Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một việc làm quan trọng đối với mỗi chủ đầu tư khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo công trình có đủ các điều kiện và có tính khả thi khi đưa vào xây dựng. Khi tiến hành xây dựng một công trình nào đó thì người tiếp nhận dự án phải báo cáo những nghiên cứu khả thi trong quá trình đầu tư xây dựng. Hơn nữa, hiện nay pháp luật quy định cần phải tiến hành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Vậy, thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi gồm những gì? Quy trình, trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được tiến hành như nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên để quý bạn đọc tham khảo.

ho so tham dinh bao cao nghien cuu kha thiHồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì?

Hồ sơ đánh giá và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, Mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn làm cơ sở xem xét quyết định đầu tư xây dựng.

Báo cáo nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cần có những nội dung như sau :

 • Vị trí kiến thiết xây dựng, hướng tuyến khu công trình, hạng mục và quy mô, loại, cấp khu công trình thuộc tổng mặt phẳng thiết kế xây dựng ;
 • Phương án công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn ( nếu có ) ;
 • Giải pháp về kiến trúc, mặt phẳng, mặt phẳng cắt, mặt đứng khu công trình, những size, cấu trúc chính của khu công trình thiết kế xây dựng ;
 • Giải pháp về kiến thiết xây dựng, vật tư đa phần được sử dụng, ước tính ngân sách kiến thiết xây dựng cho từng khu công trình ;
 • Phương án liên kết hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ ;
 • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được vận dụng và tác dụng khảo sát kiến thiết xây dựng để lập phong cách thiết kế cơ sở .
 • Sự thiết yếu và chủ trương góp vốn đầu tư, tiềm năng góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, khu vực kiến thiết xây dựng và diện tích quy hoạnh sử dụng đất, quy mô hiệu suất và hình thức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;
 • Khả năng bảo vệ những yếu tố để thực thi dự án Bất Động Sản như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ tiên tiến thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ mẫu sản phẩm, nhu yếu trong khai thác sử dụng, thời hạn triển khai, giải pháp giải phóng mặt phẳng thiết kế xây dựng, tái định cư ( nếu có ), giải pháp tổ chức triển khai quản trị triển khai dự án Bất Động Sản, quản lý và vận hành, sử dụng khu công trình và bảo vệ môi trường tự nhiên ;
 • Đánh giá tác động ảnh hưởng của dự án Bất Động Sản tương quan đến việc tịch thu đất, giải phóng mặt phẳng, tái định cư ; bảo vệ cảnh sắc, môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn trong thiết kế xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và những nội dung thiết yếu khác ;
 • Tổng mức góp vốn đầu tư và kêu gọi vốn, nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, rủi ro đáng tiếc, ngân sách khai thác sử dụng khu công trình, nhìn nhận hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ; đề xuất kiến nghị chính sách phối hợp, chủ trương tặng thêm, tương hỗ triển khai dự án Bất Động Sản ; Dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà tại, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu đô thị, ngoài nội dung pháp luật tại những điểm a, b, c và d khoản này phải có thông tin về những mô hình nhà tại, việc triển khai nhu yếu về nhà tại xã hội ( nếu có ). Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu đô thị phải có thuyết minh về giải pháp kiến thiết xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án Bất Động Sản và liên kết với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài khoanh vùng phạm vi dự án Bất Động Sản, giải pháp chuyển giao khu công trình .

2. Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi gồm những gì?

Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi gồm các giấy tờ được quy định tại nghị định 59/2021/NĐ-CP. Cụ thể là gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

