Tiền gửi tiết kiệm của người nghèo

SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CHO TỔ VIÊN TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN – CÔNG CỤ HỮU ÍCH

CHO NGƯỜI NGHÈO

 

Vào những năm 2000, hầu hết người nghèo ở Nước Ta mong ước tham gia vào mạng lưới hệ thống tiết kiệm ngân sách và chi phí nhưng trong trong thực tiễn lại gặp khó khăn vất vả để tìm được một tổ chức triển khai đáng an toàn và đáng tin cậy, thuận tiện. Trước tình hình đó, ngân hàng Chính sách xã hội ( NHCSXH ) đã triển khai điều tra và nghiên cứu thử nghiệm và tiến hành loại sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm ngân sách và chi phí và vay vốn ( Tổ TK&VV ). Giao dịch tiền gửi được thực thi tại điểm thanh toán giao dịch xã vào ngày thanh toán giao dịch cố định và thắt chặt trong tháng. Mức tiền gửi theo thoả thuận của những thành viên trong Tổ. Tiền gửi tiết kiệm chi phí có công dụng thôi thúc những thành viên của tổ thực thi tiết kiệm ngân sách và chi phí để trả nợ gốc, lãi. Thủ tục tiết kiệm chi phí đơn thuần, người gửi hoàn toàn có thể trực tiếp rút tại điểm thanh toán giao dịch hoặc tại phòng thanh toán giao dịch .
Sau 9 năm tiến hành, qua nhiều lần điều tra và nghiên cứu nâng cấp cải tiến, đến nay mẫu sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV của NHCSXH tuy còn một số ít điểm cần cải tổ trong thời hạn tới nhưng hoàn toàn có thể được coi là loại sản phẩm tiền gửi ưu việt nhất hiện tại dành cho người nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chính sách .

Xây dựng ý tưởng

Vào những năm đầu 2000, người nghèo ở Nước Ta không còn lạ lẫm so với thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí. Một số tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( như những Ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân, NHCSXH ) đã triển khai kêu gọi tiết kiệm chi phí những vùng nông thôn nhưng giải pháp thực thi và những loại sản phẩm tiết kiệm ngân sách và chi phí không tương thích với người nghèo .
Các điều tra và nghiên cứu thời hạn đó chỉ ra rằng hầu hết người nghèo mong ước tham gia vào mạng lưới hệ thống tiết kiệm ngân sách và chi phí nhưng trong trong thực tiễn lại gặp khó khăn vất vả để tìm được một tổ chức triển khai đáng an toàn và đáng tin cậy, thuận tiện và đơn thuần để gửi những khoản tiền nhỏ của họ ( Năm 2003, số món tiền gửi nhỏ hơn 31,39 USD chỉ chiếm 2 % tổng số tiền gửi ) .
NHCSXH có nhận tiền gửi của hộ vay qua Tổ TK&VV. Tuy nhiên, việc thực thi kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí qua Tổ đã thể hiện 1 số ít chưa ổn : chưa thực sự khuyến khích được hộ nghèo thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí và còn xảy ra thực trạng Tổ trưởng chiếm hữu tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của tổ viên. Quy định tiết kiệm ngân sách và chi phí khi đó chưa khuyến khích thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí của hộ nghèo bộc lộ ở : chỉ có 1 số ít ít Tổ có triển khai và duy trì khá đều, phần đông hầu hết không thực thi, số tiền gửi định kỳ rất nhỏ, hầu hết là tiết kiệm chi phí bắt buộc và được xem như thể điều kiện kèm theo để gia nhập Tổ ; tỷ trọng nguồn kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí này rất nhỏ, không đáng kể so với tổng nguồn vốn hoạt động giải trí của NHCSXH. Đến tháng 9/2006, NHCSXH mới kêu gọi khoảng chừng 350 tỷ đồng tiết kiệm chi phí từ những hộ nghèo trong khi dư nợ cho vay hộ nghèo trong cùng thời kỳ đạt 18,791 tỷ đồng. Như vậy, tiết kiệm chi phí từ những hộ nghèo chỉ đạt 1,86 % tổng dư nợ cho vay hộ nghèo. Trước tình hình trên, NHCSXH đã có thông tin tạm ngừng kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí qua Tổ nhằm mục đích củng cố và điều tra và nghiên cứu phương pháp thực thi mới, hiệu suất cao hơn, khắc phục những chưa ổn .
Số dư tiền gửi tiết kiệm chi phí của người mua là hộ nghèo của NHCSXH chỉ là một phần nhỏ do chính sách kêu gọi khi đó còn có điểm chưa tương thích. Từ nhận thức về tình hình kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí không hiệu suất cao của thị trường kinh tế tài chính nông thôn, NHCSXH đã thực thi một điều tra và nghiên cứu để tìm ra những giải pháp tương thích thực tiễn thuận tiện cho hộ nghèo gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, xóa bỏ những trở ngại từ những qui định nội bộ cũng như tuân thủ lao lý từ những cơ quan Nhà nước dưới sự hỗ trợ vốn của Quỹ Ford. Các hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu và thử nghiệm đã được thực thi với mong ước hoạt động giải trí tiết kiệm chi phí của NHCSXH sẽ có năng lực giúp bảo vệ hàng triệu hộ mái ấm gia đình khỏi những tổn thương là đặc trưng tiêu biểu vượt trội sống sót trong thực tiễn hàng ngày của họ. Tiết kiệm hoàn toàn có thể giúp hộ nghèo xử lý ổn thoả những dịch chuyển về thu nhập và duy trì mức tiêu dùng ngay cả trong thời kỳ đói kém. Các dịch vụ tiết kiệm chi phí hoàn toàn có thể dùng như là khoản đề phòng cho những trường hợp nguy cấp, rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại, những biến hóa theo mùa vụ và những trường hợp như lũ lụt hay rủi ro đáng tiếc nhân mạng hoàn toàn có thể đẩy mái ấm gia đình nghèo đến cảnh cơ cực .

