Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

Câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi tên là Việt, quê gốc tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2009, tôi đã sang Pháp làm việc và định cư luôn tại đó. Nay tôi muốn mua một ngôi nhà tại Việt Nam để khi trở về có nơi ở. Vậy các anh chị cho tôi hỏi: Tôi có được phép sỡ hữu nhà ở tại Việt Nam không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. Theo đó, anh được xem là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và sẽ được hưởng các chế độ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà quyền được sở hữu nhà ở là một trong số đó.

Cụ thể, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở tại Việt Nam khi cung ứng đủ 2 điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 8 Luật Nhà ở năm năm trước :
“ 1. … .. so với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cư vào Việt Nam … ..

  1. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

…..

  1. b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

…. ”
Trong đó, để chứng tỏ anh được phép nhập cư vào Việt Nam, anh phải có một trong những loại sách vở theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015 / NĐ-CP như sau :

“a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

  1. b) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Như vậy, để được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, anh phải được phép nhập cư vào Việt Nam ( có sách vở chứng tỏ ) và có nhà ở hợp pháp trải qua một trong những hình thức nêu trên .