 • Tờ trình đánh giá và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Văn bản về chủ trương góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình theo lao lý pháp lý về góp vốn đầu tư, góp vốn đầu tư công, góp vốn đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ;
 • Quyết định lựa chọn giải pháp phong cách thiết kế kiến trúc trải qua thi tuyển theo pháp luật và giải pháp phong cách thiết kế được lựa chọn kèm theo ( nếu có nhu yếu ) ;
 • Văn bản / quyết định hành động phê duyệt và bản vẽ kèm theo ( nếu có ) của một trong những loại quy hoạch sau đây : Quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; quy hoạch có đặc thù kỹ thuật chuyên ngành khác theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch ; giải pháp tuyến, vị trí khu công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý so với khu công trình thiết kế xây dựng theo tuyến ; quy hoạch phân khu kiến thiết xây dựng so với trường hợp không có nhu yếu lập quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng ;
 • Văn bản quan điểm về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của phong cách thiết kế cơ sở ; văn bản hiệu quả triển khai thủ tục về nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên theo lao lý của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ( nếu có nhu yếu theo lao lý của pháp lý về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ thiên nhiên và môi trường ) ;
 • Các văn bản thỏa thuận hợp tác, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án Bất Động Sản ; văn bản chấp thuận đồng ý độ cao khu công trình theo pháp luật của nhà nước về quản trị độ cao chướng ngại vật hàng không và những trận địa quản trị, bảo vệ vùng trời tại Nước Ta ( trường hợp dự án Bất Động Sản không thuộc khu vực hoặc đối tượng người tiêu dùng có nhu yếu lấy quan điểm thống nhất về mặt phẳng quản trị độ cao khu công trình tại quá trình phê duyệt quy hoạch kiến thiết xây dựng ) ( nếu có ) ;
 • Các văn bản pháp lý khác có tương quan ( nếu có ) ;
 • Hồ sơ khảo sát thiết kế xây dựng được phê duyệt ; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ; phong cách thiết kế cơ sở hoặc phong cách thiết kế khác theo thông lệ quốc tế ship hàng lập báo cáo nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( gồm bản vẽ và thuyết minh ) ; danh mục tiêu chuẩn hầu hết vận dụng cho dự án Bất Động Sản ;
 • Danh sách những nhà thầu kèm theo mã số chứng từ năng lượng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập phong cách thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra ( nếu có ) ; mã số chứng từ hành nghề hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng của những chức vụ chủ nhiệm khảo sát kiến thiết xây dựng ; chủ nhiệm, chủ trì những bộ môn phong cách thiết kế, lập tổng mức góp vốn đầu tư ; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra ;

3. Quy trình, trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được tiến hành như nào? 

Quy trình, trình tự thẩm định và đánh giá báo cáo nghiên cứu khả thi được triển khai như sau :Bước 1 : Người đề xuất thẩm định và đánh giá trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng để tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá .Bước 2 : Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón, kiểm tra sự không thiếu, tính hợp lệ của hồ sơ trình đánh giá và thẩm định .Trong thời hạn 05 ngày thao tác sau khi đảm nhiệm hồ sơ đánh giá và thẩm định, cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến;

 • Trả lại hồ sơ thẩm định và đánh giá trong trường hợp lao lý
 • Gửi văn bản đến những cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy để thực thi lấy quan điểm về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của phong cách thiết kế cơ sở trong trường hợp chủ góp vốn đầu tư có nhu yếu .

Cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng phủ nhận đảm nhiệm hồ sơ trình thẩm định và đánh giá trong những trường hợp :

 • Trình đánh giá và thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng hoặc người ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định không đúng thẩm quyền theo lao lý
 • Không thuộc đối tượng người tiêu dùng phải đánh giá và thẩm định tại cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng theo pháp luật ;
 • Hồ sơ trình thẩm định và đánh giá không bảo vệ về tính pháp lý hoặc không hợp lệ
 • Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện thuộc những trường hợp pháp luật tại điểm a, điểm b và điểm c của khoản này, cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng phải có văn bản gửi người ý kiến đề nghị thẩm định và đánh giá nêu rõ nguyên do khước từ triển khai thẩm định và đánh giá .

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu của cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng, nếu người đề xuất đánh giá và thẩm định không triển khai việc bổ trợ hồ sơ thì cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng dừng việc thẩm định và đánh giá, người đề xuất đánh giá và thẩm định trình thẩm định và đánh giá lại khi có nhu yếu .

Bước 3: Cơ quan chuyên môn về xây dựng ra kết quả thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi . Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng mà công ty Luật ACC xin cung cấp cho khách hàng dịch vụ trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Nếu quý khách hàng còn gặp phân vân về hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và muốn nhận được sự tư vấn liên quan đến vấn đề này thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả, uy tín, chất lượng và tiết kiệm chi phí nhất.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạnLiên hệ với chúng tôi :– Tư vấn pháp lý : 1900.3330– Zalo : 084.696.7979– Văn phòng : ( 028 ) 777.00.888– Mail : info@accgroup.vn

Đánh giá post