp hóa ở nước Anh
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 7. Năm 1784, Giêm Oát đã

A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni
B. Phát minh ra máy hơi nước
C. Chế tạo thành công xuất sắc đầu máy xe lửa
D. Xây dựng đoạn đường tàu đầu tiên
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Ld bằng tay được sửa chữa thay thế dần bằng máy móc
B. Tốc độ sản xuất và hiệu suất chỉ huy tăng vượt bậc
C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quy trình công nghiệp hóa
D. Biến nước Anh thành “ công xưởng quốc tế ”
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 9. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

A. Giêm Hagrivơ
B. Áccraitơ
C. Giêm Oát
D. Xtiphenxơn
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 10. Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

Thành tựu Người sáng tạo
1. Máy kéo sợi
2. Máy dệt chạy bằng hơi nước
3. Máy hơi nước
4. Đầu máy xe lửa
a ) Étmơn Cácrai
b ) Xtiphenxơn
c ) Giêm Oát
d ) Giêm Hagrivơ

A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b .
B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d .
C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d .
D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 11. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là

A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc
B. Biến nước Anh thành “ công xưởng quốc tế ”
C. Luân Đôn trở thành TT công nghiệp và thương mại đầu tiên trên quốc tế
D. Thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành kinh tế tài chính khác ở nước Anh
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 12. Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

A. Tư sản và vô sản
B. Tư sản và tiểu tư sản
C. Tư sản và quý tộc mới
D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 13. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

A. Nâng cao hiệu suất lao động, xã hội hóa quy trình chỉ huy của chủ nghĩa tư bản
B. Làm biến hóa bô mặt của các nước tư bản
C. Thúc đẩy sự chuyển biến can đảm và mạnh mẽ của các ngành kinh tế tài chính khác
D. Làm Open hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 14. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công bằng tay sang sản xuất lớn bằng máy móc
B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân
C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu
D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế tài chính chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 10 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Mục lục

 • 1 Điều kiện sinh ra
  • 1.1 Nguyên nhân
  • 1.2 Những trào lưu tri thức tại Châu Âu
  • 1.3 Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15 – 16
  • 1.4 Tác dụng của những cuộc phát kiến địa lý
  • 1.5 Thắng lợi của trào lưu cách mạng tư sản ( thế kỷ 16 – 18 )
 • 2 Khởi đầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
  • 2.1 Điều kiện sinh ra Cách mạng công nghiệp ở Anh
  • 2.2 Thành tựu của Cách mạng công nghiệp
  • 2.3 Những hệ quả của Cách mạng công nghiệp
 • 3 Các cuộc cách mạng công nghiệp
  • 3.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
  • 3.2 Cách mạng công nghiệp lần thứ 2
  • 3.3 Cách mạng công nghiệp lần thứ 3
  • 3.4 Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 • 4 Phát minh khoa học kỹ thuật
 • 5 Phát minh học thuyết chính trị
 • 6 Thành tựu văn học thẩm mỹ và nghệ thuật
  • 6.1 Văn học
  • 6.2 Nghệ thuật
 • 7 Tham khảo
 • 8 Liên kết ngoài

Điều kiện ra đờiSửa đổi

Nguyên nhânSửa đổi

Sau thời kỳ Thập tự chinh, những chiến binh trở lại mang theo những vật phẩm quý giá và mới lạ với xã hội châu Âu thời bấy giờ như nước hoa, các loại gia vị mới, các mẫu sản phẩm bằng thép, … Việc này thôi thúc việc trao đổi mua và bán của các thương nhân châu Âu. [ 4 ] Vào thế kỷ 15, kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa ở Tây Âu đã khá tăng trưởng, nhu yếu về thị trường tăng cao. Giai cấp tư sản Tây Âu muốn lan rộng ra thị trường sang phương Đông, mơ ước tới những nguồn vàng bạc từ phương Đông .Tại Tây Âu, những tầng lớp quý tộc cũng tăng lên, do đó nhu yếu về các mẫu sản phẩm đặc sản nổi tiếng, hạng sang có nguồn gốc từ phương Đông như tiêu, quế, trầm hương, lụa tơ tằm ( dâu tằm tơ ), ngà voi quý hiếm, … đã tăng vọt .Trong khi đó, Con đường tơ lụa mà người phương Tây đã biết từ thời cổ đại lúc đó lại đang bị Đế quốc Ottoman theo đạo Hồi chiếm giữ khiến cho hoạt động giải trí giao thương mua bán của phương Tây không hề qua đây được, vì thế chỉ có cách tìm một con đường đi mới trên biển .Lúc đó người Tây Âu đã có nhiều người tin vào giả thuyết Trái Đất hình cầu. Họ cũng đã đóng được những con tàu buồm đáy nhọn, thành cao, có năng lực vượt đại dương, mỗi tàu lại đều có la bàn và thước vị trí, điều đó đã tăng thêm sự quyết tâm cho những thủy thủ dũng mãnh. [ 4 ]