Thí điểm triển khai sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV

Trong năm 2007, NHCSXH đã nhận được sự hỗ trợ vốn của Quỹ Ford cho dự án Bất Động Sản “ Tăng cường dịch vụ tiết kiệm chi phí cho người nghèo trải qua nghiên cứu và điều tra và thử nghiệm trên những phương tiện đi lại mới kêu gọi của NHCSXH ” để khởi động một chương trình tiết kiệm chi phí thử nghiệm. Dự án được triển khai tại 3 tỉnh đặc trưng cho những vùng khác nhau ở Nước Ta ( Hòa Bình, TP. Hải Phòng, Gia Lai ), 4 huyện ở mỗi tỉnh và 3 xã ở mỗi huyện .

Mô tả sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV

Với mẫu sản phẩm thử nghiệm, NHCSXH nhận tiền gửi của người nghèo là thành viên những Tổ TK&VV trải qua Tổ trưởng. Các Tổ trưởng nhận tiền gửi từ những thành viên trong tổ, sau đó hàng tháng hoặc hàng quý nộp cho cán bộ NHCSXH tại Điểm thanh toán giao dịch xã vào ngày thanh toán giao dịch xã theo pháp luật. Mỗi Tổ chỉ có một sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí để theo dõi những khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí của Tổ viên .
Thu tiết kiệm ngân sách và chi phí
Tổ TK&VV triển khai thu tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí từ thành viên. Mỗi thành viên được phát một sổ tiết kiệm chi phí theo mẫu của dự án Bất Động Sản có đóng dấu “ FORD ”. Mỗi lần thu tiền Ban quản trị Tổ hạch toán vào sổ của người gửi và ký xác nhận vào sổ. Ban quản trị Tổ ghi chép phát sinh và số dư tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí vào sổ theo dõi cho vay thu nợ, thu lãi, tiết kiệm ngân sách và chi phí ( theo mẫu ). Tổ viên ký vào cột người nộp tiền. Số tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí được bỏ vào hòm tôn do Dự án trang bị cho Tổ trước sự tận mắt chứng kiến của người nộp tiền .
Trong trường hợp tổ viên vì nguyên do khách quan, chưa có tiền để gửi tiết kiệm chi phí định kỳ theo đúng thời hạn Tổ TK&VV đã lao lý thì tổ viên được gửi tiết kiệm chi phí chậm nộp kỳ này vào kỳ tiếp theo, việc chậm nộp như vậy không quá 3 lần liên tục so với gửi theo tháng và 2 lần liên tục so với gửi theo quý .
Tổ TK&VV gửi hàng loạt tiền tiết kiệm chi phí kêu gọi từ thành viên vào NHCSXH tại điểm thanh toán giao dịch xã. Tổ trưởng hoặc 1 thành viên khác của Ban quản trị Tổ là người đại diện thay mặt cho Tổ TK&VV thay mặt đứng tên trên Sổ tiết kiệm của Tổ TK&VV. Khi nộp tiền, Tổ trưởng hoặc Ban quản trị Tổ phải mang theo Sổ theo dõi cho vay – thu nợ – thu lãi của thành viên để làm địa thế căn cứ cho cán bộ Ngân hàng thu và viết giấy gửi tiền vào NHCSXH. Số dư tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của từng tổ viên được NHCSXH công bố công khai minh bạch tại nơi thanh toán giao dịch cùng với Sao kê số dư tiền vay .
Rút tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí :
Đến kỳ hạn trả nợ tiền vay theo phân kỳ trả nợ trên Sổ tiết kiệm và vay vốn hoặc Giấy đề xuất vay vốn kiêm giải pháp sản xuất và khế uớc nhận nợ hoặc định kỳ 6 tháng 1 lần, NHCSXH thỏa thuận hợp tác với người mua được tự động hóa trích số dư tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của từng tổ viên để tịch thu nợ .
Khi tổ viên đã trả hết nợ ( cả gốc và lãi ) cho NHCSXH, nếu có nhu yếu rút tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, tổ viên được trực tiếp rút tiền tại Điểm thanh toán giao dịch của NHCSXH sau khi NHCSXH và Tổ TK&VV so sánh số dư, xác nhận vào Sổ theo dõi tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của Tổ viên .

Hình thức tiết kiệm:Tiết kiệm Định kỳ

Mức gửi nhờ vào vào năng lực kinh tế tài chính của từng tổ viên, không khống chế mức gửi tối đa. Mức gửi tối thiểu một lần là 20.000 đồng / tổ viên .
Lãi suất :
Áp dụng như mức lãi suất vay NHCSXH trả cho tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của kỳ hạn 03 tháng kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí từ hội đồng dân cư tại thời gian trả lãi .
Kết quả triển khai

Tính đến 31/12/2009, dự án đã huy động được 1.526 triệu đồng với số dư tiết kiệm đạt 1.300.005.000 đồng.

