Top 6 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hay nhất do chính tay đội ngũ laodongdongnai chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Tác giả: dost.hochiminhcity.gov.vn

Ngày đăng: 01/24/2020 09:38 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 84839 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: + Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn, thời hạn cấp ……. read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tác giả: luatvietan.vn

Ngày đăng: 06/14/2019 12:08 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 55163 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ báo cáo của các Sở Khoa học và Công nghệ, tính đến tháng 11/2020, cả nước đã có 538 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công ……. read more

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được xem là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hay không?

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 03/24/2019 04:15 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 37943 đánh giá)

Tóm tắt: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được xem là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hay không? Doanh nghiệp mới thành lập 2 năm có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không? Ai có quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công ……. read more

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có được xem là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hay không?

4. Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tác giả: dichvucong.nghean.gov.vn

Ngày đăng: 06/28/2021 12:23 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 48829 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: + Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn, thời hạn cấp ……. read more

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

5. Thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tác giả: luatvietlaw.vn

Ngày đăng: 02/06/2020 12:25 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 89327 đánh giá)

Tóm tắt: (AZLAW) – Điều kiện, hồ sơ, quy trình để chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;; Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học ……. read more

Thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

6. Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tác giả: luatvietlaw.vn

Ngày đăng: 03/29/2020 03:26 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 56674 đánh giá)

Tóm tắt: Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cần điều kiện và thủ tục như thế nào? Hồ sơ và trình tự thực hiện ra sao? ✔THAM KHẢO NGAY.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy trình Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm các buước sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ……. read more

Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