Viết đoạn văn về 1 phát minh bằng tiếng Anh ngắn nhất

Bài tập 4 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 – Writing – sách mới

4. Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits .( Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự như về ích lợi của nó. )

Benefits of a smartphone (Lợi ích của điện thoại thông minh)

a. for communication: make phone calls, send & receive messages (về liên lạc: thực hiện các cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn)

b. for entertainment: listen to music, play games (Về giải trí: nghe nhạc, chơi trò chơi)

c. for information: surf the Web, use maps to look for places (Về thông tin: lướt trang web, sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm)

Benefits of a digital camera (Lợi ích của máy ảnh kỹ thuật số)

a. portable: light, small, not bulky (dễ mang theo: nhẹ, nhỏ, không cồng kềnh)

b. convenient: quick to view and delete photos; easy to store and transfer photos to a computer (thuận tiện: xem và xoá ảnh nhanh; dễ lưu trữ và chuyển ảnh sang máy vi tính)

c. economical: no money spent on film (tiết kiệm: không cần tiêu tiền vào cuộn phim máy ảnh)

ĐOẠN VĂN GỢI Ý:

Nowadays, most young people have a smartphone. It has become a must-have device that serves many purposes in their daily life. So what are its benefits ?( Ngày nay, hầu hết những bạn trẻ đều chiếm hữu một chiếc điện thoại cảm ứng mưu trí. Nó đã trở thành 1 thiết bị cần phải có ship hàng nhiều mục tiêu trong đời sống hàng ngày. Vậy quyền lợi của nó là gì ? )First, a smartphone is used for communication. We can instantly make phone calls, send and receive messages anywhere, anytime because it’s portable. Using a smartphone is more convenient than using a telephone and faster than writing a letter .( Đầu tiên, điện thoại thông minh mưu trí được sử dụng để liên lạc. Chúng ta hoàn toàn có thể nhanh gọn gọi điện thoại cảm ứng, gửi và nhận tin nhắn ở bất kể đâu, vào bất kể khi nào vì nó dễ mang theo. Sử dụng điện thoại thông minh mưu trí thuận tiện hơn sử dụng điện thoại thông minh bàn và nhanh hơn so với viết thư. )Second, we can use a smartphone for entertainment. Listening to music, watching films, and playing games are some interesting functions. Besides, we can also use it to take photos and record videos to keep our happy moments .

(Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh để giải trí. Nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi là một vài chức năng thú vị. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nó để chụp ảnh và quay video để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.)

Finally, we can easily find the information we need via a smartphone. Once it is connected to a wireless or mobile data network, we can surf the web, and even use map to look for places .( Cuối cùng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện tìm được thông tin mà tất cả chúng ta cần trải qua điện thoại cảm ứng mưu trí. Một khi nó được liên kết với mạng không dây hoặc mạng dữ liệu điện thoại cảm ứng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lướt web, và thậm chí còn sử dụng map để tìm kiếm khu vực. )

Video liên quan