Doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn, mua cổ phần tại công ty khác?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những mô hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, không có sự độc lập gia tài với chủ doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế quyền trong 1 số ít những thanh toán giao dịch .

Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân có chế độ trách nhiệm vô hạn

Do không có sự độc lập về tài sản, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi vốn góp vốn đầu tư đã đăng kí mà phải chịu bằng hàng loạt gia tài trong trường hợp vốn đã ĐK không đủ .

2. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 74 Bộ Luật Dân sự năm ngoái, một tổ chức triển khai được công nhận là pháp nhân khi có gia tài độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của mình .
Doanh nghiệp tư nhân có đặc thù là gia tài cá nhân không tách biệt với gia tài của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp tư không cung ứng đủ điều kiện kèm theo để được coi là pháp nhân .

3. Chỉ duy nhất một cá nhân làm chủ

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất một cá nhân làm chủ .
Khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh thương mại, thành viên hợp danh của công ty hợp danh .
Đối với việc quản lý và quản trị công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản trị hoạt động giải trí công ty

4. Được bán và cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 191, 192 Luật Doanh nghiệp 2020, khi có nhu cầu, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán và cho thuê doanh nghiệp tư nhân .

Khi bán và cho thuê doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

– Bán doanh nghiệp :
+ Hai bên phải lập hợp đồng mua và bán ( không bắt buộc phải công chứng, xác nhận ) ;
+ Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời hạn trước ngày chuyển giao doanh nghiệp .
– Cho thuê doanh nghiệp :
+ Phải lập hợp đồng cho thuê ( không bắt buộc phải công chứng, xác nhận. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ ĐK với cơ quan ĐK kinh doanh thương mại, doanh nghiệp phải nộp bản sao hợp đồng có công chứng, xác nhận ) .
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân .

doanh nghiep tu nhan co duoc mua co phanDoanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần (Ảnh minh hoạ)
 

Doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn, mua cổ phần tại công ty khác?

Khoản 4 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 lao lý như sau :

” 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn xây dựng hoặc mua CP, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty CP. ”

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn, mua cổ phần tại công ty khác.

Khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp lại lao lý :

“Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.”

Theo quy định này, chủ doanh nghiệp chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân, không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Và không có quy định nào cấm việc chủ doanh nghiệp tư nhân góp vốn, mua cổ phần tại công ty khác. Vì vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác với tư cách cá nhân.

Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn so với những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty. Nên vốn góp hay CP mà chủ doanh nghiệp tư nhân chiếm hữu tại những công ty khác cũng được coi là gia tài của doanh nghiệp tư nhân .

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân không được mua cổ phần, góp vốn tại công ty khác nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân lại được thực hiện điều này. Nếu có thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.