Bảng 1. Kết quả triển khai dự án Bất Động Sản thử nghiệm loại sản phẩm tiền gửi cho thành viên tổ TK&VV

STT

Tiêu chí

Đơn vị

Hòa Bình

Hải Phòng

Gia Lai

Tổng

1Số huyện tham gia dự án Bất Động SảnHuyện444

12

2Số xã tham gia dự án Bất Động Sản121212

36

3Số tổ TKVVNhóm606960

189

4Số người mua gửi TKHộ2.4052.7081.589

6.702

5Số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí kêu gọiTriệu đồng274.903868.350383.000

1.526.253

6Số dư tiền tiết kiệm chi phíTriệu đồng335.655868.350195.000

1.300.005

Tất cả hộ vay, người dân được phỏng vấn kể cả đại diện thay mặt chính quyền sở tại đều cho rằng đây là hình thức dịch vụ tiết kiệm chi phí có triển vọng, dễ tiếp cận và có hiệu suất cao .
Dự án đã tạo cho hộ nghèo ý thức và thói quen tiết kiệm ngân sách và chi phí, có những dự trữ rủi ro đáng tiếc như ốm đau, hoặc để tích góp gia tài dành cho những tiêu tốn lớn hơn hoặc không bình thường, góp thêm phần giảm thực trạng vay nặng lãi hoặc tham gia hụi họ không bảo đảm an toàn, ngoài những hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí để trả nợ ngay tại nơi cư trú theo thời hạn linh động mà không phải bắt buộc theo tuần như ở 1 số ít dự án Bất Động Sản Tài chính vi mô. Việc gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí cũng giúp hộ vay trấn áp được kinh tế tài chính, tránh được những khoản tiêu tốn không thiết yếu, có chỗ gửi bảo đảm an toàn tránh được mất tiền ngay tại nhà do không có chỗ cất giấu bảo đảm an toàn. Người gửi là những hộ nghèo cũng nhận ra chỗ cất giữ bảo đảm an toàn là quan trọng nhất và thậm chí còn còn quan trọng hơn lãi suất vay với những món gửi nhỏ .
Ngân hàng cũng kêu gọi được khoản tiền rảnh rỗi trong dân và cũng tái đầu tư nguồn kêu gọi để cho vay hộ nghèo tham gia dự án Bất Động Sản .
Sản phẩm tiết kiệm chi phí ở dạng đơn thuần, dễ triển khai, dễ tiếp cận và được người dân gật đầu và hưởng ứng, tuy nhiên vẫn còn có một số ít hạn chế như sau :
Tuy nhiên để nhận thức và hiểu rõ quyền lợi, thực chất của tiết kiệm chi phí thì người hưởng lợi, đặc biệt quan trọng là hộ nghèo, ngay cả tổ tiết kiệm ngân sách và chi phí và một số ít cán bộ ngân hàng, hội đoàn thể vẫn chưa hiểu rõ trọn vẹn. Đôi khi tiết kiệm chi phí vẫn chỉ được coi là sự bắt buộc vì có tương quan nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ vốn vay .
Mức kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí qui định tối thiểu 20.000 đ là chưa hài hòa và hợp lý. Một số hộ nghèo ở Hòa Bình chỉ có năng lực tiết kiệm ngân sách và chi phí ở mức thấp hơn. Vì vậy cần biến hóa mức tối thiểu này để bảo vệ năng lực của người nghèo .
Lãi suất tiết kiệm chi phí qui định theo lãi suất vay tiền gửi 3 tháng vào thời gian giao dịch thanh toán lãi nên ngay từ đầu người gửi không biết sẽ được hưởng lãi suất vay bao nhiêu, không tạo ra sự lôi cuốn hoặc rõ ràng. Ngoài ra ngân hàng không dự trù được mức lãi phải giao dịch thanh toán và bị động về ngân sách cho chi trả lãi .
Qui định đơn cử hơn về trường hợp người gửi không phải là thành viên của Tổ TK&VV chưa rõ ràng. Một số nơi Tổ TK&VV kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí của người không phải thành viên vẫn thực thi và lôi cuốn được nhiều người gửi vì sự tin tưởng của người mua so với chương trình .
Thẻ tiết kiệm ngân sách và chi phí bằng giấy A4 phô tô và chỉ là quan hệ giữa Tổ và người gửi chưa bảo vệ sự tin tưởng và tính pháp lý ngặt nghèo ( tổ không có đủ thẩm quyền phát hành thẻ mà đa phần là vật chứng về sự giao nhận tiền gửi ) .
Việc trích tiền gửi của tổ viên để thanh toán giao dịch nợ định kỳ hoặc khi đến hạn cũng chưa bảo vệ yếu tố pháp lý ngặt nghèo trong quan hệ tiền gửi, tiền vay. Ngoài ra việc trích thu nợ không khuyến khích người gửi tiền theo đúng thực chất tiết kiệm ngân sách và chi phí và còn mang đặc thù bắt buộc, không tạo ra động cơ khuyến khích gửi tiền tự nguyện vì mục tiêu và nhu yếu sử dụng của người gửi .
Ban quản trị Tổ TK&VV thu lãi của tổ viên Tổ TK&VV thì được trả hoa hồng, tuy nhiên khi thu tiết kiệm ngân sách và chi phí thì không có chi hoa hồng, vì thế chưa khuyến khích tổ tích cực hoạt động người gửi và tăng doanh thu thu tiết kiệm ngân sách và chi phí .
Trước những tác dụng và nghiên cứu và phân tích về nguyên do, NHCSXH yêu cầu sửa đổi loại sản phẩm tiết kiệm ngân sách và chi phí cho tương thích và thực thi tiến hành mẫu sản phẩm trên toàn nước .

