Chủ đề dư luận
Giáo dục & Khoa học
Thông tin giáo dục
Hướng dẫn điều kiện cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên
5-12-2018
Bộ GD-ÐT vừa lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5, Ðiều 80 Nghị định số 46/2017/NÐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”.
Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trường trung cấp có đăng ký hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, Thông tư quy định: Chương trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo giáo viên. Tên chương trình đào tạo phải phù hợp với tên ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định của Bộ GD-ÐT.

Chương trình đào tạo phải bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ và các chương trình đào tạo khác. Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các nội dung (học phần, môn học, mô đun) của ngành đăng ký đào tạo được xây dựng đảm bảo chuẩn đầu ra và phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam hiện hành.

Giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học, tín chỉ trong chương trình đăng ký đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Chương trình đào tạo, giáo trình được xây dựng, thẩm định, ban hành trên cơ sở khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định hiện hành của Bộ GD-ÐT.

H.Y
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)