Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất – Địa lí 6: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?

Bài 10 Địa lí lớp 6 : Cấu tạo bên trong của Trái Đất. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 33. Hãy trình diễn đặc thù của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó so với đời sống và hoạt động giải trí của con người ..

Câu 1. Dựa vào hình 26 SGK và bảng ở

Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất.

– Lớp vỏ Trái Đất dày từ 5 đến 70 km, cấu tạo bởi những lớp đá rắn chắc. Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao nhưng cao nhất cũng chỉ tới 1000 ° c .
– Lớp trung gian dày gần 3000 km, cấu tạo bởi những vật chất ở trạng thái quánh dẻo đến lỏng, nhiệt độ khoảng chừng 1500 ° c đến 4700 ° c .
– Lớp lõi Trái Đất dày trên 3000 km, cấu tạo bởi những vật chất ở trạng thái lỏng và rắn, nhiệt độ cao nhất tới 5000 ° c .

Câu 2: Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Vỏ Trái Đất có 7 địa mảng chính, đó là những địa mảng : Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Âu – Á, Phi, Nam Cực, Ấn Độ và Thái Bình Dương .

Câu 3: Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng.

Những chỗ tiếp xúc các địa mảng được biểu hiện bẳng các kí hiệu đường màu đỏ (hai mảng xô vào nhau) và đường màu đen có nét gạch (hai mảng tách xa nhau.)

Bài 1: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.

– Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp : lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, ở giữa là lớp trung gian và trong cùng là lõi .
– Vỏ Trái Đất là lóp mỏng dính nhất, nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi sống sót những thành phần tự nhiên của Trái Đất như không khí, nước, sinh vật … đồng thời là nơi sống sót của xã hội loài người. Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo từ một sổ địa mảng nằm kề nhau. Các địa mảng vận động và di chuyển rất lờ đờ. Hai địa mảng kề nhaụ hoàn toàn có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau .

Bài 2: Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi những loại đá rắn chắc, vỏ Trái Đất rất mỏng dính, chỉ chiếm khoảng chừng 1 % về thể tích và 0,5 % khối lượng của Trái Đất, nhưng có vai trò rất quan trọng so với đời sống và hoạt động giải trí của con người. Bởi đây là nơi sống sót của không khí, nước, sinh vật và đất đai. Nếu thiếu những thành phần này, con người không hề sinh sống được .

Bài 3: Hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất và điền tên: lõi, lớp trung gian, lóp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đông tâm: vòng đầu có bán kính 2 cm, tượng trưng cho lõi Trái Đất; vòng sau có bán kính 4 cm, tượng trưng cho cả lớp trung gian và lớp vỏ Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng nên chỉ cần tô đậm vành ngoài của vòng tròn có bán kính 4 cm).

Vẽ cấu tạo của Trái Đất .