Quy định về giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo lao lý tại Nghị quyết số 954 / 2020 / UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ so với cá thể người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng ( 132 triệu đồng / năm ) ; mức giảm trừ so với mỗi người nhờ vào là 4,4 triệu đồng / tháng. Người nộp thuế nên nhớ kê khai khi làm thủ tục quyết toán thuế để bảo vệ quyền hạn.

Giảm trừ cho người phụ thuộc

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, để được tính giảm trừ cho người nhờ vào, người nộp thuế phải thực thi đăng ký giảm trừ cho người nhờ vào theo lao lý. Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào trong năm tính thuế, thì được tính giảm trừ cho người nhờ vào kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng khi người nộp thuế triển khai quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào. Riêng so với người nhờ vào khác theo hướng dẫn tại tiết d. 4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện ủy quyền quyết toán chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế cũng được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, khi người nộp thuế thực hiện quyết toán uỷ quyền và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập.

Quy định về giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Người nộp thuế đăng ký số thứ tự để làm thủ tục quyết toán thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: NM.

Người lao động thao tác tại đơn vị chức năng nhờ vào, khu vực kinh doanh thương mại, được trả thu nhập từ tiền lương, tiền công từ trụ sở chính khác tỉnh, thì hoàn toàn có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào tại cơ quan thuế quản trị trụ sở chính, hoặc đơn vị chức năng nhờ vào, khu vực kinh doanh thương mại. Trường hợp người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào tại đơn vị chức năng nhờ vào, khu vực kinh doanh thương mại, thì đơn vị chức năng nhờ vào, khu vực kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào của người lao động về trụ sở chính. Trụ sở chính có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát, lưu giữ hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào theo pháp luật và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế. Trường hợp cá thể biến hóa nơi thao tác thì vẫn phải thực thi việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào theo hướng dẫn tại tiết h. 2.1.1. 1, điểm h, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đối với cá thể nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc vào trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ gồm có : Bản đăng ký người nhờ vào theo mẫu số 07 / ĐK-NPT-TNCN phát hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021 / TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào theo hướng dẫn tại điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể : Đối với con dưới 18 tuổi, hồ sơ chứng tỏ là bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng tỏ nhân dân ( nếu có ) ; con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có năng lực lao động, hồ sơ chứng tỏ gồm bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng tỏ nhân dân ( nếu có ), bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo pháp luật của pháp lý về người khuyết tật.

Con đang theo học tại các bậc học hồ sơ chứng minh gồm, bản chụp giấy khai sinh, bản chụp thẻ sinh viên, hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường, hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài những sách vở theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng tỏ cần có thêm sách vở khác để chứng tỏ mối quan hệ như : bản chụp quyết định hành động công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định hành động công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền … Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng tỏ gồm : Bản chụp chứng tỏ nhân dân ; bản chụp sổ hộ khẩu ( chứng tỏ được mối quan hệ vợ chồng ) hoặc bản chụp giấy ghi nhận kết hôn. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ ( hoặc cha chồng, mẹ chồng ), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng tỏ gồm : Bản chụp chứng tỏ nhân dân ; sách vở hợp pháp để xác lập mối quan hệ của người phụ thuộc vào với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu ( nếu có cùng sổ hộ khẩu ), giấy khai sinh, quyết định hành động công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với những cá thể khác, hồ sơ chứng tỏ gồm : Bản chụp chứng tỏ nhân dân hoặc giấy khai sinh, những sách vở hợp pháp để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo lao lý của pháp lý. Cá nhân cư trú là người quốc tế, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn so với từng trường hợp đơn cử nêu trên, thì phải có những tài liệu pháp lý tựa như để làm địa thế căn cứ chứng tỏ người nhờ vào. Đối với người nộp thuế thao tác trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, những cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ ( hoặc chồng ), con và những người khác thuộc diện được tính là người nhờ vào đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng tỏ người nhờ vào thực thi theo hướng dẫn, hoặc chỉ cần tờ khai đăng ký người nhờ vào theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị thuế, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị chức năng vào bên trái tờ khai.

Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.

Trường hợp người phụ thuộc vào do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng phải lấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường nơi người phụ thuộc vào cư trú theo mẫu số 07 / XN-NPT-TNCN phát hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021 / TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Trường hợp cá thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào trải qua tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập, thì cá thể nộp hồ sơ đăng ký người nhờ vào theo hướng dẫn cho tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập. Tổ chức, cá thể trả thu nhập tổng hợp theo phụ lục bảng tổng hợp đăng ký người nhờ vào cho người giảm trừ gia cảnh mẫu số 07 / THĐK-NPT-TNCN phát hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021 / TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính và nộp cho cơ quan thuế theo pháp luật. /.