Giải bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo>

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

 Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.


1

Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại nào?

A. Đồng đỏ. C. Kẽm .
B. Thiếc. D. Chì .

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 27 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người vô tình phát hiện ra đồng đỏ
Loigiaihay. com

2

Công cụ lao động và vũ khí bằng kim loại ra đời sớm nhất ở

A. Tây Á và Khu vực Đông Nam Á. C. Tây Á và Nam Mĩ .
B. Tây Á và Bắc Phi. D. Tây Á và Nam Á .

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 27 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Công cụ lao động và vũ khí bằng sắt kẽm kim loại sinh ra sớm nhất ở Tây Á và Bắc Phi .

Loigiaihay.com

3

Xã hội nguyên thuỷ ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng vào thời gian nào?

A. Hơn 4000 năm TCN. C. Hơn 2000 năm TCN .
B. Hơn 3000 năm TCN. D. Hơn 1000 năm TCN .

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 29 SGK

“Cách đây hơn 4000 năm xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng”

Hơn 2000 năm sau công nguyên + 2000 năm trước công nguyên = Hơn 4000 năm cách thời nay .

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Xã hội nguyên thuỷ ở Nước Ta có những chuyển biến quan trọng vào thời hạn hơn 2000 năm TCN .

Loigiaihay.com

4

Các nền văn hoá gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam là

A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun .
B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Óc Eo .
C. Phùng Nguyên, Núi Đọ, Đa Bút .
D. Đồng Đậu, Hoa Lộc, Tràng An .

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 29 SGK
” Cách đây hơn 4000 năm xã hội nguyên thủy ở Nước Ta có những chuyển biến quan trọng gắn với những nền văn hóa truyền thống như Phùng Nguyên ( Phú Thọ ), Đồng Đậu ( Vĩnh Phúc ), Gò Mun ( Phú Thọ ) “

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Các nền văn hoá gắn với thời kì chuyển biến của xã hội nguyên thủy ở Nước Ta là Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun .

Loigiaihay.com


5

Dựa vào nội dung trang 30 SGk

Phương pháp giải:

Công cụ lao động bằng chất liệu nào đã giúp người nguyên thuỷ mở rộng địa bàn cư trú?

A. Đá. C. Kim loại .
B. Gỗ. D. Nhựa .

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Công cụ lao động bằng sắt kẽm kim loại đã giúp người nguyên thuỷ lan rộng ra địa phận cư trú .

Loigiaihay.com