Triển khai dịch vụ toàn quốc

Đầu năm 2009, dựa trên những tác dụng khởi đầu từ dự án Bất Động Sản tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, NHCSXH đã điều tra và nghiên cứu và hoàn thành xong quy mô tiết kiệm ngân sách và chi phí mới theo đặc trưng riêng có của NHCSXH : “ Huy động tiết kiệm ngân sách và chi phí từ hội đồng người nghèo trải qua Tổ TK&VV ”. Rút kinh nghiệm tay nghề từ dự án Bất Động Sản tiền gửi thử nghiệm, mẫu sản phẩm tiến hành toàn nước của NHCSXH được thực thi với những điểm nâng cấp cải tiến rõ ràng .
Thứ nhất, người nghèo được gửi tiền tiết kiệm chi phí với những khoản tiền nhỏ ( từ 1.000 đồng ) thay vì hạn chế số tiền tối thiểu là 20.000 đồng như trước, trong bước đầu đã tạo cho người nghèo có ý thức dành tiền tiết kiệm chi phí để tạo lập vốn tự có và quen dần với hoạt động giải trí kinh tế tài chính .
Thứ hai, tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, địa thế căn cứ theo quy ước gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của những thành viên trong Tổ TK&VV, được Tổ trưởng Tổ TK&VV tiếp đón. Tổ trưởng là người đại diện thay mặt cho Tổ TK&VV thay mặt đứng tên trên Sổ Tiết kiệm của Tổ TK&VV. Tổ viên được quyền rút tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của mình tại Điểm thanh toán giao dịch xã / phường cố định và thắt chặt của NHCSXH hoặc tại trụ sở NHCSXH .
Thứ ba, NHCSXH vận dụng 02 hình thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không kỳ hạn gồm có tiền gửi bắt đầu, là số tiền tiết kiệm chi phí mà mỗi tổ viên gửi lần đầu khi gia nhập Tổ, và tiền gửi định kỳ là số tiền mà mỗi tổ viên gửi vào Tổ định kỳ hàng tháng. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vận dụng một loại lãi suất vay tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không kỳ hạn .
Ngân hàng thực thi chi trả lãi theo định kỳ vào những ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, hoặc vào ngày tổ viên hoặc Tổ TK&VV tất toán tiền gửi tiết kiệm chi phí theo phương pháp nhập lãi vào gốc trên Sổ Tiết kiệm của Tổ .
Thứ tư, thay vì chỉ được rút khi đã trả hết nợ, người gửi tiền hoàn toàn có thể gửi hoặc rút tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí theo nhu yếu của họ. Mặc dù, Tổ trưởng chỉ thanh toán giao dịch với ngân hàng vào ngày cố định và thắt chặt hàng tháng, khi những thành viên cần phải rút tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của họ hoặc sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí để trả lãi vay cho NHCSXH trong khoảng chừng thời hạn khác trong tháng, họ vẫn hoàn toàn có thể rút tiền từ Tổ trưởng. Bên cạnh đó, NHCSXH cũng không bắt buộc trừ tiết kiệm ngân sách và chi phí vào nợ vay chỉ khi người gửi có nhu yếu và tự nguyện nhờ thanh toán giao dịch .
Khi những thành viên cần phải rút tiền tiết kiệm chi phí của họ hoặc sử dụng tiết kiệm chi phí để trả lãi vay cho NHCSXH, những thành viên phải thông tin cho Tổ trưởng trước về số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí mà họ muốn rút. Ban quản trị Tổ sẽ quyết định hành động giao dịch thanh toán dựa trên số dư tiết kiệm chi phí Tổ đang giữ. Nếu số dư không đủ để cho tổ viên rút tiền, Tổ trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm lập list những khoản rút tiền tiết kiệm chi phí và nộp cho ngân hàng tại ngày thanh toán giao dịch rút tiền .
Thứ năm, NHCSXH quyết định hành động dành tặng thêm so với Tổ trưởng Tổ TK&VV, đơn cử, Tổ trưởng Tổ TK&VV nhận được hoa hồng là 0,1 % mỗi tháng trên số dư trung bình tiền gửi của những tổ viên thu được hàng tháng của Tổ. Hoa hồng được trả ngay sau khi ngân hàng nhận tiền tiết kiệm chi phí từ Tổ trưởng. Nếu 1 số ít thành viên của Tổ đến ngân hàng trực tiếp để gửi tiền, không trải qua Tổ, Tổ trưởng vẫn nhận được hoa hồng cho số tiền gửi đó. Do đó, những Tổ trưởng sẽ tích cực khuyến khích những thành viên của mình thực hành thực tế tiết kiệm chi phí với NHCSXH .

