Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, tư vấn file Word

Bài viết sau đây sẽ tổng hợp link tải những mẫu hồ sơ về đấu thầu ( hồ sơ nhu yếu, hồ sơ mời thầu, báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, báo cáo giải trình nhìn nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu qua mạng … ) dạng file word và quan tâm khi sử dụng mẫu .

Lưu ý khi sử dụng mẫu:

– Đấu thầu rộng rãi có lựa chọn danh sách ngắn thì áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâmMẫu Hồ sơ mời thầu.

– Đấu thầu rộng rãi không lựa chọn danh sách ngắn hoặc đấu thầu hạn chế thì áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu.

– Chỉ định thầu thì áp dụng Mẫu Hồ sơ yêu cầu.

– Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức CTXH – nghề nghiệp, tổ chức XH – nghề nghiệp, tổ chức XH, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu cần thay thế cụm từ “chủ đầu tư” thành “bên mời thầu”.

– Đối với những gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn vay khuyễn mãi thêm phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nước Ta với nhà hỗ trợ vốn, trường hợp được nhà hỗ trợ vốn chấp thuận đồng ý thì vận dụng Mẫu Hồ sơ mời chăm sóc, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ nhu yếu nói trên hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ trợ 1 số ít nội dung theo lao lý về đấu thầu nêu trong điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế .

II. Hồ sơ mời thầu xây lắp so với gói thầu xây lắp(Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT)

Lưu ý khi sử dụng:

– Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 ( Mẫu số 01 ) vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một quy trình tiến độ một túi hồ sơ .- Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ( Mẫu số 02 ) vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ .- Đối với gói thầu xây lắp được tổ chức triển khai đấu thầu thoáng rộng trong nước ( Ngân Hàng NCB ) thuộc những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) của ADB, WB thì vận dụng mẫu hồ sơ mời thầu Ngân hàng Quốc Dân NCB do ADB và WB phát hành bằng tiếng Việt .- Đối với những gói thầu xây lắp sử dụng vốn ODA, nếu được những nhà hỗ trợ vốn đồng ý chấp thuận thì vận dụng theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ trợ một số ít nội dung theo pháp luật về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nước Ta với nhà hỗ trợ vốn đó .- Đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, địa thế căn cứ đặc thù của gói thầu, trường hợp chủ góp vốn đầu tư xét thấy cần vận dụng phương pháp lựa chọn nhà thầu một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ thì phải trình người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sử dụng Mẫu số 02 để lập hồ sơ mời thầu .- Đối với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, địa thế căn cứ quy mô và đặc thù của gói thầu hoàn toàn có thể chỉnh sửa lao lý tại những Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên để vận dụng cho tương thích .

III. Hồ sơ mời thầu shopping sản phẩm & hàng hóa so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa(Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT)

Lưu ý khi sử dụng:

– Mẫu hồ sơ mời thầu shopping hàng hóa số 01 ( Mẫu số 01 ) vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một quá trình một túi hồ sơ .- Mẫu hồ sơ mời thầu shopping hàng hóa số 02 ( Mẫu số 02 ) vận dụng cho gói thầu đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế trong nước với phương pháp lựa chọn nhà thầu một tiến trình hai túi hồ sơ .

– Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ADB, WB thì áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu NCB do ADB và WB ban hành bằng tiếng Việt.

– Đối với gói thầu mua thuốc lao lý tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 thì không vận dụng những mẫu nói trên .- Đối với những gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu được những nhà hỗ trợ vốn đồng ý chấp thuận thì vận dụng theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ trợ một số ít nội dung theo pháp luật về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nước Ta với nhà hỗ trợ vốn đó .- Đối với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa quy mô nhỏ, địa thế căn cứ đặc thù của gói thầu, trường hợp chủ góp vốn đầu tư xét thấy cần vận dụng phương pháp lựa chọn nhà thầu một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ thì phải trình người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sử dụng Mẫu số 02 .- Đối với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, địa thế căn cứ quy mô và đặc thù của gói thầu hoàn toàn có thể chỉnh sửa lao lý tại những Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên để vận dụng cho tương thích .

IV. Hồ sơ mời thầu so với gói thầu cung ứng dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng ( gói thầu quy mô nhỏ )

Tải mẫu hồ sơ tại đây (Đính kèm Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT)

Lưu ý khi sử dụng:

– Mẫu hồ sơ này vận dụng so với gói thầu đấu thầu thoáng rộng hoặc đấu thầu hạn chế theo phương pháp một quy trình tiến độ một túi hồ sơ .- Đối với những gói thầu dịch vụ phi tư vấn sử dụng vốn ODA, nếu được những nhà hỗ trợ vốn chấp thuận đồng ý thì vận dụng theo Mẫu này hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ trợ một số ít nội dung theo pháp luật về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nước Ta với nhà hỗ trợ vốn đó .- Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu lớn hơn 10 tỷ đồng hoặc gói thầu có giá nhỏ hơn 10 tỷ đồng nhưng vận dụng phương pháp một quá trình hai túi hồ sơ, chỉnh sửa lao lý tại Mẫu hồ sơ mời thầu này để vận dụng cho tương thích .

V. Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu dự án Bất Động Sản PPP(Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT)

  • Hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP (phụ lục I)
  • Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP (phụ lục II)
  • Hồ sơ yêu cầu đối với nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Phụ lục III)
  • Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Phụ lục IV)

Lưu ý:

– Hồ sơ mời sơ tuyển được lập theo mẫu pháp luật tại Phụ lục I .- Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu lao lý tại Phụ lục II .- Nếu không vận dụng sơ tuyển theo lao lý tại khoản 3 Điều 18 và khoản 2 Điều 80 Nghị định 25/2020 / NĐ-CP, hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ pháp luật tại Phụ lục II ; trong đó, bổ trợ nội dung nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư theo pháp luật tại Phụ lục số I và lao lý việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu được triển khai trên Hệ thống .

– Nếu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, hồ sơ yêu cầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định Phụ lục II; trong đó, không quy định nội dung so sánh, xếp hạng nhà đầu tư.

– Nếu vận dụng hình thức chỉ định thầu theo lao lý tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định 25/2020 / NĐ-CP, hồ sơ nhu yếu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ lao lý tại Phụ lục II ; trong đó, bổ trợ nội dung nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư theo lao lý tại Phụ lục I và không pháp luật nội dung so sánh, xếp hạng nhà đầu tư .- Lập nhu yếu sơ bộ về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất

  1. Thông báo mời quan tâm, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III.
  2. Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IV.
  3. Đối với dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, hồ sơ yêu cầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục IV.

VI. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu so với gói thầu mua thuốc