Đơn vị nào sẽ in ấn Tài liệu giáo dục địa phương cho gần 1,5 triệu học sinh TP HCM?

Đơn vị nào sẽ in ấn Tài liệu giáo dục địa phương cho gần 1,5 triệu học sinh TP HCM?

“Tài liệu giáo dục địa phương” là các tài liệu, sách giáo trình, sách giáo án, bài giảng, tài liệu học tập và các tài liệu liên quan đến việc giảng dạy và học tập tại một địa phương cụ thể, thường là tại một thành phố hoặc khu vực nhất định. Các tài liệu này thường được thiết kế và phát triển dựa trên chương trình học, môi trường địa phương, và nhu cầu giáo dục cụ thể của học sinh trong khu vực đó.

Tài liệu giáo dục địa phương bao gồm những gì sau đây:

  1. Sách Giáo Trình: Đây là các sách được thiết kế để hướng dẫn giảng dạy các môn học cụ thể. Chúng có thể bao gồm lý thuyết, bài tập, ví dụ và các tài liệu tham khảo.
  2. Sách Giáo Án: Đây là các sách chứa kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng bài học hoặc chủ đề. Các giáo viên thường sử dụng sách giáo án để tổ chức và dẫn dắt quá trình giảng dạy.
  3. Bài Giảng: Đây là các tài liệu dùng trong quá trình trình bày bài giảng. Bài giảng có thể bao gồm slides PowerPoint, thuyết trình, hình ảnh, video và âm thanh hỗ trợ.
  4. Tài Liệu Học Tập: Đây là các tài liệu dành cho học sinh để học tập tại nhà. Điều này có thể bao gồm bài tập, đề thi mẫu, sách giáo án học tập và tài liệu tham khảo.
  5. Tài Liệu Phục Vụ Đào Tạo: Đây là các tài liệu dành cho việc đào tạo và phát triển chuyên môn của giáo viên và nhân viên giáo dục.

Tài liệu giáo dục địa phương được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu và điều kiện cụ thể của học sinh và giáo viên trong khu vực địa phương. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nội dung học tập chất lượng và phù hợp cho cộng đồng giáo dục cụ thể.

Sở Giáo dục và Đào tạo ( GD-ĐT ) TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và Sở Tài chính về góp ý yêu cầu những giải pháp sẵn sàng chuẩn bị việc triển khai in ấn và phát hành Tài liệu giáo dục địa phương những cấp học trên địa phận TP.Theo văn bản này. Sở GD-ĐT TP HCM để xuất 3 giải pháp, gồm :

Phương án 1: Đề xuất phương án đấu thầu công khai để lựa chọn NXB đủ năng lực tổ chức in ấn, tài liệu giáo dục địa phương các cấp học theo hình thức tạm ứng vốn in ấn tài liệu và phát hành tài liệu để thu hồi vốn.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, sở đề nghị UBND TP cho phép thuê đơn vị tư vấn đấu thầu trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NXB có kinh nghiệm tổ chức in ấn tài liệu theo hình thức tạm ứng vốn in ấn tài liệu và phát hành tài liệu để thu hồi vốn.

Nguồn kinh phí đầu tư thuê tư vấn từ ngân sách chi liên tục của ngành GD-ĐT. Nguồn kinh phí đầu tư in ấn, phát hành sẽ do đơn vị tự ứng vốn tổ chức triển khai triển khai in ấn và phát hành để tịch thu vốn .Theo Sở GD-ĐT TP HCM, việc chọn một NXB có năng lực ứng vốn để triển khai xuất bản, nhưng phải bảo vệ đơn giá tương thích và thời hạn triển khai cho hàng loạt quy trình tiến độ theo lộ trình phát hành tài liệu giáo dục địa phương cho tổng thể những khối lớp là một bài toán khó để bảo vệ đồng thời 2 tiêu chuẩn trên .Đơn vị nào sẽ in ấn Tài liệu giáo dục địa phương cho gần 1,5 triệu học sinh TP HCM? - Ảnh 1.Học sinh TP HCM

Xem thêm: Kinh nghiệm hay để tuyển dụng nhân lực hiệu quả

Phương án 2: Sở GD-ĐT đề xuất UBND TP ủy quyền “Tài liệu giáo dục địa phương TP HCM lớp 1” đã được phê duyệt và tài liệu của các bậc học các năm học tiếp theo lộ trình cho NXB Giáo dục tại TP HCM (đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam) được tổ chức in ấn và phát hành cho HS cấp tiểu học.

Trên cơ sở được ủy quyền, NXB Giáo dục tại TP HCM có trách nhiệm lựa chọn các đơn vị thành viên có năng lực, kinh nghiệm và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để tiến hành xuất bản, in ấn, phát hành tài liệu với đơn giá thấp nhất. Sở này đánh giá đây là phương án phù hợp và khả thi.

Xem thêm: Vốn ít – kinh doanh gì cho đủ sống qua mùa dịch?

Phương án 3: Đấu thầu công khai lựa chọn NXB in ấn toàn bộ tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học và đồng thời phát hành miễn phí làm tài liệu tham khảo cho HS các cấp học công lập và ngoài công lập từ ngân sách chi thường xuyên của TP.

Nếu đơn giá dự kiến là 10.000 đồng / tài liệu, đến năm học 2024 – 2025, số HS những cấp lớp thực thi thay sách ( gần 1,5 triệu HS ) thì tổng dự toán kinh phí đầu tư trên 37 tỉ đồng. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, giải pháp này không khả thi vì cần phải sắp xếp ngân sách TP một khoản kinh phí đầu tư lớn để in ấn và phát hành tài liệu .Từ nghiên cứu và phân tích những giải pháp, Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất kiến nghị giải pháp 2 là khả thi nhất. Tài liệu giáo dục địa phương là một nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tài liệu do Ủy Ban Nhân Dân những địa phương thẩm định và đánh giá về mặt nội dung và trình Bộ GD-ĐT phê duyệt phát hành .