Ưu điểm của sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV

Khả năng tiếp cận- chi phí giao dịch thấp

NHCSXH không tính phí bất kể khoản phí dịch vụ hoặc nhu yếu bất kể số dư tối thiểu nào so với người gửi, đặc biệt quan trọng là so với những Ngân hàng thương mại vào thời gian đó thường nhu yếu một khoản tiền gửi bắt đầu tối thiểu là 50.000 đồng và / hoặc một khoản phí thanh toán giao dịch ( như tại VBARD ). Khách hàng nhìn nhận dịch vụ tiết kiệm ngân sách và chi phí của NHCSXH có hướng dẫn dễ hiểu, cán bộ hướng dẫn thân thiện. Hơn nữa, dịch vụ ( tiền gửi và rút tiền ) được triển khai ngay gần nơi ở của người mua do đó phần nhiều người mua không phải tốn ngân sách đi lại, nhất là so với những vùng miền núi việc đi lại dù chỉ là đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã hoàn toàn có thể mất cả ngày, do đó giảm được nhiều ngân sách thời cơ cho người mua .
Bên cạnh đó, bằng cách ủy quyền thu tiền gửi cho những Tổ TK&VV, NHCSXH không cần nhiều nhân viên cấp dưới và cơ sở vật chất ở cấp địa phương. Vì vậy dù có lượng người mua lên đến trên 7 triệu người, NHCSXH chỉ có hơn 9000 cán bộ trên toàn nước, là một trong những ngân hàng có tỷ suất nhân viên cấp dưới trên người mua thấp nhất trong ngành kinh tế tài chính vi mô .

Mạng lưới rộng lớn

Trong số những ngân hàng tại Nước Ta, hoàn toàn có thể nói rằng NHCSXH đã có mạng lưới rộng nhất và năng lực tiếp cận cao nhất đến những đối tượng người tiêu dùng người mua tiềm năng. NHCSXH có 63 Trụ sở cấp tỉnh và 629 phòng thanh toán giao dịch cấp huyện, 10.917 điểm thanh toán giao dịch xã và 192 nghìn Tổ TK&VV hoạt động giải trí tại những thôn, bản. Điều này có nghĩa là NHCSXH có cánh tay nối dài đến tận làng, bản, thậm chí còn đến tận cửa nhà người mua trải qua những Tổ trưởng Tổ TK&VV. Các người mua tiết kiệm chi phí của NHCSXH chỉ phải mất vài bước chân từ nhà để sử dụng những dịch vụ của ngân hàng bằng cách gặp gỡ với Tổ trưởng, người trong cùng một làng và được ngân hàng ủy thác. Bằng cách này, NHCSXH là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán gần nhất với bất kể người mua nào muốn sử dụng dịch vụ Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV .

Thời gian linh hoạt

Người gửi tiền của NHCSXH không cần phải đi đến các chi nhánh ngân hàng để gửi tiền trong giờ làm việc như tại các ngân hàng thương mại khác. Thời gian giao dịch gần như là 24/7 vì họ có thể đến gửi tiền và rút tiền tại Tổ trưởng của họ bất cứ lúc nào thuận tiện cho họ, có thể là buổi tối hoặc trong giờ nghỉ trưa. Ngoài ra, hoạt động này cũng không mất nhiều thời gian do Tổ trưởng ở cùng làng, cách một quãng đường ngắn, có thể đi bộ được.

Yêu cầu tối thiểu thấp đối với tiết kiệm

NHCSXH lao lý rằng người mua hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí thậm chí còn từ 1.000 đồng, một số tiền rất nhỏ, thế cho nên, ngay cả những người nghèo nhất cũng hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí với NHCSXH .

Uy tín tổ chức cao

Là ngân hàng chính sách duy nhất phân phối những chương trình cho vay so với người nghèo và những đối tượng người dùng chính sách đến tận vùng sâu, vùng xa trong gần 14 năm qua, NHCSXH đã đạt được nổi tiếng và uy tín sâu rộng trong hội đồng người nghèo. Cơ cấu tổ chức triển khai của ngân hàng có đại diện thay mặt hội đồng quản trị là thành viên từ chính quyền sở tại địa phương, do một Phó quản trị Uỷ ban nhân dân địa phương đứng đầu. Sự phối hợp can đảm và mạnh mẽ này đem lại tương hỗ lớn về nguồn nhân lực và hạ tầng cho ngân hàng từ chính quyền sở tại địa phương .
Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác ủy thác của NHCSXH với những tổ chức triển khai chính trị xã hội cũng làm cho ngân hàng trở nên thân thiện hơn với hội đồng. Hầu hết người dân ở khu vực nông thôn là thành viên của một trong bốn tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Hội nông dân .
NHCSXH đã thành công xuất sắc trong việc kiến thiết xây dựng hình ảnh là một ngân hàng của nhà nước cung ứng những dịch vụ kinh tế tài chính khuyễn mãi thêm cho người nghèo và không vì doanh thu, một ngân hàng sống sót và tăng trưởng vì quyền lợi dài hạn của hội đồng, quyền lợi của tổ chức triển khai tăng trưởng vững chắc dựa trên cơ sở quyền lợi hội đồng tăng trưởng bền vững và kiên cố. Đây là một lợi thế rất mạnh của NHCSXH trong việc tiến hành những dịch vụ của mình trong hội đồng không chỉ huy động Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV .

Tính minh bạch

Quy trình huy động Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV qua Tổ trưởng Tổ TK&VV khá minh bạch khi những Tổ trưởng nhận tiền và ghi chép tại cuốn sổ của mình và của người mua. NHCSXH sau khi nhận tiền gửi từ những Tổ trưởng lại xác nhận 1 lần nữa bằng cách thông tin số dư tiết kiệm chi phí công khai minh bạch tại những điểm thanh toán giao dịch. Ngoài ra, NHCSXH cũng thông tin mức lãi suất vay hiện tại, hoặc khi biến hóa theo pháp luật, số dư thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí Tổ nhóm và phương pháp số tiền tiết kiệm chi phí được sử dụng ( rút, gửi, trả lãi vay v.v. ) Người gửi tiền hoàn toàn có thể đến Điểm thanh toán giao dịch xã và kiểm tra thông tin để tránh gian lận của những Tổ trưởng ( nếu có ) .

