An Giang: Những tồn tại, yếu kém trong xây dựng nông thôn mới

An Giang: Những tồn tại, yếu kém trong xây dựng nông thôn mới

23/09/2019

An Giang là tỉnh đầu nguồn lưu vực sông Cửu Long, có tổng diện tích quy hoạnh 353.700 ha, trong đó gần 80 % là đất sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có 8 huyện, 1 thị xã, 2 thành phố với 156 đơn vị chức năng hành chánh cấp xã ( gồm có 21 phường, 16 thị xã, và 119 xã ), tổng dân số toàn tỉnh lúc bấy giờ là 1.908.601. Là tỉnh biên giới, có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm 5,17 % ( đa phần là đồng bào dân tộc bản địa khmer ), có đường biên giới giáp 2 tỉnh Tà-Keo và Kandal thuộc Vương quốc Campuchia dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu quốc tế và 2 cửa khẩu vương quốc. Sản xuất nông nghiệp liên tục giữ vai trò nền tảng thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính. Việc cơ cấu tổ chức lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng văn minh khoa học kỹ thuật góp thêm phần tăng hiệu suất, chất lượng, từng bước đưa nông nghiệp tăng trưởng theo chiều sâu. Một số quy mô link sản xuất theo chuỗi giá trị như “ cánh đồng lớn ”, chuỗi giá trị, rau màu, thủy hải sản … mang lại nhiều hiệu suất cao tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng lên. Từ đó, tạo điều kiện kèm theo nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và niềm tin cho người dân và góp thêm phần thực thi Chương trình thiết kế xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều tác dụng quan trọng .

 

    Đến nay, toàn tỉnh đã có 54/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đạt tỷ lệ 45,38% (tính đến tháng 9/2019), ước đến 12/2019, toàn tỉnh có thêm 07 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 61/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,26%; tăng 48 xã so với giai đoạn (2011 – 2015) và hoàn thành mục tiêu Chương trình sớm hơn 1 năm so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh; Bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã (tăng 8,74 tiêu chí/xã so với giai đoạn 2010 – 2015), không còn xã dưới 7 tiêu chí. Có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó có 1 huyện nông thôn mới (huyện Thoại Sơn), 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Thu nhập trung bình đầu người trên năm khu vực nông thôn năm 2018 đạt 40,7 triệu đồng / người / năm, tăng 13,15 triệu đồng so năm năm ngoái. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm trung bình hàng năm 1,34 %. Có 99,06 % hộ dân nông thôn sử dụng nước Hợp vệ sinh và 88,56 % hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo lao lý. Các chỉ tiêu khác cũng có bước tăng trưởng tốt. Nông nghiệp, nông thôn của tỉnh có những bước thay đổi cơ bản, tổng lực. Bộ mặt nông thôn khang trang ; Cảnh quan nông thôn, vệ sinh môi trường tự nhiên được cải tổ ( những địa phương có nhiều những làm hay, những quy mô có hiệu suất cao : hàng rào cây xanh, những tuyến đường hóa, quy mô thu gom rác thải, … ) ; đời sống người dân được nâng lên ; kinh tế tài chính – xã hội tăng trưởng. Đặc biệt là hạ tầng của những xã đạt chuẩn, những tuyến giao thông vận tải, trường học, trạm y tế, chợ được góp vốn đầu tư tăng cấp ; mạng lưới hệ thống kênh mương, khu công trình thủy lợi được vững chắc hóa ; tỷ suất dân số tham gia bảo hiểm xã hội đều tăng .
Nhờ sự tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy, quản lý, ưu tiên sắp xếp nguồn lực, sự kiểm tra sát sao quy trình tiến độ triển khai thiết kế xây dựng nông thôn mới của cấp uỷ đảng, chính quyền sở tại ; sự dữ thế chủ động của địa phương, đơn vị chức năng trong chỉ huy, phân công trách nhiệm thực thi những nội dung, tiêu chuẩn nông thôn mới đã tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình thiết kế xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều tác dụng nhất định. Qua đó, đẩy nhanh quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh .

    Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tiến độ xây dựng nông thôn mới thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ chương trình còn hạn chế trong khi nhiều xã có rất nhiều chỉ tiêu cần vốn hỗ trợ của Nhà nước. Một số chỉ tiêu tuy đạt nhưng tỷ lệ chưa cao hoặc thiếu bền vững như: Bảo hiểm y tế, môi trường, thu nhập, hộ nghèo. Chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp còn chậm. Việc thực hiện liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành bước đầu đã đem lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, mối liên kết này vẫn còn thiếu tính bền vững, nhất là khi giá bán sản phẩm trên thị trường biến động theo hướng giảm thì phần thiệt hại luôn thuộc về người nông dân trực tiếp sản xuất, nên việc đầu tư tái sản xuất mở rộng quy mô còn hạn chế. Đặc biệt, vẫn còn một bộ người dân chưa thông hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chưa nhiệt tình tham gia tổ chức thực hiện, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc huy động nguồn lực trong dân có lúc gặp không ít khó khăn…

Nguyên nhân của những sống sót trên là do An Giang có vị trí điểm trung tâm vùng tứ giác Long Xuyên nền kinh tế tài chính tăng trưởng hầu hết dựa trên nền tảng nông nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp chiếm hầu hết trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, đa phần vẫn còn ở quy mô sản xuất vừa và nhỏ, giá trị sản xuất và hiệu suất cao kinh tế tài chính chưa cao. Các nghành nghề dịch vụ thế mạnh của huyện chưa được góp vốn đầu tư đúng mức nên chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế tài chính, nguồn thu còn nhiều khó khăn vất vả chưa cung ứng nhu yếu góp vốn đầu tư tăng trưởng ở địa phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nghành nông nghiệp nông thôn còn ít do với tiềm năng và lợi thế tỉnh. Đồng thời, những yếu tố khách quan như Ngân sách chi tiêu những mẫu sản phẩm nông sản, thủy hải sản thiếu không thay đổi, thị trường đầu ra đôi lúc gặp khó khăn vất vả, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tác động của đổi khác khí hậu, gây khó khăn vất vả cho quy trình chuyển dời cơ cấu tổ chức nội ngành. Ngoài ra, công tác làm việc tuyên truyền đã đi vào chiều sâu nhưng vẫn còn tính một chiều, chưa liên tục để tạo thành thói quen trong người dân. Đa số những xã chưa có cán bộ chuyên trách về kiến thiết xây dựng nông thôn mới nên khó khăn vất vả trong công tác làm việc tham mưu về thiết kế xây dựng nông thôn mới …

An Bình