Lương cơ bản năm 2020 thay đổi như thế nào?

Pháp luật hiện hành chỉ ghi nhận lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, lương cơ bản lại là cách gọi quen thuộc của nhiều người. Vậy lương cơ bản là gì và cách tính lương cơ bản như thế nào ?

Lương cơ bản là gì?

Cho đến thời gian hiện tại, vẫn chưa có một văn bản pháp lý nào pháp luật về lương cơ bản. Theo cách hiểu thường thì, lương cơ bản là tên gọi chung cho cả lương cơ sở ( vận dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ) và lương tối thiểu vùng ( vận dụng với người lao động trong những doanh nghiệp ) .

Cụ thể hơn, lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động tùy theo tính chất, yêu cầu cụ thể của từng công việc.

Lương cơ bản không gồm có những khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và những khoản thu nhập bổ trợ khác. Trong nhiều trường hợp, lương cơ bản không phải là lương thực nhận của người lao động .
Trước đây, những doanh nghiệp thường lấy lương cơ bản làm mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người lao động. Tuy nhiên lúc bấy giờ, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội còn có cả phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác .
Xem chi tiết cụ thể những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH tại đây .

lương cơ bản 2020

Lương cơ bản 2020 (Ảnh minh họa)
 

Cách tính lương cơ bản năm 2020

Như đã đề cập, lương cơ bản là tên gọi chung cho mức lương của người lao động trên cả nước. Do đó, để xác lập đúng mực mức lương cơ bản của từng đối tượng người dùng, hoàn toàn có thể chia người lao động thành 02 nhóm đối tượng người tiêu dùng :

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước

Lương cơ bản năm 2020 của nhóm đối tượng người tiêu dùng này được tính dựa trên mức lương cơ sở. Cụ thể :

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó :
– Mức lương cơ sở năm 2020 :
+ Từ 01/01/2020 – 30/6/2020 : Mức 1.490.000 đồng / tháng ( theo Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP ) .

+ Từ 01/7/2020 – 31/12/2020: Mức 1.600.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết số 86/2019/QH14).

– Hệ số lương : Phụ thuộc vào từng chức vụ, ngành nghề, nghành nghề dịch vụ .

Nhóm 2: Người lao động trong doanh nghiệp

Khác với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, lương cơ bản của người lao động trong doanh nghiệp được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước pháp luật hàng năm .
Theo đó, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu này. Năm 2020, mức lương tối thiểu được lao lý tại Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP như sau :
– Mức 4.420.000 đồng / tháng vận dụng với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng I .
– Mức 3.920.000 đồng / tháng vận dụng với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng II .
– Mức 3.430.000 đồng / tháng vận dụng với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng III .
– Mức 3.070.000 đồng / tháng vận dụng với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng IV .
Do vậy, lương cơ bản của người lao động trong những doanh nghiệp sẽ là :
– Lương cơ bản vùng I : 4.420.000 đồng / tháng .
– Lương cơ bản vùng II : 3.920.000 đồng / tháng .

– Lương cơ bản vùng III: 3.430.000 đồng/tháng.

– Lương cơ bản vùng IV : 3.070.000 đồng / tháng .
Trên đây là tổng hợp của LuatVietnam về những đổi khác của lương cơ bản năm 2020. Có thể thấy, lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước đều tăng so với năm 2019 .

>> Infographic: 3 Chính sách tiền lương mới năm 2020

Thùy Linh