Hạn chế

Tuy nhiên, mẫu sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV của NHCSXH vẫn còn những điểm chưa ổn hiện vẫn đang được NHCSXH nghiên cứu và điều tra tăng trưởng

Thiếu đa dạng sản phẩm

NHCSXH chỉ có một mẫu sản phẩm Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV, tức là nhu yếu gửi tiền theo lịch trình ( tùy thuộc thỏa thuận hợp tác trong từng Tổ TK&VV, dựa vào năng lực của những tổ viên và điều kiện kèm theo kinh tế tài chính của địa phương ) và rút tiền không số lượng giới hạn. Dòng loại sản phẩm này chỉ phân phối nhu yếu của người mua muốn loại thông tin tài khoản có tính thanh khoản cao. Trong thực tiễn, hầu hết người tiết kiệm ngân sách và chi phí nghèo mong ước loại thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí giúp họ hoàn toàn có thể ( 1 ) gửi khoản tiền nhỏ, khối lượng khác nhau tiếp tục và ( 2 ) tiếp cận những khoản tiền lớn trong ngắn, trung bình, hoặc dài hạn. Mỗi tiết kiệm ngân sách và chi phí sẽ có nhu yếu khác nhau để tiết kiệm chi phí của họ, ví dụ, tiết kiệm ngân sách và chi phí dài hạn để góp vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí trung bình cho những loại cây cối vv. Họ kỳ vọng mẫu sản phẩm tiết kiệm chi phí để phân phối cho họ quyền lợi cao với thời hạn dài .
Mục đích ở đầu cuối của ngân hàng trong việc thực thi chương trình tiết kiệm chi phí là để trợ giúp người nghèo được sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm chi phí và có tiền để trả gốc của những khoản vay, nhưng với việc rút tiền không số lượng giới hạn, người nghèo không hề chờ đón cho đến khi họ có một khoản tiền khá cao để rút .

Thanh khoản chưa cao

Rút tiền ba bên dẫn đến thanh khoản thấp. Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV của NHCSXH được cho phép người mua rút tiền không số lượng giới hạn nhưng quá trình này phải đi qua Tổ trưởng tổ TK&VV. Người gửi hoàn toàn có thể rút tiền từ những Tổ trưởng nếu những Tổ trưởng này có đủ số dư tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của Tổ trong tay, nếu không, họ phải chờ đến ngày thanh toán giao dịch của ngân hàng hoặc phải đến NHCSXH huyện để rút tiền mặt. Vì vậy, không có gì là bảo vệ rằng người mua hoàn toàn có thể rút tiền bất kể khi nào họ muốn hoặc mỗi tháng một lần vào ngày thanh toán giao dịch của ngân hàng. Sự hiện hữu của Tổ trưởng trong rút tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí hoàn toàn có thể là một rào cản trong mối quan hệ rút tiết kiệm ngân sách và chi phí giữa người mua và NHCSXH .

Lãi suất thấp

Lãi suất tiền gửi qua Tổ vận dụng lãi suất vay không kỳ hạn trung bình của ngân hàng thương mại trong cùng khu vực. Lãi suất lúc bấy giờ không thấp so với những ngân hàng thương mại khác, tuy nhiên, thấp hơn nhiều so với những loại sản phẩm tiết kiệm ngân sách và chi phí trung và dài hạn. Mặc dù lãi suất vay ít tác động ảnh hưởng đến quyết định hành động của người tiết kiệm chi phí. Lãi suất thấp làm cho mọi người nghĩ rằng tiền gửi ngân hàng không phải là một khoản góp vốn đầu tư hiệu suất cao và họ hoàn toàn có thể bị lôi cuốn bởi những hình thức tiết kiệm ngân sách và chi phí không chính thức thường có doanh thu cao hơn hoặc trở lại với chiêu thức tiết kiệm ngân sách và chi phí truyền thống cuội nguồn giống như mua vàng .

Rút tiền qua Tổ trưởng có thể gây  chiếm dụng

Các Tổ trưởng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đồng điệu về ghi chép giữa sổ sách của họ và của những thành viên. Tuy nhiên, NHCSXH huyện khó hoàn toàn có thể kiểm tra số lượng lớn tổng thể list thành viên Tổ gửi tiền và so sánh với sổ sách của Tổ trưởng mỗi phiên thanh toán giao dịch xã, NHCSXH chỉ hoàn toàn có thể kiểm tra ngẫu nhiên một vài Tổ cùng một lúc. Vì vậy sai phạm là khó tránh khỏi và dễ dẫn đến việc Tổ trưởng chiếm hữu tiền gửi của tổ viên .

