Viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh [Điểm cao] – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

votes
5 ( 100 % ) votes
votes5 ( 100 % ) votes

Những phát minh được ra đời từ trước đến nay đã khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Một số phát minh tiêu biểu có thể nhắc tới như: đèn điện, xe máy, Internet, điện thoại,… Hôm nay, Step Up sẽ hướng dẫn bạn cách viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh. Cùng xem nhé! 

1. Bố cục bài viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh

Để viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh, trước hết bạn nên khám phá 1 số ít thông tin về chúng, sau đó sắp xếp những ý trước khi viết .
Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bố cục tổng quan sau đây :

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu về phát minh bạn muốn viết

Một số ý bạn toàn vẹn toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể nhắc đến ở phần đầu :

  • Đó là phát minh gì ?
  • Ai là người phát minh ra thứ đó ?
  • Phát mình được sinh ra khi nào ?
  • Tầm quan trọng của phát minh đo với đời sống lúc bấy giờ

Phần 2: Nội dung chính: Miêu tả/kể về phát minh đó 

Những đơn cử đơn cử đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng, mê hoặc nhất của phát minh đó nên được bạn nhắc đến khi viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh .

  • Hoàn cảnh sinh ra của phát minh
  • Cấu tạo của phát minh đó
  • Lợi ích của phát minh đó
  • Sự thông dụng của phát minh đó cho tới giờ đây
  • Sự nâng cấp cải tiến của phát minh đó

Phần 3: Phần kết: Nếu ngắn gọn ý nghĩa của phát minh đó và cảm xúc/suy nghĩ của bạn. 

2. Từ vựng thường dùng để viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh

Nắm được những từ vựng thường dùng khi viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh sẽ giúp cho bài viết của bạn trôi chảy hơn .
Loại từ
Từ vựng
Phiên âm
Dịch nghĩa
v
create
/ kriˈeɪt /
tạo ra
v
invent
/ ɪnˈvɛnt /
phát minh, sáng tạo
n
invention
/ ɪnˈvɛnʃən /
phát minh
n
inventor
/ ɪnˈvɛntər /
nhà phát minh
n
development
/ dɪˈvɛləpmənt /
sự tăng trưởng
n
feature
/ ˈfiʧər /

tính năng
Xem thêm : Top 20 mẫu phong cách thiết kế shop phụ kiện điện thoại đẹp ấn tượng

n
device
/ dɪˈvaɪs /
thiết bị
n
technology
/ tɛkˈnɑləʤi /
công nghệ tiên tiến
n
design
/ dɪˈzaɪn /
phong cách thiết kế
n
AI ( artificial intelligence )
 
trí mưu trí tự tạo
adj
innovative
/ ˈɪnəˌveɪtɪv /
tiên tiến và phát triển
adj
convenient
/ kənˈvinjənt /
thuận tiện
adj
useful
/ ˈjusfəl /
có ích

Xem thêm: Bẻ khóa 99 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

3. Mẫu bài viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh

Sau đây là ba đoạn văn mẫu viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh để những bạn tìm hiểu và khám phá và tò mò và tò mò thêm, từ đó thực thi xong bài viết tuyệt đối của mình nhé .

3.1. Đoạn văn mẫu về phát minh Smartphone bằng tiếng Anh

Xem thêm: Những điều ít ai biết về người gốc Việt phát minh ra máy ATM

điện thoại cảm ứng cảm ứng cảm ứng hay tiếng Việt là điện thoại cảm ứng cảm ứng mưu trí là vật bất ly thân của nhiều người lúc bấy giờ. Nếu bạn cũng là một “ Fan Hâm mộ smartphone ” thì hãy chọn đây là đề tài để viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh nhé .

Đoạn văn mẫu :

Smartphones bring a lot of benefits in the modern world. It’s a means of communication, an entertainment device and with the Internet, we can do everything with our smartphones. While touchscreen phones existed prior to the release of the iPhone ( as early as the 1980 s ), Apple was the company who truly made capacitive touchscreens go mainstream in 2007. From then, many new features have been developed and added to the phone such as : dual cameras, trực tuyến stores, … and various applications. Nowadays, people can easily purchase a smart phone with a low price. There are many brands with different phone designs which are suitable to different needs. I believe in the future, with the development of technology like AI, the smartphones will be much smarter and more useful .

viet ve 1 phat minh bang tieng anh

Dịch nghĩa :

Điện thoại mưu trí mang lại rất nhiều quyền lợi trong quốc tế văn minh. Đó là một phương tiện đi lại liên lạc, một thiết bị vui chơi và với Internet, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm mọi thứ bằng điện thoại mưu trí của mình. Trong khi điện thoại màn hình hiển thị cảm ứng sống sót trước khi phát hành iPhone ( đầu những năm 1980 ), Apple mới là công ty thực sự biến màn hình hiển thị cảm ứng điện dung trở thành xu thế chủ yếu vào năm 2007. Từ đó, nhiều tính năng mới đã được tăng trưởng và bổ trợ vào điện thoại như : camera kép, shop trực tuyến, .. và nhiều ứng dụng khác nhau. Ngày nay, mọi người hoàn toàn có thể thuận tiện mua một chiếc điện thoại mưu trí với giá rẻ. Có rất nhiều tên thương hiệu với mẫu mã điện thoại khác nhau tương thích với nhu yếu khác nhau. Tôi tin rằng trong tương lai, với sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến như AI, điện thoại mưu trí sẽ mưu trí và có ích hơn rất nhiều .
Xem thêm: Viết về điện thoại bằng tiếng Anh mới nhất có dịch

3.2. Đoạn văn mẫu về phát minh laptop bằng tiếng Anh

Đối với những bạn sinh viên và người đi làm thì máy tính – máy tính xách tay cũng không kém phần quan trọng. Bạn toàn vẹn toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể viết về máy tính khi viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh .

