Mẫu sổ đăng kí thành viên hợp tác xã 2021

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế các cá nhân, các hộ gia đình đang có xu hướng liên kết lại với nhau giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Hiện nay hợp tác xã là một trong các loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều để hoạt động bởi  những lợi ích mà loại hình này mang lại. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về sổ đăng kí thành viên hợp tác xã .

1.Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do tối thiểu 07 thành viên tự nguyện xây dựng và hợp tác tương hỗ lẫn nhau trong hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, tạo việc làm nhằm mục đích cung ứng nhu yếu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản trị hợp tác xã .

2.Khái niệm sổ đăng kí thành viên hợp tác xã.

Sổ đăng kí thành viên hợp tác xã là tài liệu tạp hợp thông tin của những thành viên trong hợp tác xã. Hợp tác xã phải lập sổ ĐK thành viên, hợp tác xã thành viên ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận ĐK .

3.Nội dung của sổ đăng kí thành viên hợp tác xã.

-Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký.

– tin tức về thành viên, hợp tác xã thành viên gồm có :
+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu so với thành viên là cá thể hoặc người đại diện thay mặt cho hộ mái ấm gia đình .
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK của thành viên là pháp nhân ; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện thay mặt theo pháp lý so với thành viên là pháp nhân đó ;
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số ĐK của hợp tác xã thành viên ; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu so với người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã thành viên đó .
– Giá trị vốn góp của từng thành viên, hợp tác xã thành viên ; thời gian góp vốn .
– Số và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp của từng thành viên, hợp tác xã thành viên .
– Chữ ký của thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt hợp pháp của hộ mái ấm gia đình, người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân ; chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã thành viên .
– Chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .

4.Mẫu sổ đăng kí thành viên hợp tác xã.

HTX………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012 / QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Nước Ta trải qua ngày 20/11/2012 và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 ;
Căn cứ Điều lệ HTX được thông qua ngày … … tháng … … năm … … ;

  1. Hợp tác xã (ghi bằng  chữ in hoa)

Địa chỉ trụ sở chính : Số … .., đường … … … … … …, ấp ( khóm ) … … … … …, xã ( phường, thị xã ) … … … … … …., huyện ( thị xã, ) … … … … … … …, tỉnh ( thành phố )
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK hợp tác xã : Số … … … … .., ngày … … tháng … … năm … …, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ( thành phố ) … … … … … … … … … … … … … …

  1. Vốn điều lệ: ……………………VNĐ (Bằng chữ): ………………………..( đồng)
  2. Thông tin thành viên, giá trị vốn góp, thời điểm góp vốn của các thành viên:
STT Số, ngày cấp
GCN vốn góp
Họ và tên
( Cá nhân, đại diện thay mặt Hộ mái ấm gia đình, Pháp nhân )
Địa chỉ trụ sở chính; Số QĐTL hoặc ĐK (đối với TV là Pháp nhân) Tên người đại diện Pháp nhân (đối với TV là Pháp nhân) Số CMND
( hoặc Hộ chiếu )
Hộ khẩu
thường trú
Quốc tịch Giá trị vốn góp (bằng số; VNĐ) Thời điểm góp vốn Chữ ký

ngày … … … tháng … … … năm … … …

ĐD. THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

 

 

Chủ tịch HĐQT

(Kí và ghi rõ họ tên )

 

 

5.Lý do bạn nên chọn công ty luật ACC

Nếu bạn đang có nhu cầu về thành lập hợp tác xã mà chưa có kinh nghiệm hoặc chưa rõ về   sổ đăng kí thành viên hợp tác xã  thì hãy liên hệ đến Công ty Luật ACC. Công ty luật ACC cung cấp các dịch vụ về pháp lý:

– Uy tín, nhanh gọn
– Có kinh nghiệm tay nghề trong nghành xây dựng doanh nghiệp
– Giá cả hài hòa và hợp lý
– Chuyên nghiệp, hướng dẫn người mua chu đáo

Trên đây thông tin mà ACC cung cấp đến bạn đọc về sổ đăng kí thành viên hợp tác xã. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ về các vấn đề pháp  lý hãy liên lạc đến Công Ty Luật ACC, chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.

Email: [email protected]
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post