Chỉ giới hạn trong thành viên các tổ TK&VV

Sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV chỉ số lượng giới hạn trong đối tượng người dùng là thành viên những tổ TK&VV, những người nghèo ở địa phương không tham gia vay vốn từ NHCSXH chưa thể gửi tiền tại những Điểm thanh toán giao dịch xã của ngân hàng

Cải tiến phù hợp vào năm 2014

Trước những trong thực tiễn về loại sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, NHCSXH đã có văn bản số 4198 / NHCS-TDNN ngày 16/12/2014 để khắc phục 1 số ít điểm yếu kém trước kia của mẫu sản phẩm và vì NHCSXH đã tăng trưởng được mạng lưới hệ thống corebanking văn minh với hiệu suất quản trị tài liệu cao, theo đó, ( i ) thay vì một thông tin tài khoản chung, mỗi tổ viên Tổ TK&VV gửi tiền tại NHCSXH được mở và sử dụng một thông tin tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Việc rút tiền không phải trải qua Ban quản trị Tổ TK&VV mà tổ viên trực tiếp đến rút tiền tại Điểm thanh toán giao dịch hoặc trụ sở NHCSXH ; ( ii ) Để tránh việc người gửi rút tiền không không thiết yếu NHCSXH pháp luật số dư thông tin tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV trước hết phải dành trả nợ gốc, lãi .. Tổ viên Tổ TK&VV chỉ được rút tiền mặt ra khỏi thông tin tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV khi hộ mái ấm gia đình của tổ viên đó không còn nợ NHCSXH .

Kết quả thực hiện đến 31/8/2016

Sau quy trình nâng cấp cải tiến, hoạt động giải trí tiền gửi của hộ nghèo và đối tượng người tiêu dùng chính sách có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước. Cán bộ NHCSXH, Hội đoàn thể, Ban quản trị Tổ TK&VV và người vay đã nhận thức không thiếu về ý nghĩa, tính năng của việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí. Hàng ngày, tổ viên tạo thói quen tiết kiệm ngân sách và chi phí liên tục để có tiền gửi hàng tháng, nhằm mục đích tích góp sử dụng trong tương lai trong đó có việc bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ gốc và lãi cho NHCSXH và không thay đổi đời sống, vươn lên thoát nghèo. Việc NHCSXH tổ chức triển khai nhận tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV là một dịch vụ của NHCSXH ship hàng cho người nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chính sách khác. Việc làm này của NHCSXH đã nhận được sự ưng ý, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền sở tại địa phương, những tổ chức triển khai Hội, Ban quản trị Tổ TK&VV và người vay nên đã đạt được hiệu quả đáng kể, đơn cử bảng 2 dưới đây :
Bảng 2. Huy động Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV của NHCSXH tính đến tháng 31/8/2016
( Đơn vị triệu đồng, tổ, tổ viên )

STT

Năm

Tổng số Tổ TK&VV

Số Tổ TK&VV có số dư tiền gửi tiết kiệm

Số hộ có số dư tiền gửi tiết kiệm

Số dư tiền gửi tiết kiệm

Ghi chú

12011204.514

163.604

3.552.717

1.318.729

22012204.505

182.656

1.719.689

2.049.593

32013199.603

189.741

4.813.512

2.714.380

Số tổ TK&VV giảm do NHCSXH triển khai củng cố lại tổ TK&VV tập trung chuyên sâu vào chất lượng
4năm trước196.606

192.881

5.490.054

3.399.987

5năm ngoái192.936191.4786.016.3994.258.512
631/8/2016191.023190.2426.312.6394.830.383

Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV của NHCSXH cho thấy khunh hướng tăng trưởng tốt kể từ khi được tăng trưởng, đặc biệt quan trọng, kể từ sau lần sửa đổi chính sách loại sản phẩm năm năm trước, số dư tiền gửi và số người mua tham gia gửi tiền có mức tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu so với tổng nguồn vốn hoặc dư nợ cho vay NHCSXH ( tính đến 31/8/2016, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt gần 158 nghìn tỷ đồng, dư nợ gần 151 nghìn tỷ đồng ), mẫu sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV vẫn chỉ chiếm một tỷ suất rất nhỏ, chưa phản ánh năng lượng thực sự của một ngân hàng lớn trong kinh tế tài chính vi mô như NHCSXH.

Nguyên nhân được chỉ ra là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách vẫn còn hạn chế dẫn đến một bộ phận không nhỏ người nghèo và đối tượng chính sách khác hiểu chưa đầy đủ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc nhận tiền gửi của NHCSXH. Một số điểm hạn chế về sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV vẫn chưa được giải quyết triệt để vì chi phí quá cao, chỉ có thể giải quyết được khi ứng dụng công nghệ trong thời gian tới.

Xu hướng phát triển trong thời gian tới

Trong kế hoạch tăng trưởng đến năm 2020, NHCSXH đặt tiềm năng trở thành một định chế kinh tế tài chính hướng tới bền vững và kiên cố với tiềm năng trọng tâm là tiến tới cân đối và từ từ tự vững về kinh tế tài chính. NHCSXH xác lập 3 hoạt động giải trí để hoàn toàn có thể đạt tự vững kinh tế tài chính, đó là : ( i ) tăng dần lãi suất vay cho vay theo lộ trình hài hòa và hợp lý, đặt trọng tâm vào khuyến mại qua cách tiếp cận ( ii ) tăng cường kêu gọi vốn gồm có huy động Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV và ( iii ) tăng trưởng những dịch vụ như chuyển tiền, giao dịch thanh toán hóa đơn vv. Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV vẫn được xác lập là một hoạt động giải trí cần tăng trưởng của NHCSXH. Hiện tại, NHCSXH vẫn đang nghiên cứu và điều tra những giải pháp nâng cấp cải tiến mẫu sản phẩm của mình .

