THƯ NGỎ XIN KINH PHÍ XÂY NHÀ Ở XÃ HỘI – Tài liệu text

THƯ NGỎ XIN KINH PHÍ XÂY NHÀ Ở XÃ HỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.26 KB, 1 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AAAAAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
AAAAAA, ngày

tháng

năm 2016.

THƯ NGỎ
Kính gửi:
– Các cơ quan, đơn vị, tổ chức;
– Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Trong những năm qua Ủy ban nhân dân xã AAAAAA đã triển khai thực
hiện các chương trình an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, điều đó đã khắc
phục được một phần tình trạng nhà tạm trên địa bàn xã, giúp các hộ gia đình ổn
định đời sống, yên tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên xã AAAAAA là một xã
đồng bằng nằm ở phía Đông Bắc huyện BBBB, kinh tế chủ yếu dựa vào nông
nghiệp, dân số 11.144 người với 3.095 hộ. Trong đó đối tượng chính sách có
hơn 800 người chiếm khoảng 7%, đối tượng bảo trợ xã hội là 889 người chiếm
7,99%, số hộ nghèo và cận nghèo là 516 hộ chiếm 16,67% tổng số hộ. Do đó
nguồn thu không có và ngân sách hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế, xã hội khác
phải đầu tư nên xã chưa sắp xếp được kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các
gia đình khó khăn đang ở trong nhà tạm.
Ủy ban nhân dân xã kêu gọi Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo
tâm bằng tình cảm, trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết và tinh
thần tương thân tương ái, ủng hộ, tài trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho các gia
đình khó khăn đang ở trong nhà tạm trên địa bàn xã. Để các hộ có được nhà ở

kiên cố, tiện việc sinh hoạt, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, cho các trẻ em
trong hộ có điều kiện học tập.
Ủy ban nhân dân xã mong muốn và trân trọng đón nhận, vinh danh tất cả
những tấm lòng nhân ái, những đóng góp quý báu của mọi tổ chức, cá nhân cho
việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn, góp phần xây
dựng quê hương AAAAAA ngày càng giàu đẹp.
Mọi thông tin, đăng ký hỗ trợ, tài trợ xin gửi về:
– Văn phòng UBND xã Quế Phú

SĐT: 0510.3886.xxx

– Đ/c Nguyễn Văn A – Phó chủ tịch

SĐT: 01698.182.xxx

– Đ/c Nguyễn Văn B – Chủ tịch

SĐT: 0905.889.xxx

Trân trọng!
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

vững chắc, tiện việc hoạt động và sinh hoạt, bảo vệ bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, cho những trẻ emtrong hộ có điều kiện kèm theo học tập. Ủy ban nhân dân xã mong ước và trân trọng tiếp đón, vinh danh tất cảnhững tấm lòng nhân ái, những góp phần quý báu của mọi tổ chức triển khai, cá thể choviệc tương hỗ kinh phí đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở cho những mái ấm gia đình khó khăn vất vả, góp thêm phần xâydựng quê nhà AAAAAA ngày càng giàu đẹp. Mọi thông tin, ĐK tương hỗ, tài trợ xin gửi về : – Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân xã Quế PhúSĐT : 0510.3886.xxx – Đ / c Nguyễn Văn A – Phó chủ tịchSĐT : 01698.182.xxx – Đ / c Nguyễn Văn B – Chủ tịchSĐT : 0905.889. xxxTrân trọng ! TM. ỦY BAN NHÂN DÂN