Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng những chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước?

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng những chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước?

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng những chủ trương hỗ trợ gì của Nhà nước ? Hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, đồng sở hữu, có tư cách ….

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng những chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước?

Kiến thức của bạn :
Quy định của pháp lý về chủ trương hỗ trợ, khuyến mại của Nhà nước so với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .
Kiến thức của luật sư :
Căn cứ pháp lý :
Nội dung tư vấn : Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng những chủ trương hỗ trợ gì của Nhà nước .

     Điều 3 Luật Hợp tác xã quy định:Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
1. Hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do tối thiểu 07 thành viên tự nguyện xây dựng và hợp tác tương hỗ lẫn nhau trong hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, tạo việc làm nhằm mục đích cung ứng nhu yếu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản trị hợp tác xã .
2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức triển khai kinh tế tài chính tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do tối thiểu 04 hợp tác xã tự nguyện xây dựng và hợp tác tương hỗ lẫn nhau trong hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại nhằm mục đích cung ứng nhu yếu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản trị liên hiệp hợp tác xã .
3. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng trưởng đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành những doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp .

1/ Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 • Đào tạo, tu dưỡng nguồn nhân lực ;
 • Xúc tiến thương mại, lan rộng ra thị trường ;
 • Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến mới ;
 • Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ tăng trưởng hợp tác xã ;
 • Tạo điều kiện kèm theo tham gia những chương trình tiềm năng, chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;
 • Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .

2/ Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và những loại thuế khác theo lao lý của pháp lý về thuế ;
 • Ưu đãi lệ phí ĐK hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo lao lý của pháp lý về phí và lệ phí .

Đặc biệt: Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Ngoài việc được hưởng chủ trương hỗ trợ, khuyến mại nêu trên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động giải trí trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp đáp ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ cho những thành viên là những cá thể, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân có hoạt động giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp còn được hưởng những chủ trương hỗ trợ, tặng thêm sau đây :

 • Hỗ trợ góp vốn đầu tư tăng trưởng kiến trúc
  • Đầu tư tăng trưởng kiến trúc gồm có : trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước hoạt động và sinh hoạt, chợ, khu công trình thủy lợi, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy hải sản, shop vật tư nông nghiệp, giao thông vận tải nội đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh thương mại cho hội đồng thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở những dự án Bất Động Sản được những cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
  • Các công trình kết cấu hạ tầng được nhà nước hỗ trợ xây dựng theo quy định tại Điểm a Khoản này, sau khi hoàn thành là tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chịu trách nhiệm bảo quản, duy tu và bảo dưỡng các công trình trong quá trình sử dụng.

 • Chính sách giao đất, cho thuê đất để ship hàng hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  • Việc hỗ trợ đất đai so với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được triển khai theo pháp luật của pháp lý về đất đai .
 • Chính sách khuyễn mãi thêm về tín dụng thanh toán
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng mới hoặc có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới, góp vốn đầu tư lan rộng ra năng lượng sản xuất, kinh doanh thương mại được ưu tiên vay vốn từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo lao lý của pháp lý hiện hành ;
  • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại, xuất khẩu thuộc diện khuyến mại góp vốn đầu tư được hưởng tặng thêm góp vốn đầu tư theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư .
 • Chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn vất vả do thiên tai, dịch bệnh
  • Tùy theo mức độ thiệt hại, đặc thù nguy khốn của dịch bệnh và nhu yếu thực tiễn, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động giải trí trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp được hưởng chủ trương hỗ trợ, khuyến mại về vốn, giống khi gặp khó khăn vất vả do thiên tai, dịch bệnh theo lao lý của pháp lý hiện hành về việc hỗ trợ giống, cây xanh, vật nuôi, thủy hải sản để Phục hồi sản xuất so với vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh .
 • Chính sách hỗ trợ chế biến mẫu sản phẩm

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng những chính sách hỗ trợ gì của Nhà nước, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

vote