Nông thôn đổi mới – Thành quả từ sự thống nhất ý Đảng, lòng dân

Ngày 11/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây là minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm to lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Hải Hà trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, làm thay đổi về căn bản diện mạo nông nghiệp, nông thôn.


Việc đầu tư trồng hơn 500 gốc cam, quýt, đã mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Hoàng Văn Diệng (thôn 9, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà).

Sau gần 11 năm tiến hành thực thi chương trình thiết kế xây dựng NTM, diện mạo nông nghiệp, nông thôn của huyện Hải Hà được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Hạ tầng KT-XH được chăm sóc góp vốn đầu tư đồng điệu theo quy hoạch. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng không thay đổi, vững chắc, đời sống vật chất, niềm tin của dân cư không ngừng được nâng cao .
Từ một huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, đến hết năm 2020, 10/10 xã của Hải Hà đã đạt chuẩn NTM. Huyện Hải Hà đạt chuẩn 9 tiêu chuẩn huyện NTM ; thu nhập trung bình đầu người khu vực nông thôn đạt 56,1 triệu đồng / năm ; tỷ suất hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,87 % ; vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính hằng năm vượt kế hoạch, đạt trung bình 18-20 %. Quy mô kinh tế tài chính lúc bấy giờ tăng gấp 3,2 lần so với năm năm ngoái. Các giá trị văn hóa truyền thống, thiết kế xây dựng con người Hải Hà văn minh, thân thiện, năng động được phát huy. Kết quả của chương trình thiết kế xây dựng NTM chính là thành quả từ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân .

Ngay từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, huyện Hải Hà đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của CBCCVC và nhân dân trong toàn huyện.


Huyện Hải Hà đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào thi đua xây dựng NTM được triển khai sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi khắp các làng quê. Với phương pháp, cách làm sáng tạo phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. Huyện phát động và triển khai hiệu quả cuộc thi “Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu cấp huyện, cấp xã năm 2020”, khu vực công cộng, nhà văn hóa, trục đường chính các xã, thôn, bản được trồng cây xanh, trồng hoa, hàng rào xanh; các trục đường liên thôn, liên xã, nội thôn được bê tông hóa, có điện chiếu sáng. Đặc biệt, huyện đã phát động và chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” với mục tiêu huy động lực lượng CCVC, học sinh các cơ quan, trường học, cùng nhân dân khu dân cư duy trì thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp.

Cùng với những dự án Bất Động Sản chỉnh trang, tăng cấp đô thị, từ nguồn vốn chương trình thiết kế xây dựng NTM, lồng ghép với những nguồn vốn khác, huyện tập trung chuyên sâu góp vốn đầu tư tăng cấp mạng lưới hệ thống đường, điện, trường, trạm y tế, thủy lợi, nước hoạt động và sinh hoạt khu vực nông thôn đạt chuẩn tiêu chuẩn NTM, từng bước tiến tới thiết kế xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua đó, đã có 22 trường học ; 9 hội trường kiêm nhà văn hóa xã, 22 nhà văn hóa thôn, bản ; bê tông hóa trên 190 km đường, vững chắc hóa 134 km kênh mương, 2 lò đốt rác … được xây mới, sửa chữa thay thế .
Riêng so với tiêu chuẩn tăng trưởng sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Hải Hà tập trung chuyên sâu theo hướng sản xuất sản phẩm & hàng hóa tập trung chuyên sâu, nâng cao giá trị, gắn với tăng trưởng những loại sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương để tham gia chương trình OCOP ; từng bước thực thi tái cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị ngày càng tăng và tăng trưởng bền vững và kiên cố. Theo đó, Hải Hà đã quy hoạch những vùng sản xuất tập trung chuyên sâu trên cả 3 nghành nghề dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản đến năm 2020 và xu thế đến năm 2030. Đến nay, toàn huyện đã hình thành 17 vùng sản xuất nông, lâm, thủy hải sản tập trung chuyên sâu theo hướng sản xuất sản phẩm & hàng hóa theo chuỗi sản xuất. Toàn huyện có 37 loại sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó có 21 mẫu sản phẩm đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên ; 27/28 cơ sở được cấp giấy ghi nhận bảo vệ VSATTP ; 35 loại sản phẩm được cấp nhãn, mác vỏ hộp .

Sản phẩm OCOP trà hoa vàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Quy Hoa (xã Quảng Minh, huyện Hải Hà).

Hiện Hải Hà đang tập trung chuyên sâu nâng cao chất lượng những tiêu chuẩn xã NTM, thiết kế xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Theo đó, huyện liên tục kêu gọi và sử dụng hiệu suất cao những nguồn lực để góp vốn đầu tư, tăng cấp kiến trúc KT-XH khu vực nông thôn, từng bước đồng nhất với sự tăng trưởng của huyện và tương thích chương trình tăng trưởng đô thị huyện Hải Hà đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, có tối thiểu 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao ; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và tối thiểu 80 % số thôn đạt chuẩn NTM .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Nông Thôn