Đoạn văn mẫu :

A máy tính, máy tính computer, or notebook computer is a small, portable personal computer ( PC ) with a màn hình hiển thị hiển thị hiển thị hiển thị and alphanumeric keyboard. The Osborne 1 is considered the first true mobile computer by most historians. Adam Osborne founded Osborne Computer and formed the Osborne 1 in 1981. It had a five-inch màn hình hiển thị hiển thị hiển thị hiển thị, incorporating a modem port, two 5 1/4 floppy drives, and a big collection of bundled software applications. After that, there were many companies starting producing their laptops. Different operating systems were also developed, including Windows that we use a lot today. A laptop is becoming more and more innovative nowadays. They are much lighter, which makes it more convenient for people when travelling. There are also many brands which offer various designs of máy tính such as Lenovo, HP, Dell, Macbook ( Apple ), … I’m still waiting for the new models of máy tính in the future .

viet ve 1 phat minh bang tieng anh

Dịch nghĩa :

Máy tính xách tay, là một máy tính thành viên ( PC ) nhỏ, di động được, có màn hình hiển thị hiển thị hiển thị hiển thị và bàn phím chữ và số. Osborne 1 được hầu hết những nhà sử học coi là máy tính xách tay thực sự tiên phong. Adam Osborne phong cách thiết kế phong cách thiết kế thiết kế xây dựng Osborne Computer và phong thái phong cách thiết kế phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng Osborne 1 vào năm 1981. Nó có màn hình hiển thị hiển thị hiển thị hiển thị 5 inch, tích hợp cổng modem, hai ổ đĩa mềm 5 1/4 và bộ sưu tập lớn những ứng dụng ứng dụng đi kèm. Sau đó, có rất nhiều công ty khởi đầu sản xuất máy tính xách tay của họ. Các hệ quản trị và quản trị khác nhau cũng được tăng trưởng, gồm có cả Windows mà tổng lực và toàn diện và tổng thể tổng thể và toàn diện toàn bộ tất cả chúng ta sử dụng rất nhiều thời nay. Máy tính xách tay ngày càng trở nên tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và tăng trưởng và tăng trưởng hơn. Chúng nhẹ hơn nhiều, tạo sự thuận tiện cho mọi người khi chuyển dời. Ngoài ra còn có rất nhiều tên tên tên tên thương hiệu phân phối những phong thái phong thái phong thái phong cách thiết kế máy tính xách tay khác nhau như Lenovo, HP, Dell, Macbook ( Apple ), … Tôi vẫn đang chờ đón những mẫu máy tính xách tay mới trong tương lai .

3.3. Đoạn văn mẫu về phát minh Internet bằng tiếng Anh

Có lẽ Internet chính là phát minh đã biến hóa đời sống của tổng lực và toàn diện và tổng thể toàn diện và tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta. Khi viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh, bạn toàn vẹn toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể chọn Internet nhé .

Đoạn văn mẫu :

Nowadays, we use the internet for almost everything, and it would be impossible to imagine life without it. Unlike many inventions, the Internet has no single inventor. Instead, it has evolved over time. The Internet appeared in the USA more than 50 years ago as a government weapon in the Cold War. On October 29, 1969, ARPAnet ( the first network ) delivered its first message from one computer to another. For years, scientists and researchers used it to communicate and share data with one another. In 1980, a programmer in Switzerland named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web : an internet that was not simply a way to send files from one place to another but was itself a “ web ” of information that anyone on the Internet could retrieve. It is true that Berners-Lee created the Internet that we know today .

viet ve 1 phat minh bang tieng anh

Dịch nghĩa :

Ngày nay, tất cả chúng ta sử dụng Internet cho hầu hết mọi thứ, và sẽ không hề tưởng tượng được đời sống mà không có nó. Không giống như nhiều phát minh khác, Internet không có một nhà phát minh đơn cử nào. Thay vào đó, nó đã tăng trưởng theo thời hạn. Internet Open ở Mỹ hơn 50 năm trước như một vũ khí của chính phủ nước nhà trong Chiến tranh Lạnh. Vào ngày 29 tháng 10 năm 1969, ARPAnet ( mạng tiên phong ) đã gửi thông điệp tiên phong từ máy tính này sang máy tính khác. Trong nhiều năm, những nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã sử dụng nó để tiếp xúc và san sẻ tài liệu với nhau. Vào năm 1980, một lập trình viên ở Thụy Sĩ tên là Tim Berners-Lee đã trình làng World Wide Web : một mạng internet không chỉ đơn thuần là một cách để gửi những tệp từ nơi này đến nơi khác mà bản thân nó là một “ mạng lưới ” thông tin mà bất kể ai trên Internet cũng hoàn toàn có thể truy xuất. Đúng là Berners-Lee đã tạo ra Internet mà tất cả chúng ta biết thời nay .

Xem thêm: Những điều ít ai biết về người gốc Việt phát minh ra máy ATM

Xem thêm : Hướng dẫn ĐK Discord 2021 nhanh ai cũng làm được

Xem thêm: Bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh hay nhấtTrên đây, Step Up đã hướng dẫn bạn bố cục tổng quan của một bài viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh, cùng với đó là những từ vựng thuộc chủ đề và ba đoạn văn mẫu tìm hiểu thêm. Hy vọng những bạn thấy hữu dụng nha !

Comments