Áp dụng công nghệ ngân hàng di động giúp gửi và rút tiền linh hoạt hơn

Bên cạnh những phương pháp sử dụng Tổ TK&VV như cầu nối giữa người mua và ngân hàng, NHCSXH hiện đang xem xét tăng trưởng kênh ngân hàng qua điện thoại di động để ship hàng người mua tốt hơn. Sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV đã giúp người mua hoàn toàn có thể gửi tiền và rút tiền tại Điểm thanh toán giao dịch xã thuận tiện, nhưng loại sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV vẫn còn đơn thuần với số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí hầu hết là cố định và thắt chặt hàng tháng và thấp, chưa phân phối được nhu yếu của người mua về gửi tiền tiết kiệm chi phí nếu có tiền và rút ra nếu thiết yếu .
Ngân hàng qua điện thoại di động trong tương lai trong bước đầu sẽ được cho phép tổ trưởng Tổ TK&VV đại diện thay mặt cho người mua NHCSXH kích hoạt thanh toán giao dịch kinh tế tài chính trên điện thoại di động của tổ trưởng, gồm có trả nợ, thu và rút tiền gửi, gửi thông tin xác nhận thanh toán giao dịch cho người mua. Qua đó sẽ giảm thiểu ngân sách thời cơ của hoạt động giải trí cho NHCSXH tại những Điểm thanh toán giao dịch xã, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc chiếm hữu và giúp cho người mua tiếp cận với những dịch vụ ngân hàng phong phú .
Giai đoạn tiếp theo từng người mua cá thể của NHCSXH hoàn toàn có thể được thanh toán giao dịch trực tiếp với ngân hàng quan điện thoại di động để triển khai gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí và rút tiền tại những đại lý hoặc qua chuyển khoảng chừng SMS từ thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí để triển khai thanh toán giao dịch hoặc trả nợ. Thương Mại Dịch Vụ này hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn sai lầm đáng tiếc ghi sổ tiết kiệm chi phí hoặc mất mát, tăng cường tiếp cận dịch vụ với những người mua ở vùng sâu, vùng xa với thời hạn trọn vẹn 24/7. Ngoài ra, dịch vụ hoàn toàn có thể tạo thuận tiện trong việc tăng trưởng những mẫu sản phẩm tiết kiệm chi phí tự nguyện phong phú dựa trên nhu yếu và năng lực của người mua .

Mở rộng cơ hội cho các đối tượng khách hàng không là thành viên tổ TK&VV

Nhiều người nghèo không còn nhu yếu vay vốn nhưng có nhu yếu về tiết kiệm ngân sách và chi phí trong trường hợp khẩn cấp hoặc cho nhu yếu trong tương lai. Hiện tại mẫu sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV mới chỉ dành cho những thành viên tổ TK&VV, những người nghèo hoặc người dân muốn gửi tiết kiệm chi phí thay vì được tận dụng mạng lưới hệ thống Điểm thanh toán giao dịch xã của NHCSXH thì vẫn phải đến Phòng thanh toán giao dịch NHCSXH mới hoàn toàn có thể nhận được dịch vụ của ngân hàng .
Để khắc phục hạn chế này, bên cạnh mẫu sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, NHCSXH đã phát hành hướng dẫn về quy trình tiến độ kêu gọi tiền gửi tiết kiệm chi phí tại Điểm thanh toán giao dịch xã. Theo đó mọi cá thể là người Nước Ta, đủ năng lượng hành vi dân sự đều hoàn toàn có thể gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí bằng đồng Nước Ta tại Điểm thanh toán giao dịch xã của NHCSXH. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí được vận dụng theo lãi suất vay của những loại sản phẩm cùng loại, cùng kỳ hạn của NHCSXH nơi thanh toán giao dịch tiền gửi tiết kiệm chi phí. Mức tiền gửi tối thiểu là 500.000 đồng ( thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu của những ngân hàng thương mại khác lao lý thường là từ một triệu đồng trở lên ) và người mua hoàn toàn có thể rút trước hạn theo lao lý. Thương Mại Dịch Vụ này sẽ đổi khác cơ bản về cơ cấu tổ chức dịch vụ kinh tế tài chính trên khu vực nông thôn Nước Ta, chuyển từ tín dụng thanh toán là đa phần sang tín dụng thanh toán – tiết kiệm chi phí và tiến tới tiến hành những dịch vụ kinh tế tài chính khác cho người nghèo .

Sau 9 năm triển khai kể từ dự án thí điểm, sản phẩm tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV đã được người nghèo và các đối tượng chính sách đón nhận và trở thành sản phẩm quen thuộc với các hộ vay vốn NHCSXH. Sản phẩm đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách biết dành dụm trong chi tiêu, tạo thói quen tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn tích lũy sử dụng trong tương lai, trong đó có việc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi tiền vay cho NHCSXH. Sản phẩm đáp ứng tại điểm giao dịch xã nên chi phí đi lại thấp; huy động được số tiền nhỏ; đặc biệt các tổ viên thúc đẩy và kiểm soát lẫn nhau thực hành tiết kiệm.  Đối với sản phẩm tài chính ngân hàng đáp ứng cho đối tượng là người nghèo và các đối tượng chính sách khác thì sản phẩm hiện tại và tương lai của NHCSXH là sản phẩm phù hợp nhất, ưu việt nhất đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách tại Việt Nam.