Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã mà sau đó Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã đã bị giải thể

Mặc dù diện tích quy hoạnh đất tranh chấp có nguồn gốc trước kia thuộc quyền sử dụng của phía nguyên đơn nhưng đã bị Nhà nước quản trị theo chủ trương tái tạo. Do đó, tính từ thời gian Nhà nước quản trị thì phía nguyên đơn không còn quyền sử dụng với diện tích quy hoạnh đất này nữa, những sách vở của chính sách cũ về thửa đất này không còn giá trị .
Đối với đất đã được cá thể, tổ chức triển khai đưa vào tập đoàn lớn sản xuất, hợp tác xã để sử dụng trong quy trình thực thi chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp, nhưng sau khi tập đoàn lớn sản xuất, hợp tác xã bị giải thể, hợp tác xã hoặc tập đoàn lớn sản xuất đã giao đất đó cho 1 số ít người sử dụng thì Tòa án phải địa thế căn cứ vào Điều 1 của Luật đất đai năm 1987, khoản 2 Điều 2 của Luật đất đai năm 1993 và khoản 2 Điều 10 Luật đất đai năm 2003 và Bộ luật dân sự để xử lý và cần quan tâm như sau :

Trường hợp đương sự có lời khai đất đã được đưa vào tập đoàn sản xuất, hợp tác xã, hoặc họ được chia trong cải cách ruộng đất… thì Tòa án phải yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ, kiểm tra, xác minh, yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về quản lý đất đai liên quan đến vấn đề này cung cấp tài liệu đầy đủ; nếu có đủ căn cứ kết luận diện tích đất tranh chấp đã được đưa vào tập đoàn sản xuất hoặc đưa vào hợp tác xã, sau khi giải thể đã giao cho họ sử dụng hoặc được chia trong cải cách ruộng đất và họ đã được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003 hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003, còn chủ cũ hoặc người thừa kế của họ không kê khai, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án bác yêu cầu của chủ đất cũ, và công nhận quyền sử dụng đất cho bên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tạm giao đất cho bên đang sử dụng đất đã kê khai đứng tên trong sổ địa chính, sổ đăng ký ruộng đất.

Đối với trường hợp sau khi tập đoàn sản xuất, hợp tác xã giải thể người đang thực tế sử dụng đất, đã quản lý sử dụng liên tục từ đó đến nay, nhưng lại không kê khai, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi đó chủ đất cũ hoặc người thừa kế của họ đã kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án phải làm rõ người đang sử dụng đất có đứng tên trong sổ địa chính, sổ đăng ký ruộng đất hay không? Làm rõ các vấn đề khác có liên quan như: vì sao họ không kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ cũ có đúng trình tự thủ tục không, có phải thuộc trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện quy định của Luật đất đai điều chỉnh lại diện tích đất giữa người nhiều đất, vượt quá định mức ở địa phương với người ít đất hay chỉ đơn thuần họ là chủ đất cũ nên thấy họ kê khai thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ? Phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý kiến bằng văn bản, từ đó tùy tình hình thực tế để xử lý như sau:

– Nếu cơ quan có thẩm quyền không làm đúng trình tự thủ tục khi cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc tuy về hình thức khi cấp giấy ghi nhận có làm theo trình tự nhưng về nội dung, về thực chất không phải là do thực thi việc kiểm soát và điều chỉnh lại đất đai ở địa phương, việc cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cho chủ cũ chỉ vì nguyên do họ có sách vở gốc là chủ ðất cũ, thì việc cấp giấy ghi nhận đó cũng không đúng pháp lý đất đai, Tòa án phải bác nhu yếu của chủ đất hoặc người thừa kế của họ .
– Nếu việc cấp giấy ghi nhận là đúng trình tự thủ tục và cơ quan có thẩm quyền chứng tỏ, khẳng định chắc chắn là sở dĩ giao diện tích quy hoạnh đất tranh chấp cho chủ cũ là vì người đang quản trị, sử dụng đất tranh chấp có quá nhiều đất, còn chủ đất cũ không đủ đất để ăn ở, sinh sống sản xuất và do thực thi việc kiểm soát và điều chỉnh lại đất đai ở địa phương nên đã giao đất đó cho chủ đất cũ, đồng thời cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cho họ theo đúng pháp luật của pháp lý về đất đai thì gật đầu nhu yếu của chủ đất, buộc người đang quản trị, sử dụng đất giao đất lại cho phía chủ đất .
Đối với những trường hợp này Toà án phải giải quyết và xử lý thận trọng và chỉ khi đã khá đầy đủ địa thế căn cứ là việc giải quyết và xử lý của cơ quan có thẩm quyền đúng với Luật đất đai thì mới buộc người đang sử dụng đất trả lại đất cho phía chủ cũ. Vì vậy, Tòa án phải kiểm tra, so sánh với Luật đất đai và những văn bản có tương quan để xem xét việc ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cho chủ cũ có đúng hay không. Nếu không đúng thì không đồng ý nhu yếu của chủ đất cũ, không nên đơn thuần chỉ địa thế căn cứ vào việc được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất để ra phán quyết, mà không có kiểm tra, xem xét kỹ .