Thủ tục kiện đòi suất tái định cư khi bị thu hồi đất – Luật Long Phan

Trên trong thực tiễn, không ít trường hợp người sử dụng đất đủ điều kiện được hưởng suất tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất nhưng không được xử lý. Trong trường hợp này, họ có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất xâm phạm quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Tuy nhiên, không phải khi nào việc khiếu nại cũng khả thi. Vì vậy, khiếu kiện hoàn toàn có thể xem là bước đi ở đầu cuối để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người bị xâm phạm. Vậy, trình tự thủ tục kiện đòi suất tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất được triển khai như thế nào ? Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, tôi sẽ làm rõ yếu tố trên .
Quy trình đòi bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đấtThủ tục và cách thức đòi bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Suất tái định cư là gì ?

Suất tái định cư là suất đất do Nhà nước bồi thường, tương hỗ cho người bị tịch thu đất nhằm mục đích giúp người dân không thay đổi lại đời sống. Tùy thuộc vào diện tích quy hoạnh đất bị tịch thu và quỹ đất hiện có của Nhà nước, người dân sẽ được bồi thường số lượng suất tái định cư tương thích .

Điều kiện được hưởng suất tái định cư ?

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 83 và Điều 22 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP thì trường hợp Nhà nước tịch thu đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế mà phải vận động và di chuyển chỗ ở sẽ được triển khai như sau :

 •  Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở
  nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ
  hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định
  này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và
  số tiền được bồi thường về đất;
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt
  Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn
  được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô
  diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa
  phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.

Như vậy, những chủ thể bị
thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường và phải di chuyển chỗ ở sau khi bị thu
hồi đất thì sẽ được hưởng suất tái định cư theo như luật định.

Nếu đủ điều kiện hưởng tái định cư mà không được xử lý thì làm thế nào ?

Khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa án khi không được hưởng suất tái định cư theo pháp luậtKhiếu nại quyết định hỗ trợ tái định cư không phù hợp quy định của pháp luật
Cách nhanh nhất để bảo vệ quyền hạn hợp pháp của bản thân đó là thực thi khiếu nại cơ quan có thẩm quyền nhưng không phát hành quyết định hành động tương hỗ suất tái định cư .
Theo Luật khiếu nại 2011, sẽ có hai hướng khiếu nại :

 •  Khiếu nại hành vi hành chính của người có thẩm
  quyền vì không ban hành quyết định hỗ trợ suất tái định cư. Đây là trường hợp
  khiếu nại Hành vi hành chính.
 •  Khiếu nại quyết định hỗ trợ suất tái định cư
  không thỏa đáng, vi phạm pháp luật. Đây là trường hợp khiếu nại Quyết định hành
  chính được ban hành trái luật hoặc không thỏa đáng.

Trình tự xử lý theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011 có lao lý :

 •  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính,
  hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp
  pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định
  hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính.
 • Trường
  hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời
  hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai
  đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
  lần đầu.

Lựa chọn hướng đi khởi kiện trực tiếp mà không trải qua khiếu nại

Thủ tục tiến hành khởi kiện đòi suất tái định cư khi bị Nhà nước thu hồi đấtCác bước khởi kiện hành chính tại tòa án
Trình tự thủ tục kiện đòi suất tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất được triển khai theo lao lý của Luật Tố tụng Hành chính năm ngoái .

Bước 1: Ta phải xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong việc khiếu kiện đòi bồi thường suất tái định cư. Tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền sẽ phê duyệt suất tái định cư này. Thông thường cơ quan phê duyệt sẽ là UBND cấp tỉnh, tuy nhiên một số trường hợp UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND cấp huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Vì thế, Tòa án cấp có thẩm quyền cũng sẽ thay đổi từ cấp huyện sang cấp tỉnh theo.

Bước 2: Lập hồ sơ khởi kiện.

Người khởi kiện chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ khởi kiện gồm đơn khởi kiện và tổng thể những tài liệu chứng cứ tương quan đến nhu yếu khởi kiện. Hình thức, nội dung của Đơn khởi kiện phải tương thích với Điều 118 Luật tố tụng hành chính năm ngoái .

Bước 3: Nộp đơn khởi kiện.

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền xử lý vụ án bằng một trong những phương pháp sau đây :

 • Nộp
  trực tiếp tại Tòa án.
 • Gửi
  qua dịch vụ bưu chính.
 • Gửi
  trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)

Sau khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy đơn khởi kiện không có đủ nội dung pháp luật thì Thẩm phán thông tin bằng văn bản và nêu rõ những yếu tố cần sửa đổi, bổ trợ cho người khởi kiện để sửa đổi, bổ trợ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người khởi kiện nhận được thông tin của Tòa án .
Trường hợp hồ sơ khởi kiện là tương thích, Tòa án sẽ nhu yếu người khởi kiện Nộp tiền tạm ứng án phí và sau đó sẽ thụ lý vụ án .
Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn về thủ tục kiện đòi suất tái định cư khi bị tịch thu đất. Nếu có bất kỳ nội dung vướng mắc, cần tương hỗ, giải đáp, triển khai đơn cử việc khởi kiện tại Tòa tương quan đến yếu tố này hoặc những tranh chấp tương quan đến luật đất đai. Xin sung sướng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline bên dưới để được tương hỗ tận tình, uy tín và hiệu suất cao. Trân trọng .
* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người tiêu dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui vẻ liên hệ về email : pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.2 (5 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !