kế toán thuế theo quý hồ sơ bao gồm những gì ?

Đối với một nhân viên cấp dưới kế toán thuế tphcm mới đi làm chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề khi làm báo cáo thuế theo quý mới đầu rất kinh ngạc vì không biết cần phải nộp những gì và để tránh những trường hợp bị phạt thì bạn cần biết hồ sơ thiết yếu để nộp báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Trong bài viết sau đây BMI sẽ san sẻ tới bạn những nhu yếu thiết yếu của một báo cáo thuế khi phải nộp theo quý để những bạn bớt kinh ngạc và thuận tiện giải quyết và xử lý việc làm hơn .kế toán thuếĐối với một nhân viên cấp dưới kế toán thuế mới đi làm chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề khi làm báo cáo thuế theo quý mới đầu rất kinh ngạc vì không biết cần phải nộp những gì và để tránh những trường hợp bị phạt thì bạn cần biết hồ sơ thiết yếu để nộp báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Trong bài viết sau đây BMI sẽ san sẻ tới bạn những nhu yếu thiết yếu của một nhân viênbáo cáo thuế khi phải nộp theo quý để những bạn bớt kinh ngạc và thuận tiện giải quyết và xử lý việc làm hơn .

 

Báo cáo thuế theo quý cần bao gồm những gí

Báo cáo thuế theo quý cần gồm có những gì

Hồ sơ thiết yếu cho báo cáo thuế theo quý gồm có :

1. Báo cáo thuế giá trị ngày càng tăng quý :

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ : 01 / GTGT. Kèm theo :

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào : PL01-2 / GTGT

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra : PL01-1 / GTGT .

+ Và những bảng kê phụ lúc khác nếu có. ( theo mẫu tại Thông tư 28/2011 / TT-BTC )

2. Báo cáo Thuế thu nhập cá thể :

 + Tờ khai thuế TNCN theo quý ke toan thue sẽ dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.

– Nếu khấu trừ thuế thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn, chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì phải khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03 / KK-TNCN theo quý .

– Nếu trong quý, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá thể thì không phải khai thuế .

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý .

Kinh nghiệm làm báo cáo thuế theo quý

Kinh nghiệm làm báo cáo thuế theo quý

 

3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý :

+ Trường hợp doanh nghiệp thực thi không thiếu những chính sách sổ sách hóa đơn và xác đinh được ngân sách phát sinh của kỳ tính thuế thì tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý sẽ theo mẫu số 01A / TNDN

+ trái lại nếu doanh nghiệp không xác lập được ngân sách phát sinh thực tiễn thì sẽ sử dụng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo theo mẫu số 01B / TNDN .

– Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế : Chậm nhất là ngày 30 ( hoặc 31 ) tháng tiên phong sau quý .

kế toán thuế tphcm* Trường hợptrong những doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I / 2013 theo Thông tư số 16/2013 / TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I / 2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013 .

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý :

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ theo mẫu : BC26-AC phát hành kèm theo đó là thông tư số 64/2013 / TT-BTC của Bộ Tài chính .

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng của tháng tiên phong của quý tiếp theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01 .

Tóm lại Báo cáo thuế theo quý cần :

– Thuế giá trị giă tăng. báo cáo thuế quý

– Thuế Thu nhập cá thể .

– Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính .

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Khóa học kế toán thuế thực hành tại BMI

lớp học kế toán thuế tại BMI trình độ cao

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm việc, để nâng cao kỹ năng cũng như chuyên môn của mình các bạn hãy tham gia lớp học kế toán thuế theo quý của chúng tôi.