Thủ tục hành chính là gì? Ví dụ về thủ tục hành chính

Nhắc đến thủ tục là nhắc đến quy trình tiến độ, trình tự xử lý một việc làm nhất định. Theo lao lý của pháp lý lúc bấy giờ, thủ tục hành chính là gì ?3. Các loại thủ tục hành chính và ví dụ về thủ tục hành chính

1. Khái niệm thủ tục hành chính

Căn cứ : khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010 / NĐ-CP

1. “ Thủ tục hành chính ” là trình tự, phương pháp thực thi, hồ sơ và nhu yếu, điều kiện kèm theo do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền lao lý để xử lý một việc làm đơn cử tương quan đến cá thể, tổ chức triển khai .

Như vậy, thủ tục hành chính gồm :- Các bước tiến hành (của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và cư quan giải quyết thủ tục hành chính) trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.- Các bước tiến hành ( của đối tượng người tiêu dùng triển khai thủ tục hành chính và cư quan xử lý thủ tục hành chính ) trong xử lý một việc làm đơn cử cho cá thể, tổ chức triển khai .- Các loại sách vở mà đối tượng người dùng triển khai thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý thủ tục hành chính trước khi cơ quan triển khai thủ tục hành chính xử lý một việc làm đơn cử cho cá thể, tổ chức triển khai .- Những yên cầu mà đối tượng người dùng triển khai thủ tục hành chính phải cung ứng hoặc phải làm khi thực thi một thủ tục hành chính đơn cử .Thủ tục hành chính được pháp luật để những cơ quan Nhà nước hoàn toàn có thể triển khai hoạt động giải trí quản trị Nhà nước. Thông qua thủ tục hành chính, những cá thể, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể thuận tiện triển khai được quyền của mình .Khi thiết kế xây dựng, phát hành, thủ tục hành chínhphải bảo vệ những nguyên tắc sau :

1. Đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai .2. Phù hợp với tiềm năng quản trị hành chính nhà nước .3. Bảo đảm quyền bình đẳng của những đối tượng người dùng thực thi thủ tục hành chính .4. Tiết kiệm thời hạn và ngân sách của cá thể, tổ chức triển khai và cơ quan hành chính nhà nước .5. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng điệu, hiệu suất cao của những pháp luật về thủ tục hành chính ; thủ tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật trên cơ sở bảo vệ tính liên thông giữa những thủ tục hành chính tương quan, triển khai phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hài hòa và hợp lý ; dự án Bất Động Sản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có lao lý về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn hảo .

2. 8 nội dung bắt buộc của thủ tục hành chính

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định 92/2017 / NĐ-CP, một thủ tục hành chính chỉ triển khai xong khi phân phối đủ 8 bộ phận tạo thành cơ bản sau :- Tên thủ tục hành chính ;- Trình tự thực thi ;

– Cách thức thực hiện;

– Thành phần, số lượng hồ sơ ;- Thời hạn xử lý ;- Đối tượng triển khai thủ tục hành chính ;- Cơ quan xử lý thủ tục hành chính ;- Trong một số ít trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ; hiệu quả thực thi thủ tục hành chính ; nhu yếu, điều kiện kèm theo ; phí, lệ phí .Như vậy, một thủ tục hành chính phải bảo vệ đủ những nội dung nêu trên. Thủ tục hành chính càng được lao lý rõ ràng, đơn cử bao nhiêu sẽ góp thêm phần cải tổ môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại cũng như đời sống nhân dân .thu tuc hanh chinh la gi

3. Các loại thủ tục hành chính và ví dụ về thủ tục hành chính

Đối với mỗi tiêu chuẩn khác nhau mà thủ tục hành chính được phân thành những loại khác nhau. Chẳng hạn :- Phân chia theo lĩnh vực thì có thủ tục hành chính về hộ tịch (ví du: – Phân chia theo nghành thì có thủ tục hành chính về hộ tịch ( ví du : Thủ tục ĐK khai sinh thủ tục đăng ký kết hôn … ), thủ tục về kinh doanh thương mại ( thủ tục ĐK hộ kinh doanh thương mại thủ tục phá sản … ) .- Nếu phân loại theo cơ quan thực thi thì có thủ tục hành chính cấp xã ( gồm thủ tục ĐK khai sinh không có yếu tố quốc tế, thủ tục đăng ký kết hôn không có yếu tố quốc tế … ) ;, thủ tục hành chính cấp huyện 9 thur tục ĐK khai sinh có yếu tố quốc tế, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố quốc tế .. ) ; thủ tục hành chính cấp tỉnh ( xin lý lịch tư pháp … ) .- Nếu phân chia theo quan hệ công tác sẽ chia thành:- Nếu phân loại theo quan hệ công tác làm việc sẽ chia thành :+ Thủ tục hành chính nội bộ : thủ tục triển khai những việc làm nội bộ trong cơ quan Nhà nước, trong mạng lưới hệ thống cơ quan Nhà nước ( Thủ tục phát hành quyết định hành động quy phạm ; Thủ tục phát hành quyết định hành động nội bộ riêng biệt ; Thủ tục chỉ định cán bộ … ) .

+ Thủ tục hành chính văn thư: gồm toàn bộ những thủ tục liên quan đến hoạt động xử lý, cung cấp, lưu trữ công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới hình thức văn bản để phục vụ giải quyết công việc…
 

4. Đặc điểm của thủ tục hành chính

Nhìn chung những thủ tục hành chính đều mang những đặc thù chung như :- Được thực thi bởi những chủ thể quản trị hành chính nhà nước .- Có tính mềm dẻo, linh động .

– Chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền mới có quyền thực hiện và thực hiện trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

– Thủ tục hành chính phải được thực thi đúng pháp lý .

Trên đây, LuatVietnam đã giải đáp thủ tục hành chính là gì và các vấn đề chính xung quanh thủ tục hành chính. Nếu vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm này, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.