Những phong trào tri thức tại Châu ÂuSửa đổi

Những trào lưu tri thức tại Châu Âu đã tạo ra nền tảng kỹ năng và kiến thức cho các cuộc cách mạng công nghiệp ở lục địa này .

Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15–16Sửa đổi

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước đi đầu trong trào lưu phát kiến địa lý. Năm 1415 một trường hàng hải do Hoàng tử Henrique sáng lập và bảo trợ. Từ đó, hàng năm người Bồ Đào Nha tổ chức triển khai những cuộc thám hiểm men theo bờ biển phía tây châu Phi. [ 5 ]Năm 1486, đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha do Bartolomeu Dias chỉ huy đã tới được cực nam châu Phi, họ đặt tên mũi đất này là mũi Hảo Vọng. [ 5 ] [ 6 ]Năm 1497, Vasco da Gama đã đứng vị trí số 1 đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha tới được Ấn Độ. Ông được phong làm Phó vương Ấn Độ [ 7 ]Người Tây Ban Nha lại đi tìm Ấn Độ theo hướng Mặt Trời lặn. Năm 1492, một đoàn thám hiểm do Cristoforo Colombo chỉ huy đã tới được quần đảo miền trung châu Mĩ, nhưng ông lại tưởng là đã tới được Ấn Độ. [ 4 ] Ông gọi những người thổ dân ở đây là Indians. Sau này, một nhà hàng hải người Ý là Amerigo Vespucci mới phát hiện ra Ấn Độ của Colombo không phải là Ấn Độ mà là một vùng đất trọn vẹn mới so với người châu Âu. Amerigo đã viết một cuốn sách để chứng tỏ điều đó. Vùng đất mới đó sau này mang tên America. [ 4 ]Năm 1519 – 1522, Ferdinand Magellan đã đứng vị trí số 1 đoàn thám hiểm Tây Ban Nha lần đầu tiên đi vòng quanh quốc tế. Một hạm chiến gồm 5 tàu với 265 người đã vượt Đại Tây Dương tới bờ biển phía đông của Nam Mỹ. Họ đã đi theo một eo biển hẹp gần cực nam châu Mỹ và sang được một đại dương bát ngát ở phía bên kia. Suốt quy trình vượt đại dương bát ngát đó, đoàn tàu buồm của Magellan hầu hết không gặp một cơn bão đáng kể nào. Ông đặt tên cho đại dương mới đó là Thái Bình Dương. Magellan đã thiệt mạng ở Philippines do trúng tên độc của thổ dân. Đoàn thám hiểm của ông cũng chỉ có 18 người sống sót trở lại được tới quê nhà. 247 người thiệt mạng trên toàn bộ các vùng biển và các hòn hòn đảo trên quốc tế vì những nguyên do khác nhau. Những thành công xuất sắc lớn nhất mà chuyến đi đạt được là lần đầu tiên con người đã đi vòng quanh quốc tế .

