Thời hạn nộp hồ hưởng chế độ dưỡng sức cho người lao động

Thời hạn nộp hồ hưởng chính sách dưỡng sức cho người lao động

Công ty em có người muốn được hưởng chế độ dưỡng sức thì em phải nộp hồ sơ cho họ vào thời điểm nào thế ạ? Nếu không may nộp muộn thì có cách nào không ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Tổng đài bảo hiểm xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, thời hạn nộp hồ sơ hưởng chính sách dưỡng sức

Căn cứ theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“ Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau ốm đau, thai sản
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập list và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội .
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo lao lý, cơ quan bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho người lao động ; trường hợp không xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. ”
Theo pháp luật, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập list và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội .

Thứ hai, nộp muộn hồ sơ hưởng chính sách dưỡng sức

Căn cứ theo Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước lao lý như sau :
“ Điều 116. Giải quyết hưởng chính sách bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn pháp luật

1.Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và xử lý hưởng chính sách bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn lao lý, gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội ” .

hưởng chế độ

Như vậy, trong trường hợp nộp muộn nhưng vẫn có thể được giải quyết chế độ thai nếu có giải trình với cơ quan BHXH. Hiện nay, tại mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (để đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) có mục “Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm”; bạn có thể trình bày rõ lý do nộp muộn ở mục này.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít bài viết :
Thương Mại Dịch Vụ tư vấn bảo hiểm qua E-Mail có tính phí
Chế độ dưỡng sức sau sinh : hồ sơ cần nộp và mức hưởng
Chế độ thai sản với thai chết lưu có gồm có nghỉ dưỡng sức không ?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.