Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Việc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ( BHXH ) với mức đóng là bao nhiêu ảnh hưởng tác động lớn đến quyền hạn của họ như tiền thai sản, tiền lương hưu. Vì thế, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH lao lý thế nào là yếu tố nhiều người chăm sóc .

Mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH

Căn cứ vào tiết 2.6 khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH được pháp luật như sau :

– Tối đa: 20 tháng lương cơ sở (năm 2020 tương đương 29,8 triệu đồng);

– Tối thiểu:

+ Đối với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường : Bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời gian đóng .
Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 lao lý như sau :
Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng của những vùng được lao lý như sau :
Vùng I : 4,42 triệu đồng / tháng ;
Vùng II : 3,92 triệu đồng / tháng ;
Vùng III : 3,43 triệu đồng / tháng ;
Vùng IV : 3,07 triệu đồng / tháng .
Xem thêm : Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng năm 2020 trên cả nước
+ Người lao động làm việc làm hoặc chức vụ yên cầu lao động qua đào tạo và giảng dạy, học nghề ( kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề ) : cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng .
Cụ thể, năm 2020 mức đóng BHXH tối thiểu của đối tượng người tiêu dùng này như sau :
Vùng I : 4,7292 triệu đồng / tháng ;
Vùng II : 4,1944 triệu đồng / tháng ;
Vùng III : 3,6701 triệu đồng / tháng ;
Vùng IV : 3,2849 triệu đồng / tháng .
+ Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào? (Ảnh minh họa)

 

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc hiện nay quy định thế nào?

+ Người lao động làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 5 % ; việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại phải cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .Căn cứ :
– Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội
– Điều 44 Luật An toàn vệ sinh lao động
– Điều 57 Luật Việc làm
– Điều 7 Nghị định 146 / 2018 / NĐ-CP
Thông thường, so với người lao động Nước Ta, tỷ suất đóng BHXH bắt buộc lúc bấy giờ như sau :

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

Xem thêm: ‘Kỳ nhân’ xứ Huế

BHYTBHXHBHTNBHYT
HTÔĐ-TSTNLĐ-BNNHTÔĐ-TSTNLĐ-BNN
14 %3 %0.5 %1 %3 %8 %1 %1.5 %
21.5 %10.5 %

Tổng cộng 32%

 

Lưu ý : Quỹ hưu trí ( HT ), Quỹ ốm đau, thai sản ( ÔĐ-TS ), Quỹ tai nạn thương tâm lao động bệnh nghề nghiệp ( TNLĐ-BNN ), Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ), Bảo hiểm y tế ( BHYT ) .
Tuy nhiên, khi mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều chỉnh theo Tuy nhiên, khi mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp kiểm soát và điều chỉnh theo Nghị định 58/2020 thì bảng trên có sự dịch chuyển .Để hiểu rõ hơn, bạn đọc xem thêm bài viết : Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 15/7/2020