Tác dụng của những cuộc phát kiến địa lýSửa đổi

Các nhà thám hiểm bằng những chuyến đi trong thực tiễn đầy dũng mãnh của mình đã chứng tỏ cho giả thuyết Trái Đất hình cầu. Họ còn cung ứng cho các nhà khoa học rất nhiều hiểu biết mới về địa lý, thiên văn, hàng hải, sinh vật học, …Sau những cuộc phát kiến này, một sự tiếp xúc giữa các nền văn hóa truyền thống trên quốc tế diễn ra do các cá thể có nguồn gốc văn hóa truyền thống khác nhau như các giáo sĩ, nhà buôn, những người tìm hiểu và khám phá vùng đất mới, những quân nhân … [ 8 ]Một làn sóng di cư lớn trên quốc tế trong thế kỉ 16 – 18 với những dòng người châu Âu vận động và di chuyển sang châu Mĩ, châu Úc. [ 8 ] Nhiều nô lệ da đen cũng bị cưỡng bức rời khỏi quê nhà xứ sở sang châu Mĩ. [ 9 ] [ 10 ]Hoạt động kinh doanh trên quốc tế trở nên sôi sục, nhiều công ty kinh doanh tầm cỡ quốc tế được xây dựng .Những cuộc phát kiến địa lý này cũng gây ra không ít hậu quả xấu đi như nạn cướp bóc thuộc địa, kinh doanh nô lệ da đen và sau này là chính sách thực dân. [ 11 ]

Thắng lợi của phong trào cách mạng tư sản (thế kỷ 16–18)Sửa đổi

Sự tăng trưởng của thị trường trên quy mô toàn quốc tế đã tác động ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của nhiều vương quốc, trước hết là các nước bên bờ Đại Tây Dương, sự biến hóa về mặt chính sách xã hội sẽ diễn ra là điều tất yếu. Giai cấp tư sản ngày càng vững mạnh về mặt kinh tế tài chính nhưng họ chưa có vị thế chính trị tương ứng, chính sách chính trị đương thời ngày càng cản trở cách làm ăn của họ. Thế kỉ 16-18 đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mỹ .Bước chuyển đó đã được thực thi qua hàng loạt những cuộc cách mạng tư sản như : Cách mạng tư sản Hà Lan ( 1566 – 1572 ), Cách mạng tư sản Anh ( 1640 – 1689 ), Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ ( 1775 – 1783 ), Cách mạng tư sản Pháp ( 1789 – 1799 ), …Các cuộc dịch chuyển xã hội đó tuy cách xa nhau về khoảng trống, thời hạn cũng cách xa nhau hàng thế kỉ nhưng đều có những nét giống nhau là nhằm mục đích lật đổ chính sách lỗi thời đương thời, tạo điều kiện kèm theo cho kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng. Với sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và sự sinh ra của các vương quốc tư bản, công nghiệp thương nghiệp đã có điều kiện kèm theo tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ. Lịch sử quả đât đang bước sang một tiến trình văn minh mới .

Dấu mốc và thành tựu nổi bậtSửa đổi

Ngành dệt may: Lúc bấy giờ, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Năm 1784, James Watt phụ tá thí nghiệm của một trường đại học đã phát minh ra máy hơi nước. Nhờ phát minh này, nhà máy dệt có thể đặt bất cứ nơi nào. Năm 1785, linh mục Edmund Cartwright cho ra đời một phát minh quan trọng trong ngành dệt là máy dệt vải. Máy này đã tăng năng suất dệt lên tới 40 lần.

Máy se sợi của Edmund CartwrightMáy se sợi của Edmund Cartwright

Ngành luyện kim: Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt “puddling”. Mặc dù phương pháp của Henry Cort đã luyện được sắt có chất lượng hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về độ bền của máy móc. Năm 1885, Henry Bessemer đã phát minh ra lò cao có khả năng luyện gang lỏng thành thép, khắc phục được những nhược điểm của chiếc máy trước đó.

Ngành giao thông vận tải: Chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước vào năm 1804. Đến năm 1829, vận tốc xe lửa đã lên tới 14 dặm/giờ. Thành công này đã làm bùng nổ hệ thống đường sắt ở Châu Âu và Mỹ. Năm 1807, Robert Fulton đã chế ra tàu thủy chạy bằng hơi nước thay thế cho những mái chèo hay những cánh buồm.

Video liên quan